PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: STANOVISKO PRACOVNÍ SKUPINY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI V ROCE 2022
Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 280

Siegelová J.1, Cornélissen G.2, Havelková A.3, Dušek J.4, Dunklerová L.5, Pohanka M.6, Dobšák P.7

1 Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika tělovýchovného lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy University, Brno, 2 Halberg Chronobiology Center, Universita Minnesota, Minnesota, United States, 3 Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, Brno, 4 Klinika funkční diagnostiky, 5 Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, 6 Katedra fyzioterapie a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně LF MU, Brno, 7 Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně, Brno


„Zařízení na měření krevního tlaku bez manžety: přehled a prohlášení pracovní skupiny Evropské společnosti pro hypertenzi pro monitorování krevního tlaku a kardiovaskulární variabilitu a měření krevního tlaku s manžetou“ byl publikován v J Hypertension v roce 2022.
Více než 30letá historie Neinvazivních metod kardiologie v Brně se skládala z různých mezinárodních vědeckých setkání, workshopů a kongresů, které jsou publikovány jako publikace vše v anglickém jazyce a vědecké poznatky jsou citovány po celém světě. Jedním z velmi důležitých kardiovaskulárních parametrů ve studiích bylo měření krevního tlaku u člověka ve zdraví a nemoci, regulace krevního tlaku u zdravých jedinců a u hypertenze a srovnání krevního tlaku s ostatními kardiovaskulárními parametry.
Různé techniky měření krevního tlaku bez manžety byly založeny na neinvazivním měření kardiovaskulárních parametrů. Také do našich kongresů „Neinvazivní metody v kardiologii“ byla zahrnuta analýza pulzních vln, jedna ze studií Prof. Kennera. Jak popisuje Wetterer a Kenner (1968) modely přenosového vedení mohou být použity k určení frekvenční závislost tlakové transformace včetně tzv. periferie zesílení, které je způsobeno odrazy pulzních vln. Část výsledků analýzy pulzních vln byla prezentována také v Neinvazivních metodách v kardiologii v Brně. Přístroje na měření krevního tlaku bez manžety mají specifické problémy s přesností, a to činí zavedené protokoly ověřování pro přístroje na měření krevního tlaku bez manžety nedostatečné pro jejich validaci. Proto pro diagnostiku hypertenze a klinické hodnocení krevního tlaku je potřeba nadále používat měření s manžetou.