PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

STIMULACE OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA V KARDIOCENTRU NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 335

Szmek B.1, Mikovčák J.1, Chovančík J.1, Jiravský O.1, Neuwirth R.1, Hrošová M.1, Škňouřil L.1

1 Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec


Ve sdělení prezentujeme naše zkušenosti se stimulací oblasti levého Tawarova raménka (LBBAP), která je spolu se stimulací Hisova svazku (HBP) jednou z metod stimulace převodního systému srdečního (CSP). Od září 2020 do konce roku 2022 jsme provedli tento výkon u 34 pacientů, průměrného věku 71±8 let, převažovali muži (70%). Nejvíce pacientů (15) mělo dobrou systolickou funkci LK s EF 60±4%, 5 pacientů mělo EFLK v pásmu lehké dysfunkce 45±3%, stejný počet v pásmu střední dysfunkce 36±3%, 9 pacientů mělo těžkou dysfunkci LK s EF 22±5%. Nejčastější indikací k tomuto výkonu byla pokročilá AV blokáda (32%), dále resynchronizační terapie zejména u pacientů s neúspěšnou biventrikulární stimulací (26%). Pro fibrilaci síní (FS) s pomalým AV převodem, brady-tachy převodem s nutností uzlových léků nebo tachyfibrilací síní s plánem RF modifikace AV junkce bylo provedeno 21% výkonů, pro poruchu SA uzlu (při prodlouženém AV vedení, raménkové/fascikulární blokádě či současných paroxysmech FS) 15%. U 6% pacientů byla indikací stimulací navozená dysfunkce LK. Úspěšné LBBAP bylo dosaženo ve 32 případech (94%), z toho polovina s uchvácením levého Tawarova raménka (LBBP) – 38% intra-, 62% pararaménková pozice a polovina se stimulací levokomorového septa (LVSP). U dvou pacientů byla stimulace převodního systému neúspěšná a elektroda byla ponechána v bazálním septu PK. U všech výkonů bylo použito dedikované instrumentárium pro CSP firmy Medtronic. Medián času výkonu byl 90 min. (50-145), skiaskopický čas 9 min. (3-28,5), skiaskopická dávka 0,99 mGy.m² (0,25-2,92). Nezaznamenali jsme komplikace v periprocedurálním období ani v průběhu dalšího sledování. LBBAP jako metoda CSP v našem kardiocentru v poslední době dominuje, v letech 2020-2021 bylo takto řešeno 12% pacientů indikovaných k CSP, v r. 2022 to bylo 94%.