PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PERFORACE STĚNY LEVÉ KOMORY S RUPTUROU MARGINÁLNÍ VĚTVE KORONÁRNÍ TEPNY PO TAVI
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 185

Keprt P.1, Sluka M.1, Špaček M.1, Gwozdziewicz M.2, Táborský M.1

1 I. interní klinika - kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, 2 Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc


Hemoperikard s tamponádou je jednou z nejčastějších příčin periprocedurální mortality u pacientů, kteří podstupují transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI). Jedná se o komplikaci s velmi vysokou mortalitou.

Prezentujeme případ 83 leté pacientky s významnou degenerativní stenózou aortální chlopně, u které byla provedena TAVI transaxilárně. Krátce po příjezdu na observační lůžko oddělení akutní kardiologie došlo k rozvoji srdeční tamponády. Byla provedena urgentní perikardiocenteza hemoperikardu a přechodnou hemodynamickou stabilizací pacientky.

Doplněno CT hrudníku s nálezem hemoragie v oblasti laterální stěny levé komory. Indikována kardiochirurgická revize. V perikardu byl přítomen hematom nad a v boční stěně levé komory při její perforaci. Epikardiálně krvácející ruptura marginální větve koronární tepny. Ošetřeno opichovou ligaturou. Defekt ve stěně ošetřen nalepením bovinní záplaty pomocí bio lepidla ve dvou vrstvách a překrýtím matricí pro tkáňové lepidlo. Další průběh výkonu byl bez komplikací.

Následně byla pacientka 11. pooperační den přeložena v dobrém klinickém stavu na spádové oddělení následné péče k rehabilitaci a finálně 34. pooperační den propuštěna domů. Probíhá ambulantní dispenzarizace a pacientka se těší dobrému efektu transkatetrové náhrady chlopně.