PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

TRANSPLANTACE SRDCE U SPORTOVCE
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - sesterský , Číslo v programu: 347

Šťastná K.1, Rosypalová A.1

1 I.Interní klinika, FNOL, Olomouc


Naše kazuistika popisuje případ mladého sportovce přijatého s diagnozou srdečního selhání. V dalších dnech postupně progrese klinického stavu dušnosti do klidové, spí v sedě, extrémní únava. Nárůst hmotnosti o cca 2 kg/den. Vzhledem k věku a celkovému zdravotnímu stavu referován do komplexního kardiovaskulárního centra - IKEM.