PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

Multiparametric Strategy to Predict Early Disease Decompensation in Asymptomatic Severe Aortic Regurgitation
R. Kočková, Nemocnice Na Homolce, Kardiochirurgie, Praha, H. Línková, FNKV a 3. lékařská fakulta UK, III. interní - kardiologická klinika, Praha, Z. Hlubocká, VFN a 1.LF UK, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Praha, K. Mědílek, FN Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika, Hradec Králové, M. Tuna, FN Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika, Hradec Králové, .. A další
Přesná citace: Circ Cardiovasc Imaging. 2022;15:e014901. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.122.014901
Impact Factor: 8,589
Publikovaný článek (ve formátu PDF): Otevřít soubor
Typ: To nejlepší z české kardiologie


vygenerováno: 25.05.2024 (20:19)