PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

LöFFLEROVA ENDOKARDITIDA U 32 – LETÉHO PACIENTA S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZOU S POLYANGIITIS (CHURG - STRAUSS SYNDROM): KAZUISTIKA
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 111

Pudich J.1, Pleva M.2, Václavík J.3, Šulc P.3

1 Interní a kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, 2 Kardiologie, Nemocnie Třinec - Podlesí, Třinec, 3 Interní a kardiologická klinika, FN Ostrava


Löfflerova endokarditida u 32 – letého pacienta s nově diagnostikovanou eosinofilní granulomatózou s polyangiitis (Churg - Strauss syndrom): kazuistika
32 - letý pacient léčený pro asthma bronchiale byl přijat s anamnézou několika měsíců trvajících myalgií, celkové slabosti a progredující dušnosti. Pacient se presentoval laboratorními známkami signifikantní hypereosinofilie, elevací zánětlivých parametrů s negativním prokalcitoninem, elevací Nt-proBNP. CT vyšetření prokázalo bilaterální plicní infiltráty, pansinusitidu a menší perikardiální výpotek. Echokardiografie verifikovala EF LK 35 % se suspektním trombem hrotu LK. Byla zahájena komplexní imunosupresivní terapie (metylprednisolon, rituximab) s terapií srdečního selhání a antikoagulační léčbou. Magnetická resonance potvrdila nález Löfflerovy endokarditidy s trombem v hrotu srdečním a současnou myokarditidu s EF LK 34-36 % a známky perikarditidy, tedy MR známky pankarditidy. Kontrolní MR s odstupem 3 měsíců popisuje vymizení trombu v hrotu LK a zlepšení EF LK na 50 %.