PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD U PACIENTA S ANOMÁLIÍ DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY.
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 339

Pecuchová M.1, Branny  M.2, Kukla P.2

1 kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, 2 Kardiovaskulární oddělení,IKAK, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava


Na našem pracovišti kardiologie (FN Ostrava) jsme zvolili alternativní přístup ke.katetrizačnimu uzávěru defektu septa síni typu secundum (ASD) Amplatzer ocluderem u 54-letého pacienta s diagnostikovanou anomálií dolní duté žíly (vena cava inferior) a to cestou přístupu z vena jugularis a horní duté žíly (vena cava superior) a vzhledem k anatomii ukotvením vodiče v levé komoře srdeční za kontroly RTG  a jicnovou echokardiografí.