PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

A ODEBRALI JSTE KALCIUM?
Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 294

Kubančáková V.1, Branny P.1, Špaček R.1

1 Kardiologické odd., Nemocnice AGEL - Třinec Podlesí, Třinec


Úvod:
Každá epizoda akutní dekompenzace chronického srdečního selhání představuje závažnou událost, která negativně ovlivňuje srdeční funkci a prognózu pacienta. Hypokalcemie je jednou z vzácných příčin recidiv a progrese srdečního selhání. V tomto sdělení popisujeme kazuistiku 49 letého pacienta s akutní dekompenzací chronického srdečního selhání a následným kardiogenním šokem při akutní hypokalcemii z důvodu absence chronické substituce.
Popis případu:
49 letý pacient, DKMP, chronické srdeční selhání, totální strumektomie pro folikulární karcinom štítné žlázy, terapie radiojódem, sekundární hypoparatyreóza, dne 10.3. 2022 hospitalizace pro recidivu srdečního selhání. Při příjmu neuvádí chronickou medikaci z endokrinologické indikace. Standardní terapie srdečního selhání s neuspokojivým efektem. ECHO prokazuje těžkou systolickou dysfunkci se závažnou mitrální regurgitací. Dne 19.3. 2022 náhlé zhoršení stavu, plicní edém, kardiogenní šok, zajištění vstupů, HFNO, kombinace vazopresorů a inotropik. Pro těžkou oběhovou nestabilitu a kritický stav, refrakterní na podávanou terapii, zavedeno VA ECMO s postupnou stabilizací orgánových funkcí. Laboratorně zjištěna těžká hypokalcemie, ihned substituována. I přes dohrazení hladiny kalcia extrémně snížená funkce LK, již malá mitrální regurgitace. Indikován k implantaci dlouhodobé levokomorové srdeční podpory, LVAD-HM III, toto uskutečněno dne 25.3. 2022 v IKEM Praha.
Závěr:
Tato práce popisuje případ pacienta s akutní dekompenzací chronického srdečního selhání, u kterého k rozvoji kardiogenního šoku vedla zejména těžká hypokalcemie z důvodu absence chronické substituční léčby. Poukazuje na důležitost kompletizace osobní anamnézy a chronické medikace pacienta.