Program 14.05.2023

    ROTUNDA (pavilon A)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Slovenská kardiologická společnostSrdcové zlyhávanie s chlopňovými chybami - Kazuistiky optikou Odporúčaní ESCvyzvaný blok Slovenské kardiologické společnosti Předsedající: E. Goncalvesová, A. Linhart (Bratislava, SR, Praha)
 8:3067. DILATAČNÁ KARDIOMYOPATIA A ZÁVAŽNÁ MITRÁLNA REGURGITÁCIA. ČI NAOPAK? M. Danková, D. Šimková, M. Hulman, E. Goncalvesová (Bratislava, SR) (UID: 659)
 8:4568. ŤAŽKÁ DYSFUNKCIA ľAVEJ KOMORY A AORTÁLNA STENÓZA A. Dlesk, A. Vachulová, E. Goncalvesová (Bratislava, SR) (UID: 660)
 9:0069. OPTIMÁLNY MANAŽMENT PACIENTA S POKROČILÝM ISCHEMICKÝM SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM M. Huňavý, P. Murín, M. Gbúr, M. Studenčan (Košice, SR, Košice) (UID: 661)
 9:15  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Národní kardiovaskulární plánprezidentský blok Předsedající: M. Táborský, A. Linhart, M. Vrablík (Olomouc, Praha)
 9:4070. ROLE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB V ČR V. Válek (Praha) (UID: 599)
 9:5571. PŘEDSTAVENÍ NÁRODNÍHO KARDIOVASKULÁRNÍHO PLÁNU A. Linhart (Praha) (UID: 600)
 10:1072. NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM L. Dušek (Praha) (UID: 601)
 10:25  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:10  Sympozium Novartis s.r.o.Nová šance k efektivnímu dosahování cílových hodnot LDL-C dle doporučených postupů Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 11:1073. PRO A PROTI: LEQVIO PRO VŠECHNY PACIENTY V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI? M. Táborský, M. Vrablík (Olomouc, Praha) (UID: 633)
 11:4074. PRVNÍ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S LEQVIEM H. Rosolová, M. Kamasová (Plzeň, Olomouc) (UID: 634)
 12:10  Přestávka  
 13:30 - 14:30  Česká společnost kardiovaskulární chirurgiespolupráce: Česká asociace intervenční kardiologieBlok České společnosti kardiovaskulární chirurgieNové trendy české kardiochirurgie Předsedající: J. Vojáček, P. Němec (Hradec Králové, Brno)
 13:3075. ZEVNÍ OPORA AORTY PEARS – PREVENCE I LÉČBA ANEB MÁME OPORU V SOUČASNÝCH GUIDELINES? P. Fila, P. Němec (Brno) (UID: 148)
 13:4076. PROČ JE LEPŠÍ PLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ OPROTI NÁHRADĚ? J. Vojáček (Hradec Králové) (UID: 149)
 13:5077. KDE LVAD NESTAČÍ: JAK NA BIVENTRIKULARNI SRDEČNÍ SELHÁNÍ? I. Netuka (Praha) (UID: 150)
 14:0078. HYBRIDNÍ KORONÁRNÍ REVASKULARIZACE: MIDCAB A PCI - KDY INDIKOVAT (VE SPOLUPRÁCI S ČAIK): POHLED KARDIOLOGA I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 151)
 14:0579. HYBRIDNÍ KORONÁRNÍ REVASKULARIZACE: MIDCAB A PCI - KDY INDIKOVAT (VE SPOLUPRÁCI S ČAIK): POHLED KARDIOCHIRURGA A. Klváček (Praha) (UID: 153)
 14:1080. INTERAKTIVNÍ KASUISTIKA (VE SPOLUPRÁCI S ČAIK): KDY TAVI? P. Branny (Třinec) (UID: 154)
 14:1581. INTERAKTIVNÍ KASUISTIKA (VE SPOLUPRÁCI S ČAIK): KDY SAVR? P. Kala (Brno) (UID: 155)
 14:2082. PANELOVÁ DISKUZE (ČSKVCH + ČAIK) A. Klváček, I. Varvařovský, P. Branny, P. Kala (Praha, Pardubice, Třinec, Brno) (UID: 156)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium CARDION s.r.o.Kontroverze současné klinické praxe Předsedající: P. Neužil, T. Kovárník (Praha)
 15:0083. ABLACE KOMOROVÝCH ARYTMIÍ - DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ? J. Kautzner (Praha) (UID: 977)
 15:1584. PULSE FIELD ABLATION - ROZKVĚT NOVÉ PLATFORMY V ARYTMOLOGII P. Neužil (Praha) (UID: 978)
 15:3085. KATETRIZAČNÍ INTERVENCE AV CHLOPNÍ – JSME NA KONCI NEBO MÁME JEŠTĚ DOUFAT? T. Kovárník (Praha) (UID: 979)
 15:4586. JSOU GUIDELINES PRO TAVI MIMO REALITU? M. Mates (Praha) (UID: 980)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium PfizerRole pacienta v preventivním a léčebném procesu Předsedající: D. Karetová, P. Ošťádal, A. Tomek (Praha)
 16:1087. ROLE PACIENTA V PREVENTIVNÍM A LÉČEBNÉM PROCESU D. Karetová, P. Ošťádal, A. Tomek (Praha) (UID: 993)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium Zentiva, k.s.Moderní hypolipidemická léčba je cool (aneb nové možnosti) Předsedající: M. Táborský, R. Češka, M. Kvapil, M. Vrablík (Olomouc, Praha)
 17:1588. MODERNÍ HYPOLIPIDEMICKÁ LÉČBA JE COOL (ANEB NOVÉ MOŽNOSTI…) R. Češka, M. Kvapil, M. Vrablík (Praha) (UID: 591)
 18:15  Konec programu  


    MORAVA (pavilon A)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 10:40  To nejlepší z české kardiologie Předsedající: P. Widimský, V. Melenovský (Praha)
 8:3089. Effect of Intra-arrest Transport, Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, and Immediate Invasive Assessment and Treatment on Functional Neurologic Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest A Randomized Clinical Trial. J. Bělohlávek (Praha) (UID: 105)
 8:4090. Metabolic risk factors and effect of alirocumab on cardiovascular events after acute coronary syndrome: a post-hoc analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial P. Ošťádal, P. Steg, Y. Poulouin, D. Bhatt, V. Bittner, T. Chua, R. Diaz, S. Goodman, Y. Huo, W. Jukema, Y. Karpov, R. Pordy, M. Scemama, M. Szarek, H. White, G. Schwartz (Praha, Paris, France, Boston, United States, Birmingham, United States, Singapore, Singapore, Rosario, Argentina, Edmonton, Canada, Peking, China, Leiden, Netherlands, Moscow, Russian Federation, Tarrytown, United States, Chilly-Mazarin, France, Brooklyn, United States, Auckland, New Zealand, Aurora, United States) (UID: 199)
 8:5091. Extracorporeal Membrane Oxygenation in the Therapy of Cardiogenic Shock: Results of the ECMO-CS Randomized Clinical Trial P. Ošťádal, R. Rokyta, J. Karásek, A. Krüger, D. Vondráková, M. Janotka, J. Naar, J. Šmalcová, M. Hubatová, M. Hromádka, Š. Volovár, M. Seyfrydová, J. Jarkovský, M. Svoboda, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha, Plzeň, Brno) (UID: 193)
 9:0092. Outcomes of patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy and pacemaker implanted after alcohol septal ablation J. Veselka (Praha) (UID: 3)
 9:1093. Multiparametric Strategy to Predict Early Disease Decompensation in Asymptomatic Severe Aortic Regurgitation R. Kočková, H. Línková, Z. Hlubocká, K. Mědílek, M. Tuna, .. A další (Praha, Hradec Králové) (UID: 528)
 9:2094. A pilot randomised trial of catheter-directed thrombolysis or standard anticoagulation for patients with intermediate-high risk acute pulmonary embolism J. Kroupa, V. Kočka, H. Línková, Z. Moťovská, M. Kozel (Praha) (UID: 114)
 9:3095. Surgery and outcome of infective endocarditis in octogenarians: prospective data from the ESC EORP EURO-ENDO registry M. Pazderník (Praha) (UID: 7)
 9:4096. The decline in stroke hospitalization due to COVID-19 is unrelated to COVID-19 intensity P. Šedová (Brno) (UID: 489)
 9:5097. Initial rhythm and survival in refractory out-ofhospital cardiac arrest. Post-hoc analysis of the Prague OHCA randomized trial Š. Havránek, Z. Fingrová, D. Rob, J. Šmalcová, P. Kaválková, O. Franěk, O. Šmíd, M. Huptych, M. Dusík, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha) (UID: 534)
 10:0098. Autonomic Changes Are More Durable After Radiofrequency Than Pulsed Electric Field Pulmonary Vein Ablation P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, H. Nakagawa, R. Čihák, J. Hašková, J. Kautzner (Praha, Cleveland, Ohio, United States) (UID: 14)
 10:1099. Aminophylline Induces Two Types of Arrhythmic Events in Human Pluripotent Stem Cell–Derived Cardiomyocytes M. Pešl, Š. Klimovič, M. Ščurek, D. Beckerová, Š. Jelínková, T. Urban, D. Kabanov, Z. Stárek, M. Bebarová, V. Rotrekl, J. Přibyl, K. Brat (Brno) (UID: 22)
 10:20100. Long-Term Survival of Adult Patients With Atrial Septal Defect With Regards to Defect Closure and Pulmonary Hypertension J. Rubáčková Popelová, M. Tomková, J. Tomek, R. Živná (Praha) (UID: 10)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Volná sdělení - srdeční selhání Předsedající: R. Pudil, J. Veselý (Hradec Králové, Broumov)
 11:10101. THE RELATIONSHIP BETWEEN ECHOCARDIOGRAPHICALLY ASSESSED E/EM AND INVASIVELY MEASURED LEFT ATRIAL PRESSURE K. Kroupová, M. Kotrč, M. Šramko, P. Peichl, D. Wichterle , J. Kautzner, V. Melenovský, J. Beneš (Praha) (UID: 490)
 11:20102. POTENCIÁLNÍ PŘÍNOS SPOLEHLIVÉHO TELEMONITORINGU DOMÁCÍHO MĚŘENÍ TK PRO LÉČBU A REHABILITACI PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM J. Peleška, J. Mužík, R. Čamek, D. Fiala, M. Doksanský, K. Hána, J. Vranka, D. Doležil, M. Jozífová, J. Reissigová (Praha) (UID: 466)
 11:30103. ANALÝZA VÝVOJE A DETERMINANTŮ EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU V SOUČASNÉ ÉŘE KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ D. Jenča, P. Wohlfahrt, M. Šramko, V. Melenovský, M. Kotrč, M. Želízko, J. Mrázková, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha) (UID: 364)
 11:40104. INDIKÁTORY ČASNÉ DYSFUNKCE SRDEČNÍCH KOMOR U GENOTYP-POZITIVNÍCH PŘÍBUZNÝCH PACIENTŮ S DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ- VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE. M. Kotrč, A. Krebsová, J. Beneš, J. Bínová, M. Lukášová, L. Piherová, P. Peldová, R. Dobrovolný, M. Macek, S. Kmoch, J. Kautzner, M. Kubánek (Praha) (UID: 346)
 11:50105. INVASIVE VALIDATION OF H2FPEF SCORE FOR DIAGNOSIS OF HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION (HFPEF) M. Podolec, M. Šramko, P. Peichl, D. Wichterle, J. Kautzner, V. Melenovský, J. Beneš (Praha) (UID: 340)
 12:00106. PŘÍTOMNOST A STUPEŇ HEMOLÝZY U KRÁTKODOBÝCH MECHANICKÝCH PODPOR SRDCE A MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÉ OXYGENACE A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha) (UID: 298)
 12:10107. VLIV STIMULAČNÍ FREKVENCE NA MECHANICKOU A ELEKTRICKOU DYSSYNCHRONII LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU J. Naar, F. Prinzen, P. Volf, P. Doškář, J. Lumens, L. Heckmann, M. Prokopová, P. Neužil, M. Ståhlberg (Praha, Maastricht, Netherlands, Stockholm, Sweden) (UID: 293)
 12:20108. MORTALITA U KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFARKTU MYOKARDU PO ZAVEDENÍ STANDARDIZOVANÉHO PROTOKOLU S VYUŽITÍM MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA-CP. M. Šramko, A. Benák, M. Želízko, B. Janek, V. Pořízka, M. Hrnčárek, V. Karmazín, M. Kleissner, M. Pazderník, M. Holek, J. Kettner, J. Malý, O. Szárszoi, I. Netuka, J. Kautzner (Praha) (UID: 287)
 12:30109. FGF-23 IS A BIOMARKER OF RV DYSFUNCTION AND CONGESTION IN PATIENTS WITH HFREF J. Beneš, K. Kroupová, M. Kotrč, J. Petrák, P. Jarolím, V. Novosadová, J. Kautzner, V. Melenovský (Praha, Boston, United States) (UID: 106)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Volná sdělení - choroby myokardu a perikardu Předsedající: A. Krebsová, T. Paleček (Praha)
 13:30110. STANOVENÍ VLIVU POHLAVÍ NA VÝVOJ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH A FUNKČNÍCH PARAMETRŮ U NEMOCNÝCH S ČERSTVĚ VZNIKLOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ. H. Poloczková, J. Krejčí, P. Hude, E. Ozábalová, J. Godava, T. Honek, S. Littnerová, V. Žampachová, T. Freiberger, L. Špinarová (Brno) (UID: 515)
 13:40111. LöFFLEROVA ENDOKARDITIDA U 32 – LETÉHO PACIENTA S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZOU S POLYANGIITIS (CHURG - STRAUSS SYNDROM): KAZUISTIKA J. Pudich, M. Pleva, J. Václavík, P. Šulc (Ostrava, Třinec) (UID: 476)
 13:50112. LYMENSKÁ KARDITIDA, DIAGNOSTIKA A TERAPIE - SOUBOR KAZUISTIK K. Luxová, T. Novotný, P. Vysočanová, L. Křikavová, P. Kala (Brno) (UID: 432)
 14:00113. TRNITÁ CESTA K DIAGNÓZE A ZAHÁJENÍ TERAPIE PROGREDUJÍCÍ NÁMAHOVÉ DUŠNOSTI K. Zeman, T. Gistinger, M. Pleva, R. Kološová, L. Pohludková, I. Pavlas, A. Mališová, R. Hluchníková (Frýdek-Místek, Třinec) (UID: 212)
 14:10114. MORTALITA PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ SE NELIŠÍ MEZI PACIENTY S POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM GENOTYPEM J. Bonaventura, E. Rowin, M. Chin, V. Puchnerová, E. Gleta, M. Macek Jr., B. Koethe, J. Veselka, B. Maron, M. Maron (Praha, Burlington, MA, United States, Boston, MA, United States) (UID: 107)
 14:20115. SOUČASNÁ DETEKCE AL I TTR AMYLOIDÓZY U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM R. Aiglová, M. Táborský, I. Šimková, E. Mázsárová, P. Flodrová, P. Flodr, M. Kamínek, Z. Tüdös (Olomouc) (UID: 38)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium Novo Nordisk s.r.o. OBEMožnosti řešení nadváhy a obezity v ambulanci kardiologa Předsedající: J. Václavík, J. Mlíková Seidlerová (Ostrava, Plzeň)
 15:00116. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NADVÁHY A OBEZITY V AMBULANCI KARDIOLOGA K. Hálová Karoliová, J. Mlíková Seidlerová, K. Kenardžievová, P. Karnosová (Praha, Plzeň) (UID: 981)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Roche s.r.o., Diagnostics DivisionKardiomarkery: Pohled z druhé strany. Předsedající: M. Hutyra (Olomouc)
 16:10117. VYSOCE SENZITIVNÍ TROPONIN: ZA HRANICE INFARKTU MYOKARDU. A. Linhart (Praha) (UID: 956)
 16:40118. ECHO VERSUS NT-PROBNP J. Kořínek (Praha) (UID: 957)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Volná sdělení - arytmologie 1 Předsedající: L. Šedivá, P. Pařízek (Praha, Hradec Králové)
 17:15119. ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY PŘI REABLACI FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH PRVOTNĚ LÉČENÝCH PULSNÍM POLEM SYSTÉMEM FARAPULSE J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, M. Mudroch, S. Královec, J. Baroch, J. Brada, P. Neužil (Praha) (UID: 233)
 17:23120. VLIV POUŽITÍ TECHNOLOGIÍ TYPU „SMART“ NA ZMĚNU HMOTNOSTI U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ VE STUDII HOBIT-FS K. Koščálová, J. Kautzner, M. Haluzík, I. Jakubíková (Praha) (UID: 226)
 17:31121. KARDIONEUROABLACE - VÝKON S VYSOKOU ÚSPĚŠNOSTÍ B. Chudiak, J. Petrů, M. Chovanec, M. Funasako, M. Janotka, L. Šedivá, J. Škoda, P. Hála, M. Tousek, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan) (UID: 220)
 17:39122. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA PŘÍPADŮ MITRÁLNÍ ANULÁRNÍ DISJUNKCE (MAD) PŘI PROLAPSU MITRÁLNÍ CHLONĚ (MVP) U GENETICKY VYŠETŘENÝCH PACIENTŮ S KOMOROVÝMI ARYTMIEMI A. Krebsová, M. Segeťová, K. Bouzková, B. Skalická, P. Votýpka, P. Peldová, M. Macek, M. Kotrč, J. Kautzner (Praha) (UID: 111)
 17:47123. TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCE KARDIOSTIMULAČNÍCH A DEFIBRILAČNÍCH ELEKTROD - ANALÝZA ÚSPĚŠNOSTI A KOMPLIKACÍ VELKOOBJEMOVÉHO CENTRA ZA OBDOBÍ 10 LET M. Fedorco, J. Pyszko, O. Moravec, T. Skála, P. Šantavý, M. Šimek, M. Táborský (Olomouc) (UID: 211)
 17:55124. AKÉ SÚ KONCENTRÁCIE DOAK U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ V ČASE NEŽIADUCICH PRÍHOD? - VÝSLEDKY PILOTNEJ MULTICENTRICKEJ ŠTÚDIE M. Samoš, T. Bolek, V. Nosáľ, I. Škorňová, A. Petrovičová, A. Kamenišťáková, J. Staško , G. Hajaš, E. Kurča, M. Mokáň (Martin, SR, Martin, Nitra, SR) (UID: 6)
 18:03125. VÝSTUPY GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ JEDINCŮ PŘEŽIVŠÍCH NEISCHEMICKOU SRDEČNÍ ZÁSTAVU (CARDIAC ARREST SURVIVORS) A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, T. Tavačová, V. Zoubková, M. Kubánek, P. Peichl, M. Segeťová, J. Hašková, H. Wünschová, M. Macek, J. Janoušek, M. Šramko, J. Kautzner (Praha) (UID: 109)
 18:15  Konec programu  


    PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká asociace pro srdeční rytmusPřístrojová léčba arytmií Předsedající: L. Šedivá, A. Bulava (Praha, České Budějovice)
 8:30126. KTERÝ PACIENT PROFITUJE Z RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE? J. Lipoldová (Brno) (UID: 160)
 8:45127. U KOHO A JAK PROVÁDĚT FYZIOLOGICKOU STIMULACI PŘEVODNÍHO SYSTÉMU? A. Bulava (České Budějovice) (UID: 161)
 9:00128. KDY ZVAŽOVAT LEADLESS STIMULÁTOR? P. Neužil (Praha) (UID: 162)
 9:15129. INDIKACE K IMPLANTACI ICD DLE NOVÝCH DOPORUČENÍ P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 163)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace ambulantních kardiologůKardiostimulace dnes Předsedající: K. Čurila, R. Polášek, I. Karel (Praha, Liberec)
 9:40130. TRVALÁ KARDIOSTIMULACE V PRAXI: JEJÍ INDIKACE, ZPŮSOBY A KOMPLIKACE O. Süssenbek (Praha) (UID: 122)
 10:00131. FYZIOLOGICKÁ TRVALÁ KARDIOSTIMULACE K PREVENCI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S BRADYKARDIÍ R. Polášek (Liberec) (UID: 124)
 10:20132. SOUČASNÉ MOŽNOSTI RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ROZŠÍŘENÍM QRS KOMPLEXU K. Čurila (Praha) (UID: 125)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace pro srdeční rytmusKatetrizační ablace v roce 2023 Předsedající: P. Neužil, P. Peichl (Praha, Prague)
 11:10133. JAKÉ JSOU DŮVODY NEINDIKOVAT VČASNOU ABLACI FIBRILACE SÍNÍ? M. Fiala (Brno) (UID: 165)
 11:25134. ANTIKOAGULACE U FIS, INDIKACE A ROLE MECHANICKÉ OKLUZE OUŠKA L. Šedivá (Praha) (UID: 166)
 11:40135. JAK PŘISTUPOVAT K NEJEDNOZNAČNÝM NÁLEZŮM NA EKG MONITORACI PO KRYPTOGENNÍ CMP? V. Bulková (Brno) (UID: 167)
 11:55136. JSOU VŠECHNY SUPRAVENTRIKULÁRNÍ TACHYKARDIE LÉČITELNÉ ABLACÍ? O. Toman (Brno) (UID: 168)
 12:10137. KDY INDIKOVAT ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE? J. Kautzner (Praha) (UID: 169)
 12:25138. ABLAČNÍ LÉČBA BRADYARYTMIÍ D. Wichterle (Praha) (UID: 170)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodPřínos a možnosti zobrazovacích metod u infekční endokarditidy. Předsedající: R. Kočková, P. Kuchynka (Praha)
 13:30139. ECHOKARDIOGRAFIE H. Línková (Praha) (UID: 457)
 13:50140. PET/CT D. Zogala (Praha) (UID: 458)
 14:10141. CT A MR J. Baxa (Plzeň) (UID: 459)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Bez hypertenze není demence Předsedající: A. Linhart (Praha)
 15:00142. PANELOVÁ DISKUSE A. Linhart, F. Málek, A. Tomek, M. Šrámek (Praha) (UID: 623)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Herbacos Recordati, s.r.o.Léčba hypertenze v roce 2023 Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 16:10143. NOVÁ DOPORUČENÍ ČSH PRO LÉČBU HYPERTENZE J. Widimský (Praha) (UID: 928)
 16:30144. POSTAVENÍ BETABLOKÁTORŮ V LÉČBĚ HYPERTENZE P. Janský (Praha) (UID: 929)
 16:50145. LÉČBA HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ R. Cífková (Praha) (UID: 930)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium PfizerKlíčové body v diagnostice a léčbě TTR amyloidové kardiomyopatie (ATTR-CM) Předsedající: A. Linhart (Praha)
 17:15146. DIAGNOSTIKA ATTR-CM: KLINICKÉ OBRAZY R. Aiglová (Olomouc) (UID: 664)
 17:25147. DIAGNOSTIKA ATTR-CM: EKG & ECHOKARDIOGRAFIE T. Paleček (Praha) (UID: 665)
 17:35148. DIAGNOSTIKA ATTR-CM: CMR A SCINTIGRAFIE M. Kubánek (Praha) (UID: 666)
 17:45149. LÉČBA A TERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ U ATTR-CM J. Krejčí (Brno) (UID: 667)
 17:55150. ZÁSADNÍ DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI A ORGANIZACE PÉČE VE SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH A. Linhart (Praha) (UID: 668)
 18:05151. DISKUSE   (UID: 669)
 18:15  Konec programu  


    BRNO (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiCo nám mají říci zobrazovací metody při indikaci strukturálních chlopenních intervencí? Předsedající: T. Paleček, M. Mates (Praha)
 8:30152. U TAVI H. Línková (Praha) (UID: 461)
 8:50153. NA MITRÁLNÍ CHLOPNI L. Škňouřil (Třinec) (UID: 462)
 9:10154. NA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNI Z. Hlubocká (Praha) (UID: 463)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace intervenční kardiologieInteraktivní kazuistiky se zaměřením na strategii léčby Předsedající: B. Janek, J. Bis, I. Bernat (Praha, Hradec Králové, Plzeň)
 9:40155. MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVA S RYCHLÝM ROSC, BEZ ELEVACÍ ST, NEMOC KMENE A 3 TEPEN P. Tomašov (Liberec) (UID: 403)
 9:52156. VÝZNAMNÁ AORTÁLNÍ REGURGITACE V KONTEXTU IE NA HOMOGRAFTU P. Toušek (Praha) (UID: 404)
 10:04157. STABILNÍ ANGINA PECTORIS S PRŮKAZEM ZÁTĚŽOVÉ ISCHEMIE S NORMÁLNÍM KORONAROGRAFICKÝM NÁLEZEM T. Kovárník (Praha) (UID: 405)
 10:16158. PLICNÍ EMBOLIE VE VYŠŠÍM STŘEDNÍM RIZIKU BEZ EFEKTU UFH I. Bernat (Plzeň) (UID: 406)
 10:28159. SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE J. Kaňovský (Brno) (UID: 407)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace preventivní kardiologieSrdeční selhání: Týmovou spoluprací od hospitalizace k dlouhodobé ambulantní péči Předsedající: A. Linhart, V. Tuka (Praha)
 11:10160. PREVENCE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ BĚHEM AKUTNÍ HOSPITALIZACE J. Bělohlávek (Praha) (UID: 278)
 11:30  Diskuze  
 11:32161. PŘECHOD Z AKUTNÍ PÉČE K DLOUHODOBÉMU AMBULANTNÍMU MANAGEMENTU V. Tuka (Praha) (UID: 280)
 11:52  Diskuze  
 11:54162. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Širanec (Praha) (UID: 282)
 12:14  Diskuze  
 12:16163. PRAKTICKÁ ROLE SESTER V MANAGEMENTU M. Křečková (Praha) (UID: 284)
 12:36  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká společnost pro aterosklerózuVáš pacient je léčen hypolipidemiky a ... Předsedající: R. Cífková, M. Vrablík (Praha, Prague)
 13:30164. ... MÁ BOLESTI SVALŮ ČI JINÉ SUBJEKTIVNÍ POTÍŽE V. Blaha (Hradec Králové) (UID: 32)
 13:50165. ... MÁ ABNORMÁLNÍ LABORATORNÍ HODNOTY (JATERNÍ TESTY APOD.) P. Kraml (Praha) (UID: 33)
 14:10166. ... TÉMĚŘ VŮBEC NEREAGUJE NA TERAPII V. Soška (Brno) (UID: 34)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium BAYER s. r. o.Jak zlepšit osud pacientů s pokročilým srdečním selháním Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 15:00167. THE SGC STIMULATOR VERICIGUAT – A NEW MODE OF ACTION FOR TREATING HEART FAILURE: FROM BENCH TO BEDSIDE P. Sandner (Wuppertal, Germany) (UID: 933)
 15:15168. LÉČÍME PACIENTY S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM DOSTATEČNĚ? M. Táborský (Olomouc) (UID: 932)
 15:30169. RIZIKOVÍ PACIENTI ZE STUDIE VICTORIA POD DROBNOHLEDEM R. Pudil (Hradec Králové) (UID: 934)
 15:45170. PRAKTICKÝ MANAGEMENT A ZKUŠENOSTI S LÉČBOU VERICIGUATEM V ČR D. Rob (Praha) (UID: 935)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Amgen s.r.o.Z vulnerabilního stabilní Předsedající: E. Kociánová (Olomouc)
 16:10171. ČÍM DŘÍVE TÍM LÉPE „KAZUISTIKA IPCSK9 INHIBITOR INDIKOVANÝ BĚHEM HOSPITALIZACE“ M. Kamasová (Olomouc) (UID: 636)
 16:20172. LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI „KAZUISTIKA PACIENTA S EREKTILNÍ DYSFUNKCÍ“ P. Kala (Praha) (UID: 637)
 16:30173. ČÍM NÍŽE TÍM LÉPE „KAZUISTIKA PACIENTA S VELMI NÍZKOU HLADINOU LDL CHOLESTEROLU“ D. Rob (Praha) (UID: 638)
 16:40174. BUDOUCNOST LÉČBY KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ J. Novák (Brno) (UID: 639)
 16:50175. PANELOVÁ DISKUSE   (UID: 640)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium MSDCesta pacienta s plicní hypertenzi mezi ambulantním specialistou a specializovaným centrem Předsedající: P. Jansa (Praha)
 17:15176. CESTA PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZI MEZI AMBULANTNÍM SPECIALISTOU A SPECIALIZOVANÝM CENTREM M. Hutyra, J. Lindner, H. Skalická (Olomouc, Praha) (UID: 991)
 18:15  Konec programu  


    OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Volná sdělení - intervenční kardiologie Předsedající: P. Kala, K. Kopřiva (Brno, Praha)
 8:30177. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, M. Dorda, L. Gajdušek, M. Urban (Třinec) (UID: 369)
 8:40178. ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM KRÁTKODOBÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY SYSTÉMEM IMPELLA U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ AKUTNÍ ČI ELEKTIVNÍ VYSOCE RIZIKOVOU PCI V CENTRU BEZ ZÁZEMÍ KARDIOCHIRURGIE - POHLED INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA M. Plíva, I. Varvařovský, T. Lazarák, V. Novotný, P. Zdráhal, J. Matějka (Pardubice) (UID: 202)
 8:50179. LEFT ATRIAL APPENDAGE OCCLUSION GUIDED BY INTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY - SINGLE CENTRE EXPERIENCE M. Podolec, B. Janek, P. Peichl, J. Kautzner (Praha) (UID: 366)
 9:00180. KATETRIZAČNÍ LÉČBA MITRÁLNÍ REGURGITACE A UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V JEDNÉ DOBĚ M. Branny, D. Šipula, J. Mrozek, M. Ráchela, E. Lichnerová, J. Dudíková, R. Madry, M. Warmužová (Ostrava) (UID: 312)
 9:10181. MÍŠNÍ STIMULACE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS: 23LETÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA P. Volf, J. Naar, D. Urgošík, P. Michálek, P. Neužil (Praha) (UID: 295)
 9:20182. ASYMPTOMATICKÁ EMBOLIZACE OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - INTERVENČNÍ ŘEŠENÍ M. Plíva, I. Varvařovský, J. Vondrák, J. Matějka (Pardubice) (UID: 198)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Volná sdělení - chlopenní vady Předsedající: D. Marek, H. Línková (Přerov, Praha)
 9:40183. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM U TAVI CESTOU SUBKLAVIÁLNÍHO PŘÍSTUPU M. Branny, K. Netri, R. Jursa, D. Tavačová, J. Gloger, R. Madry, J. Dudíková, M. Porzer, J. Mrozek (Ostrava) (UID: 504)
 9:48184. USKALÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U TEHOTNÉ PACIENTKY S MECHANICKOU CHLOPENNÍ NÁHRADOU. K. Kubišová (Třinec) (UID: 382)
 9:56185. PERFORACE STĚNY LEVÉ KOMORY S RUPTUROU MARGINÁLNÍ VĚTVE KORONÁRNÍ TEPNY PO TAVI P. Keprt, M. Sluka, M. Špaček, M. Gwozdziewicz, M. Táborský (Olomouc) (UID: 248)
 10:04186. IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PO VÝKONU TAVI V ROCE 2022 – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA J. Boček, J. Beneš, H. Wünschová, M. Segeťová, L. Krýže, M. Želízko, J. Kautzner (Praha) (UID: 227)
 10:12187. POSTIŽENÍ PRAVOSTRANNÝCH CHLOPNÍ U PACIENTKY S KARCINOIDOVÝM SYNDROMEM I. Šimková, R. Aiglová, F. Koubek, M. Táborský (Olomouc) (UID: 152)
 10:20188. NESPECIFICKÉ RECIDIVUJÍCÍ POTÍŽE JAKO PROJEV ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ SRDCE A. Červenka, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek) (UID: 143)
 10:28189. INFEKČNÁ ENDOKARDITÍDA PO ORTOTOPICKEJ TRANSPLANTÁCII SRDCA INFECTIVE ENDOCARDITIS AFTER ORTHOTOPIC HEART TRANSPLANTATION P. Snopek, J. Hasilla, L. Patrovič, D. Juskanič (Nitra, SR) (UID: 2)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Volná sdělení - sesterská sekce 1 Předsedající: Š. Kuchtová, K. Voříšková (Praha, Plzeň)
 11:10190. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTA SE SRDEČNÍ PODPOROU IMPELLA M. Šulc, P. Ošťádal (Praha) (UID: 499)
 11:19191. SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTY PO INTERVENČNÍCH VÝKONECH DISTÁLNÍM RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM VE FN PLZEŇ K. Voříšková, M. Kolářová, J. Stočesová, I. Bernat, R. Rokyta, M. Hromádka (Plzeň) (UID: 424)
 11:28192. SPECIFIKA UPV V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU SESTRY M. Navrátilová, J. Malík (Praha) (UID: 423)
 11:37193. PROFESE ZDRAVOTNÍ SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE VČERA, DNES A..... E. Zvolánková, D. Grymová (Ostrava) (UID: 331)
 11:46194. CTO- CHRONICKÝ TOTÁLNÍ UZÁVĚR KORONÁRNÍ TEPNY L. Maňasová, J. Kupčíková, L. Pleva (Ostrava) (UID: 322)
 11:55195. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA V TĚHOTENSTVÍ Š. Kuchtová (Praha) (UID: 296)
 12:04196. LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORY - NAŠE 10TILETÉ ZKUŠENOSTI M. Kadlecová, K. Kemzová, O. Doškářová , P. Neužil (Praha) (UID: 221)
 12:13197. UPLAVANÁ MIKRA A DALŠÍ EXTRAKCE CIZÍCH PŘEDMĚTŮ Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ V. Funioková, J. Dudíková (Ostrava) (UID: 210)
 12:22198. ROLE SESTRY V ÚPRAVĚ ŽIVOTOSPRÁVY U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM L. Šedová (České Budějovice) (UID: 83)
 12:31199. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NITROSRDEČNÍCH IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ,LASEROVÁ EXTRAKCE SYSTÉMU. J. Přichystalová (Olomouc) (UID: 24)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíNaše - Vaše zkušenosti a dovednosti v kardiologii Předsedající: D. Hetclová, J. Doležel, L. Klemsová, J. Kovalčíková, Š. Kuchtová, J. Pospíchal, L. Šedová (Olomouc, Ostrava, Praha, Pardubice, České Budějovice)
 13:30200. VZDÁLENÝ MONITORING PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM J. Doležel (Ostrava) (UID: 41)
 13:42201. VÝHODY VYUŽITÍ PICC (NEJEN) V KARDIOLOGII J. Hrončok, L. Klemsová (Ostrava) (UID: 323)
 13:54202. SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY DYSLIPOPROTEINÉMIÍ M. Mikátová (Bratislava, SR) (UID: 208)
 14:06203. PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ K DOPORUČENÍ STRAVY PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ESC 2021) V. Boháčová, T. Starnovská (Praha) (UID: 246)
 14:18204. SCHOPNOST VYHODNOTIT EKG KŘIVKU KARDIOLOGICKOU SESTROU J. Pospíchal, J. Kovalčíková, Š. Kuchtová, D. Hetclová, L. Klemsová, J. Doležel (Pardubice, Praha, Olomouc, Ostrava) (UID: 244)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Volná sdělení - sesterská sekce 2 Předsedající: J. Callerová, J. Haluzíková (Beroun, Opava)
 15:00205. TELEMONITORING – KLÍČ KE ZLEPŠENÍ EFEKTU LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE – ROLE SESTRY K. Kubová, D. Hetclová, J. Přeček, M. Štýbnar (Olomouc) (UID: 522)
 15:08206. SLEDOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA U PACIENTŮ S LEVOSTRANNOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU J. Haluzíková (Opava) (UID: 486)
 15:16207. SIMULAČNÍ MEDICÍNA JAKO PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY S. K. Corea Gamboa (Praha 5) (UID: 441)
 15:24208. PŘÍSTUP K PACIENTOVI S DUŠNOSTÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI J. Callerová (Kladno) (UID: 430)
 15:32209. SRDEČNÍ SELHÁNÍ A NEČEKANÉ KOMPLIKACE - KAZUISTIKA M. Zelinková (Olomouc) (UID: 84)
 15:40210. MENTOR NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE Ž. Paroulková, A. Zezulková (Olomouc) (UID: 43)
 15:48211. SRDEČNÍ SELHÁNÍ V KOSTCE R. Sedláčková, L. Spáčilová, K. Brotanová (Olomouc) (UID: 25)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - sesterská sekce 3 Předsedající: K. Rabelová, P. Vrábelová (Olomouc, Praha)
 16:10212. FYZIOLOGICKÁ STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM. K. Horáčková, A. Pařízková, M. Stránská, V. Kycltová, T. Drtina, M. Chovanec, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 420)
 16:17213. MONITORACE TKÁŇOVÉ OXYMETRIE U NEMOCNÝCH S KARDIOGENNÍM ŠOKEM P. Vrábelová, K. Neusserová, A. Krüger, P. Ošťadal (Praha) (UID: 361)
 16:24214. S EKG SYNCHRONIZOVANÁ PULZATILNÍ EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE ZACHOVÁVÁ FUNKCI LEVÉ KOMORY A KORONÁRNÍ PRŮTOK PŘI KARDIOGENNÍM ŠOKU ANEB VLAŠTOVKA MEZI ECMO TECHNOLOGIEMI P. Vrábelová, D. Šturmová, M. Šulc , P. Ošťádal (Praha) (UID: 359)
 16:31215. V HLAVNÍ ROLI PULSNÍ POLE P. Kobližková, M. Prajzlerová, V. Kycltová, M. Stránská, H. Machová, K. Horáčková, M. Mudroch, J. Petrů, P. Neužil (Praha 5) (UID: 238)
 16:38216. HISTORIE KARDIOSTIMULACE P. Dobšíčková Bílková, K. Kemzová, M. Kadlecová (Praha) (UID: 229)
 16:45217. TLAKOVÝ HOLTER V INTERNÍ ORDINACI P. Školková (České Budějovice) (UID: 40)
 16:52218. PANE DOKTORE, TEN PACIENT JE „DIVNÝ“ ANEB, CO VŠE ŘEŠÍ SESTRA NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE. K. Rabelová, A. Jelínková (Olomouc) (UID: 26)
 16:59219. KATETRIZAČNÍ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ ELEKTROPORACÍ Z POHLEDU SESTRY M. Glosová, H. Lásková, P. Stojadinovič , M. Macková (Praha) (UID: 5)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Volná sdělení - akutní stavy v kardiologii Předsedající: J. Malík, M. Pazderník (Praha)
 17:15220. MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÁ ZÁSTAVA ZPŮSOBENA FIBRILACÍ KOMOR PŘI INTRAMURÁLNÍ CÉVNÍ MALFORMACÍ VĚNČITÉ TEPNY J. Šimka, R. Bánszky, M. Fialová, T. Kvasnička, L. Haman, K. Sedláček, P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 426)
 17:25221. KDYŽ UDĚLÁME VŠECKO, CO MÁME UDĚLAT A JEŠTĚ NĚCO TROCHU NAVÍC MŮŽEME ZACHRÁNIT ŽIVOT. K. Kubišová (Třinec) (UID: 418)
 17:35222. 20-YEAR FOLLOW UP OF UNSELECTED STEMI PATIENTS TREATED WITH PRIMARY PCI P. Toušek, V. Kočka, V. Klančík , M. Neuberg, P. Widimský (Praha) (UID: 351)
 17:45223. AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM ZPŮSOBENÝ AKUTNÍ TOTÁLNÍ OKLUZÍ KMENE LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO PCI CENTRA. F. Holm, J. Kaisler, O. Kánský, M. Erbrt (Praha) (UID: 327)
 17:55224. VLIV INFEKCE SARS-COV-2 A OČKOVÁNÍ PROTI NÍ NA KLINICKÉ A LABORATORNÍ PARAMETRY U MLADŠÍCH PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM. T. Eckhardt, I. Králová Lesná, P. Wohlfahrt, J. Mrázková, Š. Nováková, P. Stávek, M. Šramko, J. Kautzner, J. Piťha (Praha) (UID: 225)
 18:05225. ZÁŽITKY BLÍZKÉ SMRTI (NDE – NEAR DEATH EXPERIENCE) SE NELIŠÍ U PACIENTŮ S OHCA LÉČENOU STANDARTNÍ ČI EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACÍ. J. Kovářová, D. Rob, F. Trantina, J. Bělohlávek (Praha 12, Praha) (UID: 17)
 18:15  Konec programu  


    HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká společnost pro trombózu a hemostázuBlok České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Předsedající: M. Penka (Brno)
 8:30226. SOUČASNÉ MOŽNOSTI KARDIOLOGA V INDIKACE MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ (FVL, FII, CYP2C19 A CYP2C9) T. Kvasnička (Praha) (UID: 581)
 8:45227. MÁ VÝZNAM STANOVENÍ TROMBOFILIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE? ANO J. Kvasnička (Praha) (UID: 582)
 9:00228. MÁ VÝZNAM STANOVENÍ TROMBOFILIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE? NE R. Malý (Hradec Králové) (UID: 583)
 9:15  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  PS pro trombózuAntitrombotická léčba - Praktické problémy denní praxe Předsedající: R. Rokyta, Z. Moťovská (Plzeň, Praha)
 9:40229. KTERÝ PROTIDESTIČKOVÝ LÉK V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI INFARKTU MYOKARDU? (POTŘEBUJEME VÍCE INHIBITORŮ P2Y12?) P. Ošťádal (Praha) (UID: 557)
 9:50  Diskuze  
 9:52230. JAK ZLEPŠIT EFEKTIVITU A BEZPEČNOST PERIPROCEDURÁLNÍ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY? I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 559)
 10:02  Diskuze  
 10:04231. VYUŽÍVÁME V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ICHS DOSTATEČNĚ KOMBINOVANOU EFEKTIVNÍ DUÁLNÍ ANTITROMBOTICKOU LÉČBU? Z. Moťovská (Praha) (UID: 561)
 10:14  Diskuze  
 10:16232. CO NÁS ČEKÁ V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ? M. Táborský (Olomouc) (UID: 563)
 10:26  Diskuze  
 10:28233. NAHRADÍ MONOTERAPIE CLOPIDOGRELEM ASPIRIN V DLOUHODOBÉ SEKUNDÁRNÍ PREVENCI PO KORONÁRNÍ INTERVENCI? P. Kala (Brno) (UID: 565)
 10:38  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace akutní kardiologieZáklady intenzivní péčeZáklady intenzivní péče v kardiologii Předsedající: A. Valeriánová, P. Ošťádal (Praha)
 11:10234. ULTRAZVUK V DIAGNOSTICE M. Hutyra (Olomouc) (UID: 177)
 11:25235. KANYLACE CÉV S ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU V. Pechman (Plzeň) (UID: 178)
 11:40236. ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA M. Pazderník (Praha) (UID: 179)
 11:55237. UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE A. Valeriánová (Praha) (UID: 180)
 12:10238. ELIMINAČNÍ METODY J. Malík (Praha) (UID: 181)
 12:25239. VASOPRESORICKÁ A INOTROPNÍ PODPORA R. Rokyta (Plzeň) (UID: 182)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká diabetologická společnostBlok České diabetologické společnosti Předsedající: M. Prázný, J. Šoupal (Praha)
 13:30240. MANAGEMENT PACIENTA S DIABETEM A JEHO ŽIVOTNÍHO STYLU POMOCÍ TELEMEDICÍNY A DIGITÁLNÍ TERAPIE M. Prázný (Praha) (UID: 529)
 13:45241. DETEKCE MIKROVASKULÁRNÍCH KOMPLIKACÍ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE: VYŠETŘENÍ RETINOPATIE V AMBULANCI DIABETOLOGA J. Šoupal (Praha) (UID: 530)
 14:00242. MODERNÍ FARMAKOTERAPIE PRO REDUKCI HMOTNOSTI U PACIENTŮ S NADVÁHOU A OBEZITOU A OVLIVNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA M. Flekač (Praha) (UID: 531)
 14:15243. DOPORUČENÍ ČESKÉ DIABETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MEZIOBOROVOU SPOLUPRÁCI PŘI ZAHÁJENÍ LÉČBY GLIFLOZINY J. Šoupal (Praha) (UID: 532)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium AstraZenecaDapagliflozin: evoluce v důkazech, revoluce v možnostech Předsedající: J. Bělohlávek (Praha)
 15:00244. PROBLEMATIKA HFMREF A HFPEF VE SVĚTLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ... ANEB NEJDE O FRAKCI, JDE O ŽIVOT M. Lazárová (Ostrava) (UID: 621)
 15:15245. STUDIE DELIVER: NOVÁ SÍLA DŮKAZŮ V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ S EJEKČNÍ FRAKCÍ > 40% J. Bělohlávek (Praha) (UID: 619)
 15:30246. DAPAGLIFLOZIN: MORTALITNÍ BENEFITY V CELÉM SPEKTRU EF P. Kala (Brno) (UID: 620)
 15:45247. DISKUSE J. Bělohlávek, P. Kala, M. Lazárová (Praha, Brno, Ostrava) (UID: 622)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.Hypertrofická kardiomyopatie – kam dál? Předsedající: D. Zemánek (Praha)
 16:10248. ETIOPATOGENEZE HCM M. Kubánek (Praha) (UID: 974)
 16:30249. DIAGNOSTIKA HCM T. Paleček (Praha) (UID: 975)
 16:50250. LÉČEBNÉ MOŽNOSTI HCM J. Krejčí (Brno) (UID: 976)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium PRO.MED.CS Praha a.s.Tipy a triky v léčbě hypertenze Předsedající: J. Václavík (Ostrava)
 17:15251. PACIENT OBÉZNÍ. P. Vysočanová (Brno) (UID: 587)
 17:35252. PACIENT S FIBRILACÍ SÍNÍ. E. Kociánová (Olomouc) (UID: 588)
 17:55253. PACIENT S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ. J. Václavík (Ostrava) (UID: 589)
 18:15  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ (foyer E I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - lékařská

  254. NÁHODNÁ DIAGNÓZA CHRONICKÉ DISEKCE TYPU B V KOINCIDENCI MARFANOVA SYNDROMU A PRAVOSTRANNÉHO OBLOUKU AORTY P. Lang, D. Němec (Jablonec nad Nisou) (UID: 12)
  255. NÁHLÁ KARDIÁLNÍ ZÁSTAVA U MLADÉ ZDRAVÉ PACIENTKY NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ KOMOROVÉ FIBRILACE D. Weissová, A. Linhart, J. Bělohlávek, J. Hřídel, J. Burešová, B. Rácz, A. Kotková (Slaný, Praha) (UID: 13)
  256. VÝZNAMNÁ STENOSA RENÁLNÍ TEPNY PŘI FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLASII JAKO PŘÍČINA PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ R. Kološová, D. Hreňo, M. Válka, J. Krátký, K. Zeman (Frýdek-Místek, Ostrava) (UID: 16)
  257. IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE POCHÁZEJÍCÍ Z OBLASTI LATERÁLNÍHO TRIKUSPIDÁLNÍHO ANULU O. Moravec (Olomouc) (UID: 209)
  258. OBJEMNÝ ASYMPTOMATICKÝ MYXOM LEVÉ SÍNĚ M. Vícha, M. Šimek, F. Koubek, V. Hanák, P. Marcián, M. Troubil, J. Konečný, P. Šantavý (Olomouc) (UID: 27)
  259. MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY V LÉČBĚ KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ. M. Černohorská, J. Vojáček, P. Polanský, M. Brtko (Hradec Králové) (UID: 30)
  260. ZMĚNY PARAMETRŮ PULZOVÉ VLNY U PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ A PŘIDRUŽENÝMI PATOLOGIEMI ASCENDENTNÍ AORTY Ľ. Bartko, X. Budínská, D. Žáková, H. Bedáňová, P. Fila , V. Svízela, Z. Nováková (Brno) (UID: 112)
  261. VÝVOJ SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM PŘED A PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE L. Zikmund Galková, J. Hlásenský, L. Špinarová, J. Vítovec, P. Němec, J. Krejčí (Brno) (UID: 39)
  262. PRE-HOSPITAL DELAY, CLINICAL CHARACTERISTICS, ANGIOGRAPHIC FINDINGS, AND IN-HOSPITAL MORTALITY IN YOUNG AND MIDDLE-AGED ADULTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME: A SINGLE-CENTER REGISTRY ANALYSIS D. Bauer, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha) (UID: 115)
  263. RECIDIVUJÍCÍ STAFYLOKOKOVÁ SEPSE JAKO KOMPLIKACE IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU V. Sai, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek) (UID: 123)
  264. HUMAN EPIDYMIDIS PROTEIN 4 U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE JAKO MOŽNÝ MARKER FIBROTICKÉHO POSTIŽENÍ MYOKARDU M. Hromádka, D. Suchý , R. Miklík, O. Topolčan, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň) (UID: 141)
  265. ÚSKALÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY POMOCÍ MÉNĚ ČASTÝCH PARAMETRŮ U PACIENTKY S HFPEF A. Večeřová (Praha) (UID: 142)
  266. DOPAD LABORATORNÍCH HODNOT KARDIOSPECIFICKÝCH MARKERŮ A ISCHEMICKÉHO ČASU NA MORTALITU PACIENTŮ PO STEMI LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU. Z. Komorová, L. Groch (Brno) (UID: 144)
  267. DERMATOMYOSITIDOU ASOCIOVANÁ AKUTNÍ MYOKARDITIDA - KAZUISTIKA M. Wolfová, J. Hrečko (Hradec Králové) (UID: 158)
  268. PRAKTICKÝ PRŮVODCE SRDEČNÍ AMYLOIDÓZOU P. Binar (Přerov) (UID: 175)
  269. AKUTNÍ MYOKARDITIDA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM U PACIENTKY SE SARS-COV-2 PNEUMONIÍ K. Vykoupil, J. Galuszka, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc) (UID: 194)
  270. VÝSKYT REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NOVĚ VZNIKLOU NEISCHEMICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko, J. Stulík (Hradec Králové, Praha, Olomouc) (UID: 197)
  271. ANALÝZA ARYTMOLOGICKÝCH VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, J. Mikovčák, R. Neuwirth, R. Jančar, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková, K. Zeman, O. Jiravský (Třinec) (UID: 200)
  272. NAČASOVÁNÍ A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA K VELKÉMU CHIRURGICKÉMU VÝKONU U KOMPLIKOVANÉ POLYMORBIDNÍ PACIENTKY PO NEDÁVNÉM INFARKTU MYOKARDU – KAZUISTIKA T. Gistinger, R. Hluchníková, K. Zeman, V. Talafa (Frýdek-Místek) (UID: 203)
  273. SUPERAKUTNÍ FULMINANTNÍ PRŮBĚH INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY A ENDOFTALMITIDY - KAZUISTIKA T. Gistinger, K. Papugová, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek) (UID: 204)
  274. FEOCHROMOCYTOM JAKO VZÁCNÁ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE M. Hnidka, R. Špaček, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 205)
  275. 2 ROKY A 3 MĚSÍCE MEZI KARDIOLOGICKÝMI KONTROLAMI PŘI EF 15%, KAZUISTIKA T. Gistinger, V. Talafa, K. Papugová, K. Zeman (Frýdek-Místek) (UID: 206)
  276. NUTCRACKER FENOMÉN VENA RENALIS SINISTER JAKO VEDLEJŠÍ NÁLEZ U MLADÉ HYPERTONIČKY - KAZUISTIKA Z. Ramík, J. Václavík (Ostrava) (UID: 207)
  277. KOMBINOVANÝ KARDIOGENNÍ A HEMORAGICKÝ ŠOK PO TRAUMATICKÉ RESUSCITACI A UŽITÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA - KASUISTIKA J. Pudil, T. Kovárník, D. Rob, Š. Jeřábek, J. Bělohlávek (Praha) (UID: 216)
  278. ORGÁNOVÉ POSTIŽENÍ PACIENTŮ S REZISTENTNÍ A SEKUNDÁRNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ T. Kvapil, E. Kociánová, K. Benešová, J. Jarkovský, M. Kamasová, M. Rada, M. Táborský (Olomouc, Brno) (UID: 222)
  279. TRVÁNÍ QRS KOMPLEXU A TYP PORUCHY NITROKOMOROVÉHO VEDENÍ JAKO PREDIKTOR VÝVOJE POZITIVNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NEISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ? J. Peňáz, R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko (Hradec Králové, Praha, Olomouc) (UID: 231)
  280. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: STANOVISKO PRACOVNÍ SKUPINY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI V ROCE 2022 J. Siegelová, G. Cornélissen, A. Havelková, J. Dušek, L. Dunklerová, M. Pohanka, P. Dobšák (Brno, Minnesota, United States) (UID: 237)
  281. ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A REAKCE KREVNÍHO TLAKU NA ZÁTĚŽ U SPORTOVCŮ L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, M. Sovová, J. Václavík, B. Jiravská-Godula, O. Jiravský, P. Pešová, K. Puškašová, E. Sovová (Olomouc, Ostrava, Karvinná, Třinec) (UID: 267)
  282. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM A JEHO VÝSLEDKY V ZÁVISLOSTI NA POHLAVÍ - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, M. Hudec, L. Gajdušek, L. Škňouřil, M. Dorda, P. Pešová, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec) (UID: 289)
  283. IATROGENNÍ ARTERIOVENÓZNÍ ZKRAT JAKO RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI A PRAVOSTRANNÉ KARDIÁLNÍ DEKOMPENZACE – KAZUISTIKA. J. Obrová, M. Hutyra, D. Marek, K. Kubišová (Olomouc) (UID: 290)
  284. RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU PŘÍTOMNOSTI SPONTÁNNÍHO ECHOKONTRASTU PŘI JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFII NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI F. Souček, J. Jež , F. Lehar, M. Pešl , Z. Stárek (Brno) (UID: 308)
  285. ANEURYSMA VALSALVOVA SINU B. Řiháková, M. Horváth, J. Veselka (Praha) (UID: 292)
  286. PORUCHY KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ V. Bednárová, V. Kincl , R. Panovský, I. Rektor, M. Bočková, J. Máchal, J. Krejčí (Brno) (UID: 324)
  287. TUBERKULÓZA PERIKARDU – VZÁCNÁ DIAGNOSTICKÁ JEDNOTKA? M. Fialová, M. Oravcová, J. Šimka, J. Nový, P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 297)
  288. KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ JAKO ZÁSADNÍ PARAMETR MANIFESTACE INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU A. Smékal, M. Hutyra, M. Táborský , J. Václavík (Olomouc, Ostrava) (UID: 299)
  289. ČASNÁ ASYMPTOMATICKÁ PROGRESE KORONÁRNÍHO NÁLEZU U PACIENTA S LATERÁLNÍM STEMI A VÝZNAMNOU REZIDUÁLNÍ STENÓZOU NA NEINFARKTOVÉ TEPNĚ M. Špaček, J. Vácha, D. Richter, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc) (UID: 300)
  290. PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIE JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ T. Grézl, M. Špalek, M. Porzer (Ostrava) (UID: 302)
  291. NEČEKANÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Látal, J. Olšr, K. Vykoupil (Olomouc) (UID: 303)
  292. SCREENING NEJČETNĚJŠÍCH MUTACÍ V GENU PRO LDLR A APOB U PACIENTŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI – PRVOTNÍ VÝSLEDKY J. Petřková, L. Kocourková, J. Obrová, K. Sikorová, E. Kociánová, M. Táborský, M. Petřek (Olomouc) (UID: 304)
  293. EPIDEMIOLOGIE PLICNÍ EMBOLIE V OKRESE TÁBOR J. Adámek, R. Král (Tábor) (UID: 305)
  294. A ODEBRALI JSTE KALCIUM? V. Kubančáková, P. Branny, R. Špaček (Třinec) (UID: 306)
  295. HODNOCENÍ KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM U NEMOCNÝCH S IMPLANTABILNÍM STIMULAČNÍM SYSTÉMEM - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, M. Hudec, M. Dorda, L. Gajdušek, L. Škňouřil, P. Pešová, J. Hečko, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec) (UID: 309)
  296. AKUTNÍ VYSOCE RIZIKOVÁ PLÍCNI EMBOLIE S KPCR, ECMO, TROMBECTOMIA A.PULMONALES. E. Šušková, D. Vician, M. Janík, P. Branny (Třinec) (UID: 310)
  297. „POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY). V. Bednárová, V. Kincl , M. Pešl, R. Panovský, Z. Stárek, V. Feitová, J. Krejčí (Brno) (UID: 316)
  298. MESALAZINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU MANIFESTUJÍCÍ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM. V. Hejnová, R. Pudil, K. Mědílek, M. Tuna, L. Douda (Hradec Králové) (UID: 313)
  299. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY PŘI UZÁVĚRU ACD S VEDLEJŠÍM NÁLEZEM PÍŠTĚLE DO ARTERIA PULMONALIS P. Šulc, J. Mrózek, M. Ráchela (Ostrava) (UID: 314)
  300. BENEFIT ČASNÉHO POUŽITÍ ULTRAZVUKU SRDCE NEKARDIOLOGEM U PACIENTŮ S BOLESTÍ NA HRUDI - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE ENDEMIC P. GRENAR, M. JAKL (Hradec Králové) (UID: 315)
  301. PŘÍSPĚVEK NEDIAGNOSTICKÉHO CT K V/Q PLICNÍ SCINTIGRAFII U PACIENTŮ PO VIRÓZE COVID 19. O. Lang, V. Laskov, I. Kuníková (Praha) (UID: 318)
  302. VÝSKYT NESTABILNÍ ANGINY PECTORIS V ÉŘE VYSOCE SENZITIVNÍHO STANOVENÍ TROPONINU V. Jakubo, P. Lokaj, H. Šimáčková, A. Křivanová, M. Beňovská, T. Ondrúš, D. Zaplatilová, P. Kala, J. Pařenica (Brno) (UID: 320)
  303. IMPLANTACE TAVI PRO AORTÁLNÍ INSUFICIENCI PŘI SELHÁNÍ AORTÁLNÍHO HOMOGRAFTU U MLADÉHO PACIENTA J. Hruša, P. Polanský, M. Brtko, A. Myjavec, J. Vojáček (Hradec Králové) (UID: 321)
  304. REAKCE SYSTOLICKÉHO KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT ZE DVOU CENTER P. Pešová, B. Jiravská Godula, J. Ožana, K. Moravcová, M. Sovová, E. Sovová, O. Jiravský (Třinec, Olomouc) (UID: 328)
  305. OBJEMNÝ SEPTÁLNÍ HEMATOM JAKO KOMPLIKACE RETROGRÁDNÍ REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY R. Štípal, M. Poloczek, J. Kaňovský, M. Miklíková, P. Kala (Brno) (UID: 330)
  306. PREDIKTORY PROGNÓZY PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM INICIÁLNĚ KARDIOGENNÍM ŠOKEM T. Muzafarova, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, P. Kala, M. Hromádka, J. Přeček, J. Mrozek, J. Matějka, J. Kettner, J. Bis, J. Jarkovský (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové) (UID: 345)
  307. DVĚ NEOBVYKLÉ PŘÍČINY NEADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ ICD J. Vácha, M. Špaček, M. Fedorco, O. Moravec, M. Táborský (Olomouc) (UID: 353)
  308. NOVĚ VZNIKLÉ POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY NÁSLEDKEM VÝZNAMNÉ AORTÁLNÍ REGURGITACE - KAZUISTIKA. K. Koščová, F. Málek, R. Kočková, P. Neužil, P. Formánek (Praha) (UID: 355)
  309. KATÉTROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ METODOU HPSD; NAŠE ZKUŠENOSTI J. Jež, F. Souček, A. Širůčková, I. Raková, F. Lehar, Z. Stárek, J. Krejčí (Brno) (UID: 360)
  310. DISEKCE AORTY A JEJÍ KLINICKÁ MANIFESTACE M. Rada, Z. Paulů, Š. Hudec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc) (UID: 419)
  311. PREDIKTORY PŘÍTOMNOSTI KOMOROVÉHO TROMBU U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU Š. Hudec, M. Hutyra, J. Přeček, M. Rada, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc) (UID: 363)
  312. LONG-TERM LDL-APHERESIS TREATMENT AND DYNAMICS OF CIRCULATING MIRNAS IN PATIENTS WITH SEVERE FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA D. Dlouhá, M. Bláha, P. Hucková, V. Lánská, J. Hubáček, V. Blaha (Praha, Hradec Králové) (UID: 367)
  313. HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ AL AMYLOIDÓZOU U 76LETÉ PACIENTKY E. Mázsárová, R. Aiglová, M. Kamasová (Olomouc) (UID: 372)
  314. KOGNITIVNÍ FUNKCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM V TERMINÁLNÍM STADIU V. Adámková, J. Pirk, J. Hubáček, I. Linhartová, J. Žižka (Praha) (UID: 374)
  315. EKG A JEHO DIAGNOSTICKÁ ROLE PŘI HYPOTERMII D. Ulrichová, P. Sedloň , M. Hajšl, M. Malý (Praha) (UID: 408)
  316. STUDIE PREVAL 2 PRVNÍ VÝSLEDKY – IKEM V. Adámková, K. Hejduk, J. Hubáček, Š. Vítko, I. Houšková, L. Peterková, M. Vitásková, M. Hejna, O. Kica, M. Fialová, P. Raška, D. Hamplová, L. Dušek (Praha) (UID: 409)
  317. FIBRILACE KOMOR JAKO NÁSLEDEK UŽITÍ KOMBINACE KRATOMU A KOFEINU U ADOLESCENTA J. Dodulík, J. Plášek, M. Lazárová, J. Václavík (Ostrava) (UID: 410)
  318. NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE Z. Paulů, M. Rada, Š. Hudec, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc) (UID: 414)
  319. STATINOVÁ INTOLERANCE VS. BAASTRUPŮV SYNDROM M. Vitásková, P. Fendrych, T. Jančušková, V. Adámková (Praha) (UID: 412)
  320. ALKOHOL V HLAVNÍ ROLY SPOUŠTĚČE KOMOROVÝCH ARYTMII CHARAKTERU TORSADE DE POINTES. F. Kováčik, M. Rada, J. Přeček, P. Heinc, M. Hutyra , M. Táborský (Olomouc) (UID: 415)
  321. PLICNÍ EMBOLIE JAKO PRIMOMANIFESTACE NEFROTICKÉHO SYNDROMU F. Haltuf, R. Pudil, R. Malý, M. Kadlec, A. Malá (Hradec Králové) (UID: 416)
  322. RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NONCOMPLIANTNÍHO INTRAVENÓZNÍHO NARKOMANA PO MVR J. Pavlas, J. Walder, I. Horák (Ostrava) (UID: 417)
  323. HODNOCENÍ REGULACE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BĚHEM ORTOSTATICKÉ ZÁTĚŽE U OSOB S VAZODEPRESORICKOU SYNKOPOU J. Galuszka, M. Kaiserová, J. Zapletalová, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský (Olomouc) (UID: 421)
  324. MULTIMODALITNÍ IMAGING A JEHO VÝZNAM U PACIENTA S MALIGNÍ VAZOSPASTICKOU ANGÍNOU S MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU T. Štípalová, R. Panovský, M. Rezek, V. Feitová, H. Moravcová, L. Špinarová (Brno) (UID: 422)
  325. LUETICKÁ AORTITÍDA K. Kubišová (Třinec) (UID: 425)
  326. SROVNÁNÍ MĚŘENÍ VELIKOSTI ANULU AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU PŘED TAVI POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFIE A MSCT VYŠETŘENÍM – RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ. P. Kmoníček, M. Mates, T. Mráz, F. Holý (Praha, Praha 5) (UID: 427)
  327. JAK ODLIŠIT NOČNÍ HYPERTENZI A PORUCHY SPÁNKU PŘI 24-HODINOVÉ MONITORACI KREVNÍHO TLAKU? PROTOKOL STUDIE. E. Kociánová, J. Obrová, M. Kamasová, L. Stanke, T. Vohralík, S. Genzor, M. Táborský (Olomouc) (UID: 428)
  328. VÝSLEDKY MANUÁLNÍHO MĚŘENÍ ŠÍŘE QRS KOMPLEXU PŘI MOŽNOSTI EXTRÉMNÍHO ZVĚTŠENÍ EKG KŘIVKY V. Vančura, M. Brada, V. Vejvoda, R. Rokyta (Plzeň) (UID: 431)
  329. RECIDIVUJÍCÍ TAKOTSUBO SYNDROM S ODLIŠNOU MORFOLOGICKOU PREZENTACÍ. J. Borová , M. Pleva, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 433)
  330. MOŽNOSTI INTERVENCE ROZSÁHLÉHO TROMBU U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY O. Dvořáková, M. Heczko (Ostrava) (UID: 434)
  331. KDYŽ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍ MYKOTICKÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY ZŮSTÁVÁ ZÁHADOU. J. Adámek, O. Jiravský, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 438)
  332. NEOBVYKLE LOKALIZOVANÝ PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil (Praha) (UID: 439)
  333. EASY RISK FORMULA FOR PREDICTION OF HOSPITAL MORTALITY ON COVID-19 J. Plášek, J. Dodulík, P. Gai, B. Hrstková, J. Škrha, L. Zlatohlávek, P. Danko, P. Ondráček, E. Čubová, B. Čapek, M. Kollárová, T. Fürst, J. Václavík (Ostrava, Praha, Havířov, Jílovec, Krnov, Třinec, Olomouc) (UID: 442)
  334. ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE J. Olšr, R. Aiglová, O. Moravec, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc) (UID: 455)
  335. STIMULACE OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA V KARDIOCENTRU NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ B. Szmek, J. Mikovčák, J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 468)
  336. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI IMITUJÍCÍ ANGINU PECTORIS J. A. Mohr, O. Dvořáková, J. Walder, I. Horák (Ostrava) (UID: 469)
  337. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ENDOKARDIÁLNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE A ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATII K. Doležalová, Z. Stárek, F. Souček, J. Jež, J. Krejčí (Brno) (UID: 479)
  338. ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTA S PROBLEMATICKÝM CÉVNÍM PŘÍSTUPEM J. Pyszko, M. Rada, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc) (UID: 488)
  339. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD U PACIENTA S ANOMÁLIÍ DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY. M. Pecuchová, M. Branny , P. Kukla (Ostrava) (UID: 491)
  340. RESPIRAČNÉ REFLEXY A ICH ÚLOHA V TERMINÁCII SUPRAVENTRIKULÁRNYCH TACHYKARDIÍ M. Bavoľárová, M. Rašiová , M. Valiková Bavoľárová (Michalovce, SR, Košice, SR) (UID: 492)
  341. AKUTNÍ A STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY TAVR BEZ PREDILATACE S POUŽITÍM „SELF-EXPANDABLE“ CHLOPNĚ. D. Fľak, P. Červinka, R. Špaček, B. Štorchová (Ústí nad Labem) (UID: 493)
  342. PERZISTUJÍCÍ PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTA PO CHIRURGICKÉM UZÁVĚRU VELKÉHO DEFEKTU SEPTA SÍNÍ F. Koubek, M. Táborský, J. Látal, M. Hutyra (Olomouc) (UID: 503)
  343. HYPEREOZINOFILNÝ SYNDRÓM S TUMORÓZNYMI MASAMI V OBOCH KOMORÁCH SRDCA E. Teringová, P. Penz, J. Poláková Mištinová, M. Orban (Bratislava, SR, Bratislava) (UID: 505)
  344. NESPECIFICKÉ NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY S BIZARNÍM EKG J. Flašík, J. Pyszko, M. Táborský (Olomouc) (UID: 516)
  345. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA ARYTMICKÉ BOUŘE M. Oravcová (Hradec Králové) (UID: 520)
  346. VENTRICULAR TACHYCARDIA AS THE FIRST MANIFESTATION OF GIANT CELL MYOCARDITIS I. Jurčová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha) (UID: 533)
 19:00  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ - SESTERSKÁ (chodba u sálu Olomouc)  -  neděle 14.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - sesterská

  347. TRANSPLANTACE SRDCE U SPORTOVCE K. Šťastná, A. Rosypalová (Olomouc) (UID: 103)
  348. ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE V. Tomalová, L. Pavlátová (Olomouc) (UID: 110)
  349. ZMAPOVANIE FAKTOROV ZVYŠUJÚCICH KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO PACIENTOV S KORONÁRNYM SYNDRÓMOM G. Bálint (Bratislava, SR) (UID: 139)
  350. NOVINKY V LÉČBĚ A DIAGNOSTICE PERIAKRIDÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ. T. Šamalíková (Olomouc) (UID: 157)
  351. JAK SE ODVYKÁ PACIENTŮM ZE ZÁVISLOSTI NA ZAHŘÍVANÉM TABÁKU-KAZUISTIKY V. Felbrová (Praha) (UID: 223)
  352. GRIP TEST JAKO ZÁTĚŽ PŘI MĚŘENÍ STŘEDNÍHO TLAKU V LEVÉ SÍNI U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ. ŠEFFLOVÁ JANA, MICHALIDESOVÁ LUCIE FN PLZEŇ, KARDIOLOGICKÁ KLINIKA CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE J. Šefflová, L. Michalidesová (Plzeň) (UID: 245)
  353. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH PACIENTŮ – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 2018-2021 P. Búřilová, K. Hájková, A. Pokorná, M. Šenkyříková (Brno - Bohunice, Brno) (UID: 521)
  354. MONITORACE HEMODYNAMIKY NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE B. Homolová , K. Švenková , A. Krüger , P. Ošťádal (Praha) (UID: 413)
 19:00  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE - TECHNICKÁ (foyer E I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - technici

  355. UKLÁDÁNÍ DAT Z KONTROL IMPLANTOVANÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň) (UID: 356)
  356. VYHODNOCENÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI VYTVÁŘENÍ 3D ELEKTROANATOMICKÝCH MAP LEVÉ SÍNĚ PŘI KATETROVÉ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ NA JEDNOM PRACOVIŠTI. M. Zahálka, V. Šebetovský, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, I. Raková, A. Širůčková, E. Kubalová, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 358)
  357. ZKUŠENOSTI A FOLLOW UP ABLAČNÍ METODY HIGH POWER SHORT DURATION I. Raková, J. Jež, Z. Stárek, F. Souček, F. Lehar, E. Kubalová, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 362)
  358. PROGRESE FIBRÓZY V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ E. Kubalová, Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, F. Lehar, I. Raková, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 365)
  359. MONITORING OF PLASMA CIRCULATING DONOR DNA REFLECTS CARDIAC GRAFT INJURY J. Mesányová, D. Dlouhá, P. Hucková, E. Rohlová, Š. Nováková, J. Vymětalová, J. Hubáček (Praha, Vestec) (UID: 370)
 19:00  Konec programu