PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

JAK SE ODVYKÁ PACIENTŮM ZE ZÁVISLOSTI NA ZAHŘÍVANÉM TABÁKU-KAZUISTIKY
Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - sesterský , Číslo v programu: 351

Felbrová V.1

1 III.interní klinika, Centrum pro závislé na tabáku, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha


Úvod: Zahřívaný neboli tlející tabák patří mezi tabákové výrobky jako je např. IQOS, GLO, PLUM. Tabák se zahřívá na teplotu 350 °C, tedy nižší než je u cigaret. Sice nedochází k procesu spalování, ale přítomnost několik tisíc škodlivých látek je téměř stejná jako u cigaret. Závislost se tak udržuje, způsobuje a prohlubuje. V ČR užívá 7 % kuřáků zahřívaný tabák.
Metodika: V loňském roce 2022 z celkového počtu nových pacientů 307, užívalo 43 pacientů (14 %) zahřívaný tabák. Tito pacienti tak přešli z běžných cigaret na zahřívaný tabák. Užívání zahřívaného tabáku a současně kouření cigaret se vyskytlo u 27 pacientů (9 %). Další skupina 5 pacientů (2 %) užívala pouze elektronickou cigaretu. Nikotinové sáčky užívali 3 pacienti (1 %). Ostatní pacienti (74 %) kouřili cigarety. Ve vybraných kazuistikách popíšeme průběh léčby závislosti na zahřívaném tabáku.
Závěr: V loňském roce jsme zaznamenali nárůst počtu uživatelů zahřívaného tabáku a současně i užívání zahřívaného tabáku s cigaretou. Při léčbě doporučujeme lék cytisin, pokud se nedaří přestat, můžeme doporučit užívat čistý nikotin např. nikotinové sáčky, kdy se nikotin nezahřívá nebo elekronickou cigaretu, kde dochází k zahřívání nikotinu.