PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

MONITORACE HEMODYNAMIKY NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský , Číslo v programu: 354

Homolová  B.1, Švenková  K.1, Krüger  A.1, Ošťádal P.1

1 Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha


Úvod. Sledování hemodynamických parametrů patří k základním metodám monitorace pacientů na jednotkách intenzivní péče. Pomocí hemodynamických přístrojů můžeme měřit celou řadu parametrů (srdeční výdej a srdeční index, tepový objem a jeho variabilitu, systémovou a plicní vaskulární rezistenci, dynamickou arteriální elastanci) a posuzovat hodnoty v trendech.
Metody a výsledky. Srovnávali jsme jednotlivé typy přístrojů, které jsou určené k invazivní a neinvazivní monitoraci hemodynamiky na našem pracovišti. Používáme hemodynamické monitory - Hemosphere (Edwards Lifesciences), MostCare (Vygon), EV1000 (Edwards Lifesciences). U oběhově stabilních pacientů využíváme také neinvazivní měření pomocí prstové manžety ClearSight Cuff či Acumen IQ Cuff (Edwards Lifesciences), která funguje na principu pletysmografie. U kritických stavů používáme invazivní monitoraci pomocí základního sensoru FloTrac či pokročilějšího Acumen IQ sensor (Edwards Lifesciences), u nemocných s mechanickou srdeční podporou měříme srdeční výdej plicnicovým katétrem s možností kontinuálního měření.
Závěr. Na základě zkušeností s výše popsanými přístroji a při volbě jejich vhodného využití jsou nutné pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky znalosti a dovednosti spojené s jejich správným užíváním. Díky znalosti hemodynamických parametrů můžeme podrobně posoudit stav pacienta a optimalizovat léčbu.