Informace k pasivní účasti - registrační poplatky

Registrace je možná pro prezenční část kongresu, která bude probíhat na brněnském výstavišti (13. - 16. května) a zvlášť pouze pro distanční část kongresu (vysílání bude probíhat 9. - 12. května)

Registrace předem (on-line) pro PREZENČNÍ ČÁST je otevřena do 7. května 2023. Po tomto datu je možné se  registrovat až na místě za zvýšený reg. poplatek.

Registrace pro distanční část sledování (9. - 12.5.) bude k dispozici i během vysílání do 12.5. 

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

registrace on-line do 7.5.2023 (vč. poukázání platby)

  
  

registrace na místě

  

Členové ČKS - lékař 

1.500,- Kč

2.000,- Kč

Členové ČKS do 30 let - lékař

600,- Kč

 800,- Kč

Nečlen ČKS - lékař

2.500,- Kč

3.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

600,- Kč

1.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.100,- Kč

1.500,- Kč

Jednodenní účast

800,- Kč

900,- Kč

Čestní členové ČKS, senioři, studenti (pregraduální studium), hosté, členové ČKS na rodičovské/mateřské dovolené

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/2.500,-   Kč

zdarma/3.000,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

400,- Kč

500,- Kč

Distanční vysílání 9. - 12.5.

200,- Kč (do 9.5.2023)

300,- Kč (od 9. do 12.5.)

Registrační poplatek pro prezenční část kongresu zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy a 4x coffee break, bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem 13. května v pav. A1.
Zahrnuje také možnost distančního sledování programu 9. - 12.5.

Obědy i coffee breaky budou vydávány v jídelnách v přízemí pav. E a na galerii pav. A1.

Účastníci sjezdu na mateřské nebo rodičovské dovolené mají REGISTRACI ZDARMA. Žádost o odpuštění registrační poplatku zašlete na e-mail klimova@kardio-cz.cz (společně s potvrzení z ÚP nebo rodným listem dítěte). V případě, že potvrzení nedoložíte, budete na místě požádání o úhradu standardního poplatku dle cen registrací na místě.REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, přízemí)
Sobota 13.5. od 10,00 do 20,00 hod
Neděle 14.5.. od 08,00 do 18,00 hod
Pondělí 15.5.. od 08,00 do 18,00 hod
Úterý 16.5.. od 8,00 do 12,00 hod

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují ke vstupu do všech prostor sjezdu, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 10. května 2023 (neplatí pro distanční sledování 9. - 12.5., kde je možné hradit poplatek kartou až do 12.5.). Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Večeři 15.5., programu aj.) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 1. května 2023.

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".