PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

FIBRILACE KOMOR JAKO NÁSLEDEK UŽITÍ KOMBINACE KRATOMU A KOFEINU U ADOLESCENTA
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 317

Dodulík J.1, Plášek J.1, Lazárová M.1, Václavík J.1

1 Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava


Úvod: Mitragyna speciosa je strom vyskytující v jihovýchodní Asii. Z jeho sušených listů se získává přípravek známý jako kratom. V nižších dávkách vykazují látky stimulační účinky. Dle české legislativy se jedná o volně dostupný produkt neomezený věkem. Uvádíme případ 18letého pacienta, jež byl hospitalizován po úspěšné KPR při fibrilaci komor na fotbalovém tréningu po užití kombinace kratomu a energetického nápoje.

Popis případu: 18letý nemocný přeložen na koronární JIP z KARIM, kam původně přivezen po KPR. Dosud s ničím neléčený, fyzicky aktivní sportovec, bez rodinné KV zátěže. Abúzer energetických nápojů a kratomu. Během fotbalového tréningu dochází k náhlé ztrátě vědomí, bezdeší, gaspingu. Zahájena laická KPR, za šest minut od volání na místě posádka RZP. Vstupním rytmem je komorová fibrilace,  defibrilován 1x200 J, promptně dochází k návratu vědomí, pacient neklidný, recidiva komorové tachykardie o TF 180/min. Pacient intubován, vezen do fakultní nemocnice. Lab. odběry bez pozoruhodností, mírně elevován hsTNI, hodnoceno poresuscitačně. Odběry zaslány také k toxikologickému zhodnocení, které později prokázalo pozitivní hodnotu kratomu i kofeinu v krvi. Bed-side ECHO s dobrou funkcí LK, bez přetížení pravostranných srdečních oddílů, bez významné valvulopatie. Ischemická etiologie vzhledem k věku málo pravděpodobná, avšak nutné vyloučení této příčiny. Zvolena CT – KG, která negativní. U pacienta také proběhlo genetické vyšetření, výsledky t.č. nejsou známé. Nemocný indikován k implantaci ICD ze sekundární prevence. Výkon proběhl zvykle, bez komplikací.

Diskuse a závěr: Domněnkou může být, že vyvolávajícím faktorem vzniku komorové fibrilace bylo nadužití stimulačních přípravků, na toto tvrzení však nemáme dostatečné množství dat. Hlavním cílem sdělení je explicitní upozornění na nebezpečnost kratomu a jednoznačný negativní postoj k legalizaci.