PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

NOVINKY V LÉČBĚ A DIAGNOSTICE PERIAKRIDÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ.
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - sesterský , Číslo v programu: 350

Šamalíková T.1

1 Oddělení akutní kardiologie, FN Olomouc, Olomouc


Dříve opomíjená perikardiální onemocnění v posledních letech zaznamenávají nárůst výskytu. Příčinou mohou být nové diagnostické a léčebné metody, tato onemocnění dle výsledků průzkumů tvoří 5% ze všech urgentních vyšetření pro nesichemickou bolest na hrudi. Široká škála příčin i příznaků vyvolává zájem u řady odborníků, což přináší nové poznatky v péči o tyto pacienty.