PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KOMBINOVANÝ KARDIOGENNÍ A HEMORAGICKÝ ŠOK PO TRAUMATICKÉ RESUSCITACI A UŽITÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA - KASUISTIKA
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 277

Pudil J.1, Kovárník T.1, Rob D.1, Jeřábek Š.1, Bělohlávek J.1

1 II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha


Úvod
Kritická poranění při kardiopulmonální resuscitací, mezi které patří i traumatické hemoperitoneum, jsou významným faktorem prognózy nemocných. Hemoragický šok následující po traumatické reusucitaci je pak často fatální komplikací. Zkušenosti s úspěšným užitím mechanické srdeční podpory Impella v situaci těžké dysfunkce levé komory po srdeční zástavě a hemoragického šoku při poresuscitačním poranění pak zcela chybí.
Kasuistika
Prezentujeme kasuistiku 61leté pacientky přijaté pro mimonemocniční zástavu po 22minutové kardiopulmonální resuscitaci, etiologicky při akutním koronárním syndromu. Hemodynamicky nestabilní pacientka podstoupila urgentní katetrizační výkon s ošetřením uzávěru RIA a implantací DES. Kromě těžké dysfunkce levé komory srdeční s nutností zavedení mechanické srdeční podpory Impella byl případ komplikován i poresuscitačním zraněním – traumatickým hemoperitoneem z lacerace sleziny a peripankreatických pletení s těžkým hemoragickým šokem a krátkou hypovolemickou zástavou oběhu. Pacientka podstoupila tři chirurgické revize dutiny břišní do stabilizace krvácení a nekomplikované explantace mechanické srdeční podpory. Nadále kritický stav si vyžádal dalších pět revizí dutiny břišní i katetrizační embolizaci lienální tepny, po 36 dnech na koronární jednotce a měsíci v rehabilitačním zařízení se ale pacientka vrátila do běžného života.
Diskuse
Regulace průtoku mechanické srdeční podpora v prvních hodinách této specifické situace poskytovala kromě udržení srdečního výdeje i možnost precizní kontroly unloadingu těžce dysfunkční levé komory a to i při masivní volumexpanzi a podávání velkého množství krevních derivátů. Intenzivní terapií těžké koagulační poruchy provázející masivní krvácení a akutní chirurgické revize dutiny břišní, se podařilo předejít vzniku trombotické či hemoragické komplikace související s implantovaným zařízením.