PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NITROSRDEČNÍCH IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ,LASEROVÁ EXTRAKCE SYSTÉMU.
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 199

Přichystalová J.1

1 I.interna odd 1, FN olomouc, Olomouc


 Výskyt infekční endokardididy implantabilních nitrosrdečních přístrojů roste s počtem implantovaných přístrojů.Zahrnuje infekce kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů.ATB terapie je sama o sobě neúčinná. Metodou léčby je prostá extrakce,lasserová extrakce a otevřená chirurgická operace.Laserová extrakce je důležitou metodou léčby,poskytovanou na našem pracovišti.Léčba nemocného s CDRIE je časově i  finančně nákladná,pro pacienta zdlouhavá.Je důležitá  úzká spolupráce mezi kardiocentry a spádovými zdravotnickými zařézeními.