PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

DERMATOMYOSITIDOU ASOCIOVANÁ AKUTNÍ MYOKARDITIDA - KAZUISTIKA
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 267

Wolfová M.1, Hrečko J.1

1 I. kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové


Úvod: Dermatomyositída je získané chronické zánětlivé onemocnění postihující příčně pruhované svaly. Nejčastěji se projevuje kožními změnami a symetrickou svalovou slabostí (hl. pletencových svalů).

 Kazuistika: 59letý muž s dermatomyositídou přijat překladem z revmatologického oddělení k podávání pulzů glukokortikoidů za kontinuální monitorace EKG. Celkem podány 2g metylprednisolonu i.v. (z celkových 5g). Anamnesticky pacient dosud bez KV obtíží, manifestace nemoci se projevila celkovou únavou a slabostí pletencových svalů se zhoršením soběstačnosti.

Vedlejším nálezem byl nově vznik difúzních repolarizačních změn na EKG – difúzní inverze T vln (kromě V1-V2, kde +T), STD ve svodech II, V3-V6. Na transthorakální echokardiografii zjištěna systolická dysfunkce levé komory (EF LK 35-40%) s nálezem trombů v jejím hrotě, střední plicní hypertenze a z chlopenních vad popis střední mitrální insuficience. Zahájena antikoagulační terapie LMWH a terapie srdečního selhání. Pro sklon k nočním bradykardiím nebyly betablokátory nasazovány. Koronarografován, s normálním nálezem na věnčitých tepnách. Doplněna MR srdce s obrazem svědčícím pro poškození myokardu při dermatomyozitídě, po pulzech kortikoidů zlepšení systolické funkce levé komory (EF LK 49%).
Za hospitalizace dochází k poklesu svalových enzymů, TnT zvýšen mírně a neodpovídá těžké myokarditídě. Průběh hospitalizace dále bez komplikací, pacient navrácen zpět na oddělení revmatologie k nastavení dlouhodobé imunosupresivní terapie.

Závěr: Asymptomatický klinický obraz dermatomyositídou asociované myokarditídy vedl u pacienta k mnoha vyšetřovacím metodám, která nám pomohla vyloučit závažné KV příhody z jiných příčin. Statisticky je prevalence asymptomatického srdečního poškození u dermatomyositídy relativně vzácná, vyšetřovací metody pomohly určit závažnost srdečních komplikací základního onemocnění.