PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

CTO- CHRONICKÝ TOTÁLNÍ UZÁVĚR KORONÁRNÍ TEPNY
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 194

Maňasová L.1, Kupčíková J.2, Pleva L.3

1 Kardiovaskulární, FN Ostrava, Ostrava, 2 Kardiovaskulární, FNO, Ostrava, 3 Kardiovaskulární, FNO


Úvod:

Práce se formou kazuistiky zaměřuje na perkutánní koronární intervenci u pacienta s chronickým uzávěrem koronární tepny. Oblast srdečního svalu za uzávěrem je zásobena kolaterálami, které postačují pro jeho prokrvení v klidu, ale ne již při zátěži.

Metodika:

Ve své práci prezentujeme kazuistiku pacienta s chronickým uzávěrem pravé věnčité tepny (ACD), jejíž periferie je zásobena kolaterálami z povodí ramus interventricularis aterior (RIA). Byl využit retrográdní přístup cestou septálních heterokolaterál.

Závěr:

Rekanalizace CTO patří mezi komplexní koronární intervence kladoucí větší zátěž nejen na pacienta, ale i lékařský a sesterský personál, který  stojí na jednom místě mnohdy 2-3 hodiny a stále se musí soustředit na takřka titěrnou práci.