PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

DVĚ NEOBVYKLÉ PŘÍČINY NEADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ ICD
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 307

Vácha J.1, Špaček M.1, Fedorco M.1, Moravec O.1, Táborský M.1

1 I. interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc


Implantace kardioverter-defibrilátoru je efektivní metoda prevence náhlé srdeční smrti u selektovaných pacientů. Jednou ze závažných komplikací jsou neadekvátní výboje, které vedou k poškození myokardu, zvyšují mortalitu, zkracují životnost zdroje a v neposlední řadě mají negativní vliv na psychiku pacientů.
Prezentujeme dvě neobvyklé kazuistiky pacientů vyšetřených v nedávné době na naší klinice pro neadekvátní výboje: v prvém případě se jednalo o aplikaci série 3 výbojů indukovaných elektromagnetickým polem při průjezdu na kole pod dráty vysokého napětí. V druhém případě se jednalo o neadekvátní výboj indukovaný vysokofrekvenčním rušením při kontaktu s kovovým žebříkem ve veřejném bazénu.
Vzhledem k četným negativním efektům a potenciálnímu riziku je nutno maximálně předcházet možnostem vzniku neadekvátních výbojů implantabilních kardioverter-defibrilátorů.