PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ JAKO ZÁSADNÍ PARAMETR MANIFESTACE INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 288

Smékal A.1, Hutyra M.1, Táborský  M.2, Václavík J.3

1 I.interní klinika, FNOL, Olomouc, 2 I. Interní klinika, FN a LF UP Olomouc, 3 Interní a kardiologická klinika, FNO, Ostrava


Úvod: Infarkt myokardu v mladém věku postihuje zejména muže, kuřáky. Nejčastěji je postižena jen 1 koronární tepna a většinou dochází k infarktu myokardu s ST elevacemi (STEMI). Nejvýznamnější roli při manifestaci infarktu hraje kumulace rizikových faktorů, přičemž nejzásadnějším rizikovým faktorem (RF) je kouření.

Soubor a metodika: Do analýzy bylo zařazeno 65 pacientů, kteří prodělali akutní infarkt myokardu v mladém věku - muži ve věku 18-45 let a ženy 18-55 let. Jedná se o pacienty, kteří byli hospitalizováni na I. Interní klinice - kardiologické FN Olomouc pro akutní infarkt myokardu v období od roku 2006 po rok 2013. Z celkového počtu 65 pacientů prodělalo 52 pacientů akutní infarkt myokardu s ST elevacemi (STEMI) a zbývajících 13 akutní infarkt myokardu bez ST elevací (NSTEMI).

Výsledky: Kumulace 2 a více RF se vyskytla u 54 z 65 pacientů (83%) s infarktem myokardu. Nejčastěji se vyskytovala kombinace 2-4 RF (70%). Kouření jako nejčastější RF dominovalo jak u pacientů s jediným RF (80%), tak u pacientů s kombinací více RF (74%)

Závěr: Při manifestaci infarktu myokardu v mladém věku hraje zásadní roli kumulace rizikových faktorů. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je kuřáctví.