PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

A pilot randomised trial of catheter-directed thrombolysis or standard anticoagulation for patients with intermediate-high risk acute pulmonary embolism
J. Kroupa, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Kardiologická klinika, Praha, V. Kočka,  Praha, H. Línková,  Praha, Z. Moťovská,  Praha, M. Kozel,  Praha
Přesná citace: KROUPA, Josef, Michal BUK, Jiri WEICHET, et al. A pilot randomised trial of catheter-directed thrombolysis or standard anticoagulation for patients with intermediate-high risk acute pulmonary embolism. EuroIntervention [online]. 2022, 18(8), e639-e646 [cit. 2023-01-06]. ISSN 1969-6213. Dostupné z: doi:10.4244/EIJ-D-21-01080
Impact Factor: 7.728
Publikovaný článek (ve formátu PDF): Otevřít soubor
Typ: To nejlepší z české kardiologie


vygenerováno: 22.05.2024 (10:51)