PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM ZPŮSOBENÝ AKUTNÍ TOTÁLNÍ OKLUZÍ KMENE LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA JEDNOHO PCI CENTRA.
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 223

Holm F.1, Kaisler J.1, Kánský O.1, Erbrt M.1

1 Kardiologie Na Bulovce, Kardiocentrum FN Královské Vinohrady Praha, Praha


Akutní uzávěr kmene levé koronární tepny je téměř vždy fatální mechanismem náhlé srdeční smrti. V ojedinělých případech pacienti přežívají do emergentního provedení koronární angiografie a následnou intervencí (PCI). Cíl a metoda: Retrospektivní analýza pacientů přijatých pro akutní koronární syndrom (AKS) s nálezem totálního uzávěru LMCA v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2022 (7 let). Výsledky: V uvedeném období bylo s diagnózou akutního koronárního syndromu (AKS) vyšetřeno 2.251 pac. Podíl akutních srdečních infarktů s elevacemi ST úseku (STEMI) byl 1.216 (54%), mužů bylo 905 (74 %), průměrný věk 61 let a žen 311 (26%), prům. věk 69 let. Z celkového počtu AKS byl zjištěn totální uzávěr LMCA u 6(0,0027%), 4 muži a 2 ženy s prům. věkem 68 (46-78) let. 4 pacienti byli přijati v kardiogenním šoku, u 2 během intervence byla použita extrakorporální membránová oxygenace (ECMO). U všech pacientů byla provedena úspěšná PCI LMCA s implantací koronárního stentu s obnovením TIMI3 flow. Zemřeli 4/6 pacienti (67%) včetně 2 s podporou ECMO. Diskuze: Mortalita akutního uzávěru LMCA je vysoká hlavně v předhospitalizační fázi. Faktorem přežití akutního uzávěru LMCA a provedení PCI je buď kolaterální oběh z pravé koronární tepny nebo ischemický preconditioning při dlouhodobé těsné stenóze kmene, který ochraňuje myokard proti ischemickému poškození. Mechanismus ischemického preconditioning je neznámý, soudí se, že tento fenomén může být formou receptory zprostředkované myokardiální ochrany zahrnující aktivaci proteinových kináz a mitochondriálních K-ATP kanálů. Ischemický preconditioning významně redukuje apoptózu myocytů a defragmentaci DNA při reperfúzním poškození. Závěr: Počet přeživších akutní uzávěr LMCA je raritní a i přes úspěšnou intervenci většina pacientů umírá.