PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KDYŽ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍ MYKOTICKÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY ZŮSTÁVÁ ZÁHADOU.
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 331

Adámek J.1, Jiravský O.1, Škňouřil L.1

1 Kardiologie, Nemocnice AGEL Třinec Podlesí, Třinec


Úvod: Infekční endokarditida (IE) je zánětlivé onemocnění srdce postihující endokard a umělé srdeční náhrady. Etiologicky jsou v Evropě nejčastějším vyvolavatelem bakterie, kvasinky představují pouze 1-4%. Fungální endokarditida (FE) se vyskytuje zejména u imunokompromitovaných osob, i.v. narkomanů a pacientů s umělou náhradou chlopně. FE je asociována s četnějšími komplikacemi, obtížnější diagnostikou a nepříznivou prognózou.

Kazuistika: Prezentujeme případ 70 leté pacientky, která pro FE v terénu závažné aortální stenózy nativní chlopně podstoupila z vitální indikace náhradu aortální chlopně bioprotézou a systémovou antimykotickou terapii. Vyvolavatelem byla Candida parapsilosis.

Pacientka byla přeložena na interní oddělení k další terapii. Nastal rozvoj zánětu, na CT břicha nález infarktu sleziny se susp. abscesem a nově tumor ledviny. Následně vznik abscesu na krku v terénu hematomu, který byl evakuován. Byla doplněna MRI, bez spondylodiscitidy. Na kontrolním CT břicha regrese susp. abscesu ve slezině. Fokusová vyšetření negativní. Elektivně byla provedena nefrektomie. Předoperačně v moči nález C. parapsilosis.

Za 9 měsíců opět febrilie, TEE potvrzuje recidivu IE aortální bioprotézy, v HK opět C. parapsilosis. Zahájena terapie amfotericínem B. Fokusové vyšetření negativní. Bylo doplněno imunologické vyšetření, imunodeficientní stav vyloučen. Pacientka reoperována s bionáhradou aortální chlopně, pokračuje systémová antimykotická terapie v dvoukombinaci.

Závěr: FE je vzácné onemocnění, charakterizované závažnými komplikacemi a nepříznivou prognózou. Časná diagnostika, antimykotická terapie s chirurgickou intervencí mohou snížit riziko komplikací a na dlouhodobou prognózu pacienta mají zásadní vliv. Pátraní po zdroji infekce je náročné, navzdory použití moderních pomocných zobrazovacích a laboratorních metod může příčina infekce navždy zůstat záhadou.