PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

„POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY).
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 297

Bednárová V.1, Kincl  V.1, Pešl M.1, Panovský R.1, Stárek Z.1, Feitová V.2, Krejčí J.1

1 I. interní kardioangiologická klinika, FNUSA-ICRC, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně , Lékařská fakulta MU, Brno, 2 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u sv. Anny


Úvod: Poruchy autonomní funkce srdce, které jsou asociované s komorovými extrasystolami (KES) jsou také spojeny se snížením ejekční frakce a se zvýšenou srdeční morbiditou a mortalitou.
Standardní zobrazovací techniky jako srdeční magnetická rezonance (cMRI) a koronární angiografie zajišťují vyloučení jiných příčin komorových extrasystol jako ischemie a neischemické fibrózy myokardu, ale nejsou schopny zobrazit narušení autonomního nervového systému srdce. Toto lze studovat pomocí scintigrafie myokardu (SPECT) s použitím mIBG. Vyšetřili jsme pilotní soubor 4 pacientů, kde u 2 byl zjištěna porucha v adrenergní inervaci myokardu levé komory a tyto prezentujeme jako kazuistiky.

„Tato práce vznikla v rámci interního grantu podpořeného Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně."