PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

MORTALITA U KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFARKTU MYOKARDU PO ZAVEDENÍ STANDARDIZOVANÉHO PROTOKOLU S VYUŽITÍM MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA-CP.
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 108

Šramko M.1, Benák A.1, Želízko M.1, Janek B.1, Pořízka V.1, Hrnčárek M.1, Karmazín V.1, Kleissner M.1, Pazderník M.1, Holek M.1, Kettner J.1, Malý J.2, Szárszoi O.2, Netuka I.2, Kautzner J.1

1 Klinika kardiologie, IKEM, Praha, 2 Klinika kardiochirurgie, IKEM, Praha


 

Cíl: Cílem práce bylo ověřit 30-denní mortalitu u pacientů s kardiogenním šokem u akutního infarktu myokardu (AMICS) po zavedení standardizovaného protokolu s využitím mechanické srdeční podpory (MSP) Impella-CP.

Metodika: Studie posuzovala pacienty s AMICS léčené na Klinice kardiologie IKEM v období 5/2019 - 5/2022 pomocí Impella-CP podle zavedeného protokolu. Kritéria pro použití Impella-CP zahrnovala: 1.) infarkt myokardu s projevy AMICS indikovaný k urgentní koronarografii, 2.) doba ischemie <24h, 3.) věk <75 let a absence prognosticky významných komorbidit, 4.) porucha kontraktility levé komory srdeční s diastolickým tlakem >18 mmHg, 5.) provedení perkutánní koronární intervence (PCI), indikace k urgentní chirurgické revaskularizaci (CABG) nebo při nemožnosti revaskularizace možnost léčby pomocí dlouhodobé MSP. Podle protokolu byli vyřazeni pacienti s oběhovou zástavou trvající >10 minut a pacienti s významným postižením přístupových tepen. Protokol obsahoval doporučení pro  komplexní intenzivní léčbu, včetně monitorace, farmakoterapie a eskalace na jiný typ MSP. 

Výsledky: Pomocí Impella-CP bylo léčeno 22 pacientů (věk 65 ± 10 let, muži: 20, EFLK: 28 ± 6%, laktát při přijetí: 3.5 ± 3.2 mmol/l). Revaskularizace byla úspěšná u 20 (91%) pacientů (PCI: 18, CABG: 2). U 5 pacientů (28%) byla Impella-CP zavedena před PCI. U 4 pacientů (18%) byla nutnost eskalace na ECMO + Impella-CP, u 1 pacienta (5%) byla později zavedena Impella 5.0, u dalších 2 pacientů (14%) byla implantována dlouhodobá MSP. Během 30 dnů od přijetí zemřelo 6 pacientů (27%), z toho 3 pacienti s kombinací Impella-CP + ECMO (75%) oproti 3 pacientům bez ECMO (17%).

Závěr: U pacientů s AMICS léčených podle standardizovaného protokolu s časnou implantací Impella-CP jsme zaznamenali relativně nízkou 30-denní mortalitu, která je srovnatelná s recentními daty ze zahraničních pracovišť.