PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PANE DOKTORE, TEN PACIENT JE „DIVNÝ“ ANEB, CO VŠE ŘEŠÍ SESTRA NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE.
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 218

Rabelová K.1, Jelínková A.1

1 1.interní klinika kardiologická - JIP, FN Olomouc, Olomouc


Cíl: Prezentovat kazuistiku nemocného s atypickým komplikovaným průběhem hospitalizace na OAK.

 

Popis případu: Kazuistika 72 letého pacienta přijatého z oddělení urgentního příjmu pro rychlou FiS a bolest zad. V průběhu hospitalizace zhoršování stavu. Pacient udává silné bolesti zad, potíže s polykáním a postupně se zhošující hybnost končetin. Lékař upozorňován na pacientovy obtíže. Od příbuzných zjištěny informace o pádu z předhospitalizačního období. Pacientovi provedeno MR páteře, které ukázalo frakturu obratlů. Následně překlad na neurochirgickou kliniku k akutnímu operačnímu řešení.

 

Závěr: Poukázání na důležitost mezioborové spolupráce a komunikaci s rodinou.