PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SPECIFIKA UPV V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU SESTRY
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 192

Navrátilová M.1, Malík J.1

1 Koronární jednotka, III. interní klinika, VFN, Praha


Umělá plicní ventilace je jedna ze základních podpůrných léčebných metod na jednotce intenzivní péče. Cílem UPV je výměna dýchacích plynů - zlepšení alveolární ventilace a arteriální oxygenace, ovlivnění plicního objemu a snížení práce dýchacích svalů.
Správnou péčí a pečlivým sledováním pacienta, může sestra řadu komplikací ovlivnit a minimalizovat. Orientace v základním nastavení správných parametrů je nezbytnou součástí práce sestry v péči o ventilovaného pacienta. Velkou roli zde hraje i spolupráce a komunikace s lékařem. Ve sdělení bude poukázáno nejen na ošetřovatelskou péči, ale také na orientaci ventilačních režimů, celkovou monitoraci, úpravu parametrů a na samostatné rozhodování sestry v akutních situacích v rámci invazivní a neinvazivní ventilace.