Doprovodný program

Slavnostní zahájení

sobota 13. května 2023, v 19.00 hodin, Rotunda pavilonu A

Program

 • Uvítání
  prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda ČKS
  prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph,D., MBA, předseda org. výboru sjezdu a místopředseda ČKS

 • Udělení čestných členství ČKS
  prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc.
  MUDr. Helena Štursová
  MUDr. Jan Horák, CSc.
  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

 • Udělení Zlatých medailí Libenského
  doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
  prof. MUDr. Petr Neužil, Ph.D.

 • Udělení cen za celoživotní přínos kardiologii
  MUDr. Marie Ošmerová
  prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

 • Udělení ceny Anežky České - Sestra roku 2022
  Mgr. Ilona Lálová
 • Slavnostní přednáška XXXI. výročního sjezdu
  GREGOR JOHANN MENDEL – CO ODHALIL VÝZKUM GENOMU ZAKLADATELE GENETIKY

  Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
  Prorektorka pro výzkum a doktorské studium, Masarykova univerzita v Brně

   

 

Po Slavnostní přednášce, předání ocenění následuje raut v pavilonu A1 vstup pro všechny registrované zdarma - pouze se jmenovkou bez nutnosti objednání vstupenek.


 

Večeře členů České kardiologické společnosti a účastníků kongresu

pondělí 15. května, 20,00 hodin, hotel Voroněž

Program

 • 20.00 hod - Přivítání hostů (A. Linhart, M. Táborský)
 • 20.10 - 21.30 - DJ 
 • 21.30 - 22.00 - Vyhlášení nejlepších prací v sekci To nejlepší z české kardiologie; vítězů Soutěže mladých kardiologů; výsledků Kardioběhu a Kardiochůze J. Tomana, 
 • 22.15 - 01.00 - DJ 

Cena vstupenky 600,- Kč - vstupenky objednávejte on-line z nabídky vašeho sjezdového menu

Vstup na večer na základě předložené vstupenky. Vstupenky si vyzvednou ti, kteří si je registrovali on-line přes webové stránky ČKS nejpozději 15. května do 12.00 hodin, poté budou prodávány dalším zájemcům. Počet objednaných vstupenek je možné až do uzavření on-line registrací (12. května) upravovat či rušit bez sankcí.

Platbu za vstupenky můžete spojit s úhradou registračního poplatku nebo zaplatit zvlášť, ale vždy s uvedením vašeho registračního čísla = variabilního symbolu.

 

Objednávku vstupenek můžete provést na vaší sjezdové stránce v on-line reg.systému

Vstup na večeři si hradí účastníci sami, není součástí registračního poplatku a sponzorské příspěvky firem nebudou použity na úhradu nákladů spojených s gala večerem.


Kardioběh/Kardiochůze Jiřího Tomana

Tradiční závod se uskuteční v pondělí 15. května od 6,45 hod v areálu Výstaviště. Start bude u pavilonu A1.

Přihláška bude zveřejněna v průběhu měísíce února 2023.


 

 

Součástí doprovodného programu je i výstava akvarelových obrázků MUDr. Šárky Kárové, Ph.D. s názvem:

"Spolupráce České kardiologické společnosti a Mayo Clinic vzkvétá"

Tato výstava pořádána v rámci zahájení spolupráce České kardiologické společnosti a Mayo Clinic a prvního společného Symposia. 

Výstava je umístěna v Pavilonu A, ve výklencích u vstupů do sálu Rotunda. 

Foto_Sari_Vernisaz.jpg