PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

SIMULAČNÍ MEDICÍNA JAKO PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 207

Corea Gamboa S.1

1 SCHJ, Fakultní nemocnice v Motole, IČ: 00064203 DIČ: CZ00064203, Praha 5


Úvod/Introduction

Práce ve zdravotnictví vyžaduje rozsáhlé vzdělání a hodiny rigorózního školení, sestry musí být připraveny zvládnout jakoukoli situaci s jistotou a znalostmi tak, aby jejich pacienti byli v bezpečí. Nicméně získání praktických zkušeností a motivace sester představuje velkou výzvu. Simulace zdravotní péče je moderní způsob, jak vzdělávat a školit ošetřovatelské profesionály, aniž byste riskovali bezpečí pacienta.

Metody/Methods
V první řadě simulační medicína je technikou a nikoli technologií, klíčovým prvkem není samotný nástroj, ale vzdělávací metodologie, která umožňuje sestrám skutečně přemýšlet a aktivně reagovat na situaci. Ošetřovatelská simulace se používá ve zdravotnických zařízeních k průběžnému školení, k zavádění nových protokolů a k přípravě ošetřujícího personálu na klinické situace, které se vyskytují zřídka a na které mohou být sestry bez pravidelné praxe nepřipravené. 

Simulace obvykle zahrnuje tři složky. Období před simulací, je známé jako prebrief. Druhou složkou je skutečný scénář simulace. Poslední a nejdůležitější fází simulace je simulační rozbor (debriefing). Během této doby sestra reflektuje své vlastní chování a rozhoduje se, zda bylo vhodné, nebo zda potřebuje provést změny.

Závěr/ Conclusion

Ošetřovatelský simulační výcvik je zvláště užitečný v situacích, které vyžadují rychlou týmovou reakci zahrnující tzv. „měkké dovednosti“, jako je komunikace a týmové interakce, poskytuje bezpečné vzdělávací prostředí, kde kultura, týmová práce, vzácné klinické stavy, nouzové situace u lůžka a mnoho aspektů moderní zdravotní péče lze zažít v realistickém prostředí,a to umožňuje zdravotnickým pracovníkům zlepšit své dovednosti v péči o pacienty a získat jistotu praktických dovedností.