PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

The decline in stroke hospitalization due to COVID-19 is unrelated to COVID-19 intensity
P. Šedová, FN Brno, LF MU, Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
Přesná citace: Sedova P, Kent JA, Bryndziar T, Jarkovsky J, Tomek A, Sramek M, Skoda O, Sramkova T, Pokorová K, Littnerova S, Brown RD Jr, Mikulik R. The decline in stroke hospitalization due to COVID-19 is unrelated to COVID-19 intensity. Eur J Neurol. 2022 Dec 13. doi: 10.1111/ene.15664. Epub ahead of print. PMID: 36511840.
Impact Factor: 6.288
Publikovaný článek (ve formátu PDF): Otevřít soubor
Typ: To nejlepší z české kardiologie


vygenerováno: 24.05.2024 (10:37)