PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PO VÝKONU TAVI V ROCE 2022 – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 186
Etický kodex:
Přednášková činnost: Cardion

Boček J.1, Beneš J.1, Wünschová H.1, Segeťová M.1, Krýže L.1, Želízko M.1, Kautzner J.1

1 Klinika kardiologie, IKEM, Praha


Cíl

Zhodnotit procento implantací pacemakeru (PM) po transkatétrové implantaci aortální chlopně (TAVI) a potřebu komorové stimulace (Vp) po měsíci od implantace.

Soubor a metodika

Soubor zahrnuje pacienty, kterým byla v roce 2022 provedena v našem centru procedura TAVI bez těch, kteří již měli implantovaný PM (n=233). Z nich jsme vybrali ty, kterým byl implantován PM pro poruchu AV převodu vzniklou v souvislosti s výkonem. V 53,3% (n=24) se jednalo o muže, věkový průměr byl 80,2 let (±6,2). Zhodnotili jsme procento implantací PM po TAVI, indikace k implantaci a typ použitého PM. Sledovali jsme zastoupení samoexpandabilních chlopní a relativní riziko a odds ratio implantace PM při jejich užití. Sledovali jsme procento Vp den a měsíc po implantaci PM, data jsme srovnali párovým t-testem. Po měsíci od implantace jsme sledovali dependenci na Vp, potřebu Vp a přítomnost AV převodu.

Výsledky

PM v souvislosti s TAVI vyžadovalo 19,3 % (n=45) pacientů. Průměrná doba mezi TAVI a implantací PM byla 2,5 dne (±2,5), medián 1 den, max. 8 dní. Indikací k implantaci PM byla v 80% (n=36) AV blokáda III. stupně, v 6,7% (n=3) jiná pokročilá AV blokáda, v 13,3% (n=6) byl zjištěn jiný důvod. Celkem 80% pacientů (n=36) obdrželo 2D PM, 17,8% (n=8) 1D PM a 2,2% (n=1) PM s možností resynchronizační léčby. Zastoupení samoexpandabilních chlopní, relativní riziko a odds ratio implantace PM ukazuje Tabulka 1. Vývoj procenta Vp je v Tabulce 2. Tabulka 3 obsahuje přehled dependence a potřeby Vp po měsíci od implantace PM.

Závěr

Implantaci PM v souvislosti s TAVI procedurou vyžaduje 19,3% pacientů kteří zatím nemají PM. Nejčastější příčinou je AV blokáda III. stupně. Samoexpandabilní chlopeň nemá na relativní riziko implantace PM významný vliv. Procento Vp po měsíci od implantace klesá a 61,1% pacientů má v této době zachovalý AV převod a nevyžaduje trvalou komorovou stimulaci.