PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY PŘI REABLACI FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH PRVOTNĚ LÉČENÝCH PULSNÍM POLEM SYSTÉMEM FARAPULSE
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 119
Etický kodex:
Přednášková činnost: Boston Sc.

Petrů J.1, Funasako M.1, Šedivá L.2, Škoda J.2, Chovanec M.1, Hála P.1, Janotka M.2, Mudroch M.1, Královec S.1, Baroch J.1, Brada J.2, Neužil P.1

1 kardiologie, Na Homolce, Praha, 2 Nemocnice Na Homolce, Praha


Úvod:
Výhody pulsního elektrického pole a výsledky katetrizačních ablací s použitím elektroporace jsou v současné době velmi diskutovány. Cílem sdělení je prezentace a zhodnocení nálezů při reablaci fibrilace síní (FS) u nemocných, kteří byli ošetřeni při první proceduře pulsním polem (systémem Farapulse, Boston Scientific).
Soubor a metoda:
Od dubna 2021 do listopadu 2022 bylo v našem centru provedeno celkem 863 katetrizačních ablací FS pulsním polem, systémem Farapulse, Boston Scientific. Jedná se o soubor konsekutivních pacientů, nikdo z nich nebyl zařazen do klinické studie. U 28 (3,2%) z nich byla pro recidivu síňové arytmie indikována reablace. Jednalo se o 17 mužů a 11 žen, průměrného věku 66 let, BMI 29 a velikosti levé síně (PLAX) 46mm. 17 pacientů mělo paroxysmální a 11 perzistující FS.
Obnovené vedení (gapy) v plicních žilách jsme zjistili u 18 nemocných (64%), celkem mělo rekonexe 33 žil ze 110 (30%). O něco vice bylo rekonektovaných pravých (RSPV 9, RIPV 11) než levých plicních žil (LSPV 7, LIPV 6, LCPV 2). U tří pacientů ze šesti (50%), u kterých byla provedena ablace na mitrálním istmu, jsme prokázali obnovené vedení mitrálním istmem, u jednoho ze šesti (17%) po izolaci zadní stěny byl patrný drobný gap ve stropní linii, a u obou pacientů po izolaci ouška levé síně jsme při reablaci detekovali obnovenou aktivitu ouška. U dvou nemocných s původně paroxysmální FS a trvající izolací všech plicních žil jsme detekovali jako klinickou tachykardii perimitrální flutter, u jedné nemocné byla symptomatickou tachykardií typická AVNRT.
Závěr:
Jen minimální počet (3,2%) z 863 nemocných po ablaci FS pulsním polem systémem Farapulse podstoupilo v našem centru reablaci pro recidivu arytmie. I při ablaci pulsním polem jsou nejčastějším nálezem při reablaci gapy v plicních žilách - 30% ošetřených žil nebylo trvale elektricky izolováno.