PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PLICNÍ EMBOLIE JAKO PRIMOMANIFESTACE NEFROTICKÉHO SYNDROMU
Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 321

Haltuf F.1, Pudil R.1, Malý R.1, Kadlec M.2, Malá A.2

1 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, 2 Nefrologická klinika


Úvod: Nefrotický syndrom je soubor klinických a laboratorních příznaků charakterizovaný proteinurií, hypoproteinémií, hypercholesterolémií a periferními otoky. Proteinurie je způsobena zvýšenou permeabilitou glomerulární kapilární stěny pro makromolekuly. Pacienti s nefrotickým syndromem jsou ve vyšším riziku tromboembolismu. Prezentujeme kazuistiku pacienta s plicní embolií, která vznikla jako primomanifestace nefrotického syndromu.

Kazuistika: 22letý muž byl přijat na naši kliniku pro CT verifikovanou low-risk plicní embolii. Pacient byl kuřák, v minulosti prodělal autonehodu s rupturou sleziny a nutností akutní splenektomie, jinak neměl žádné komorbidity a neužíval trvalou medikaci. Anamnesticky nebyl zjištěn žádný rizikový faktor vzniku tromboembolismu. Při fyzikálním vyšetření jsme detekovali diskrétní perimaleolární otoky. Duplexní sonografie neprokázala známky hluboké žilní trombózy. U pacienta jsme diagnostikovali nefrotický syndrom (v periferní krvi byla hypercholesterolémie, hypoproteinémie a hypoalbuminémie, v moči jsme zachytili proteinurii, biopsie ledviny prokázala tzv. ,,minimal change disease‘‘). Pacient byl léčen antikoagulancii (apixaban), pro nefrotický syndrom kortikoidy (solumedrol i.v., následně prednison p.o.), arteriální hypertenze byla po dohodě s nefrology léčena inhibitory ACE, kalciovým blokátorem a doxazosinem.

Diskuze: Naše kazuistika poukazuje na problematiku nefrotického syndromu, který může být významným rizikovým faktorem vzniku tromboembolismu.