PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VÝZNAMNÁ STENOSA RENÁLNÍ TEPNY PŘI FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLASII JAKO PŘÍČINA PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 256

Kološová R.1, Hreňo D.1, Válka M.2, Krátký J.2, Zeman K.1

1 Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., Frýdek-Místek, 2 Vaskulární centrum, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava


Úvod : Hypertense v těhotenství se vyskytuje u 8-10% všech těhotenství a patří k jeho nejčastějším zdravotním komplikacím. Většina těhotných žen s chronickou hypertensí má primární hypertensi, průběh těhotenství je obvykle nekomplikovaný a těhotenství končí úspěšně . Zřídka je hypertense sekundární. Příčinou může být nediagnostikovaný feochromocytom ,Cushingův syndrom, stenosa renálních arterií a primární onemocnění ledvin.
Popis případu : V práci presentujeme kazuistiku 34 leté ženy, které byla v roce 2020 v prvním trimestru gravidity diagnostikována hypertense s nutností medikamentosní terapie, a následně byla gravidita komplikována rozvojem preeklampsie a retardací růstu plodu v 2. trimestru gravidity s nutností ukončení těhotenství ve 27. týdnu .
Za 6 měsíců po porodu byla pacientka odeslána k dovyšetření . V ambulanci pro resistentní hypertensi neprokázána endokrinní příčina hypetense. Při následném Dopplerovském vyšetření renálních tepen byla diagnostikována relativně menší pravá ledvina s významnou stenosou renální tepny charakteru fibromuskulární dysplazie .
Závěr : Hypertense zachycená před 20. týdnem gravidity je ve většině případů esenciální. Pokud nejsou přítomny klinické známky jiného onemocnění, které může způsobit sekundární hypertensi, není další vyšetřování v období gravidity vhodné a případné další dovyšetření sekundární hypertenze je indikováno až po porodu a ukončení laktace.
Těhotenství komplikovaná hypertensí mají zvýšené riziko pre a eklampsie, abrupce placenty, předčasného porodu, nitroděložní růstové retardace a odumření plodu v druhém trimestru gravidity. Častěji se to stává u sekundárních hypertensí. Za 6 týdnů po porodu by každá žena s hypertensní chorobu v těhotenství měla být vyšetřena internistou nebo praktickým lékařem s další kontrolou za 6 měsíců .