PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SRDEČNÍ SELHÁNÍ V KOSTCE
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 211

Sedláčková R.1, Spáčilová L.1, Brotanová K.1

1 oddělení arytmologie a srdečního selhání, FN Olomouc, Olomouc


Stárnutí populace a prodlužování života kardiologických pacientů přináší nárůst prevalence srdečního selhání. Vzniká výrazný medicínský a socioekonomický problém. Je to jeden z nejčastějších důvodů dlouhodobých hospitalizací a rehospitalizací u pacientů nad 65 let. 1-2% populace s nárůstem prevalence ve vyšších věkových kategoriích. Polovina pacientů umírá do 5 let od diagnostiky srdečního selhání. Vlivem pandemie Covid 19 došlo k nárůstu srdečního selhání, díky následkům prodělaného onemocnění, nutnosti omezení péče o chronicky nemocné či jiným negativním vlivům. Prognóza tohoto onemocnění je velmi závažná a nepříznivá.