PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

TUBERKULÓZA PERIKARDU – VZÁCNÁ DIAGNOSTICKÁ JEDNOTKA?
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 287

Fialová M.1, Oravcová M.1, Šimka J.1, Nový J.1, Pařízek P.1

1 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové


Metodika: Kazuistické sdělení

Cíl práce: I přes velmi dobrou epidemiologickou situaci v České republice jsou akutní perikarditidy až ve 4% způsobeny infekcí Mycobacterium tuberculosis komplex. Příznaky tuberkulózní perikarditidy jsou často nespecifické. Obzvláště v populaci geriatrických či imunokompromitovaných nemocných je třeba na tuto jednotku pomýšlet v diferenciálně-diagnostické rozvaze, jak dokládá prezentovaná kazuistika. Sdělení je doplněno o multimodální obrazovou dokumentaci (TTE, PET/CT, CT).

Abstrakt:
Ačkoliv Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nízkým výskytem tuberkulózy (incidence 3,4 případu/100 000 obyvatel), celosvětově onemocnění tuberkulózou představuje jednu z nejčastějších příčin úmrtí na infekční choroby. Přibližně 22% celosvětové populace (1,7 miliardy osob) je infikováno M. tuberculosis komplex, 1,5 milionu osob na toto onemocnění ročně umírá. Mimoplicní forma tuberkulózy se vyskytuje v 10-20% případů. Výskyt tuberkulózní perikarditidy se významně liší dle jednotlivých regionů. Zatímco v rozvinutých zemích je akutní perikarditida způsobená M. tuberculosis komplex méně než ve 4%, v zemích s vysokým výskytem TBC až v 70%. Mortalita tuberkulózní perikarditidy se pohybuje v rozmezí 17-40% v průběhu 6 měsíců od stanovení diagnózy. Díky velmi uspokojivé epidemiologické situaci v České republice je M. tuberculosis komplex vzácným původcem perikarditidy. Prezentujeme případ 80letého pacienta s objemným perikardiálním výpotkem v důsledku tuberkulózy perikardu a nitrohrudních uzlin jako obrazu pozdní reaktivace onemocnění prodělaného v dětství. Včasná diagnóza a terapie vedla ke kompletní regresi.