PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský , Číslo v programu: 348

Tomalová V.1, Pavlátová L.1

1 kardiologie a srdeční selhání, FN Olomouc, Olomouc


Invazivní vyšetřovací metoda

definitivně potvrzuje diagnozu

významná role ve stanovení diagnozy ( myokarditida nepotrzená EMB,se označuje jako klinicky suspektní )

malý výskyt závažných komplikaci,kolem 1-2 % (arytmie,perforace komory,poškození chlopně )

Samotná EMB je prováděna bioptomem,který je pacientovi zaveden do pravá komory femorální žílou.

Vyšetření je prováděno pod skiaskopickou nebo ECHO kontrolou.

Z myokardu pacienta je odebráno 5-10 vzorků o velikosti 1.2 mm3.

Část z nich je vyšetřena histopatolicky a imunochemicky k posouzení zánětlivého infiltrátu,často je prováděna i detekce HLA.