PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

FEOCHROMOCYTOM JAKO VZÁCNÁ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 274

Hnidka M.1, Špaček R.1, Škňouřil L.1

1 Kardiologie, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, Třinec


Úvod:
Feochromocytom je vzácný neuroendokrinní tumor z chromafinní tkáně, nejčastěji lokalizovaný adrenálně. Symptomy vznikají v důsledku nadměrné sekrece katecholaminů do cirkulace. Typické jsou palpitace, bolesti hlavy a pocení, stálá nebo záchvatovitá hypertenze dosahující až extrémních hodnot. Ke vzácnějším komplikacím patří srdeční slehání, plicní edém, arytmie, MINOCA a případně i náhlá smrt.
Kazuistika:
51letá pacientka dosud bez sledovaných onemocnění byla přijata na koronární jednotku Nemocnice Podlesí pro tlak na hrudi, dušnost, celkovou slabost. Laboratorně pokročilá renální insuficience, vysoká elevace troponinů. Echo s EF LK 45%, hypokineza baze spodní stěny. Nasazeny betablokátory, DAPT, empiricky antibioterapie pro elevaci zánětlivých markerů. U pacientky dochází k náhlemu rozvoji dušnosti, bolestí zad, dekompenzaci hypertenze s TK 200/150 - hypertenze nereagující na ebrantil a isoket. Pro elevaci D-dimerů provedeno akutní CT aorty a plicnice, bez plicní embolie nebo disekce aorty, popsán intersticiální plicní edém a vlevo v oblasti levé nadledviny objemné, nehomogenní ložisko (82x84x90 mm). Vzhledem ke kožnímu nálezu neurofibromatózy suspekce na dědičnou neurofibromatozu I a feochromocytom. Diagnóza feochromocytomu potvrzena vysokými hladinami metanefrinů. Do medikace alfablokátory, dále stav stabilní, pacientka směrována k chirurgické adrenalektomii vlevo.
Závěr:
Feochromocytom je vzácnou příčinou sekundární hypertenze. Základem léčby před adrenalektomii jsou alfa blokátory a až následně BB. Podání betablokátorů bez předchozího zajištění alfablokády může vést ke vzniku těžké hypertenze až rozvoji plicního edému v důsledku nadměrné stimulace alfa-receptorů.