PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

POTENCIÁLNÍ PŘÍNOS SPOLEHLIVÉHO TELEMONITORINGU DOMÁCÍHO MĚŘENÍ TK PRO LÉČBU A REHABILITACI PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 102

Peleška J.1, Mužík J.1, Čamek R.2, Fiala D.1, Doksanský M.1, Hána K.3, Vranka J.4, Doležil D.4, Jozífová M.5, Reissigová J.6

1 Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha, 2 -, Ústav preventivního a sportovního lékařství, Praha, 3 1. LF, UK, Praha, 4 -, Městská poliklinika, Praha, 5 Centrum preventivní kardiologie, Thomayerova nemocnice, Praha, 6 Ústav informatiky, AV ČR, Praha


Cíl
Přestože je domácí měření tlaku (DMTK) ve většině případů srovnatelné s AMTK (ESH 2021), lékaři často nevěří, že si pacienti měří TK správně. Také naše předchozí studie podle očekávání ukázala malý, v čase konzistentní signifikantní rozdíl mezi průměrným STK při telemonitoringu DMTK (TMDMTK) a AMTK v denní době. AMTK/24 hod. se od TMDMTK významně nelišil. Cílem této prezentace je ukázat výhody TMDMTK pro praxi.

Metodika
K měření TK používáme validovaný tonometr Fora P30Plus (triplety TK ráno a večer s minutovou přestávkou mezi měřeními) a mobilní telefon pro přenos dat. Krokoměr Xiaomi MiBand 2 slouží jak ke kontrole pětiminutového klidu před měřením TK, tak fyzické aktivity během dne. Hodnoty TK a srdeční frekvence (HR) jsou přístupné pacientovi a jeho lékaři na zabezpečeném serveru.

Výsledky
Telemedicínský systém Diani umožňuje záznam všech změřených hodnot TK s vyznačením nedodržení klidu před měřením, výpočet týdenního průměrného celkového, ranního a večerního tlaku s exportem záznamníku TK do pdf a denní profil s triplety TK každou hodinu k detekci hypotenze. Je jednoduché listovat týdenními cykly měření, zaznamenávat obtíže (i pacientem) a změny léčby. Systém hlásí extrémní hodnoty TK, HR a výskyt arytmie. Pacientovi hlasově hodnotí proběhlé měření TK. Při nedodržení klidu mu dává signál k zahájení řádného měření TK.

Závěr
TMDMTK ve spojení s krokoměrem zlepšuje spolehlivost DMTK. Systém hlásí výskyt extrémních hodnot TK a arytmie e-mailem. Pacientovi dává aktuální audioinformaci o kvalitě proběhlého měření TK. TMDMTK je vhodný pro dlouhodobé sledování TK a je technicky vyřešen. Má potenciál pro kontrolu TK a rehabilitace při srdečním selhání. Zbývá vyřešit legislativu a úhradu telemedicínských metod.