Program

    ROTUNDA (pavilon A)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  Česká asociace akutní kardiologiePRAKTICKÉ POSTUPY V AKUTNÍ KARDIOLOGII. JAK NA TO Předsedající: J. Bělohlávek, M. Solař (Praha, Hradec Králové)
 8:30125. ULTRAZVUK – PLÍCE A PERIKARD M. Hromádka (Plzeň)
 8:50126. KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY J. Přeček (Olomouc)
 9:10127. ULTRAZVUK PŘI A PO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI M. Hutyra (Olomouc)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.Život je nevyzpytatelný - i u antikoagulovaných pacientů s FS Předsedající: A. Linhart (Praha)
 9:40128. MÝTY, ILUZE A REALITA ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY DABIGATRANEM A. Linhart (Praha)
 9:55129. IDARUCIZUMAB: HOW IT BEGUN J. VanRyn (Biberach, Germany)
 10:10130. JAK DÁL V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI CMP? A. Tomek (Praha)
 10:25  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Sympozium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.ANTITROMBOTIKA U IM – KOMU, JAKÁ, NA JAK DLOUHO? Předsedající: A. Linhart, Z. Moťovská (Praha)
 11:10131. DAPT V AKUTNÍ FÁZI AKS: MÁME NOVÉ POZNATKY? R. Rokyta (Plzeň)
 11:30132. NOVÁ ESC GUIDELINES PRO REVASKULARIZACI MYOKARDU VS. KLINICKÁ PRAXE: LÉČÍME SPRÁVNĚ? M. Mates (Praha)
 11:50133. KDO JE VHODNÝ PACIENT PRO PROLONGOVANOU DAPT? A. Linhart (Praha)
 12:10134. PACIENT V CHRONICKÉ FÁZI PO IM: ANTIKOAGULACE NEBO ANTIAGREGACE? Z. Moťovská (Praha)
 12:30  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Sympozium BAYER s. r. o.Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog- neurolog- farmakolog- nefrolog - právník diskutují Předsedající: Š. Havránek, R. Herzig, K. Urbánek, J. Vachek, J. Kopsa Těšinová (Praha, Hradec Králové, Olomouc, Klatovy)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Úzká spolupráce ČKS a VZP – základ úspěšného rozvoje oboru Předsedající: M. Táborský, A. Linhart (Olomouc, Praha)
 15:00135. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE VZP ČR Z. Kabátek (Praha)
 15:05136. ANALÝZA ÚHRAD NEMOCNIČNÍ A AMBULANTNÍ PÉČE V OBLASTI KARDIOLOGIE D. Šmehlík (Praha)
 15:25137. NOVÝ NÁRODNÍ REGISTR PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ M. Táborský (Olomouc)
 15:40  NOVÝ NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE SLUŽBÁCH KARDIOLOGIE L. Dušek (Praha)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:40  Sympozium BAYER s. r. o.Výsledky studie Compass a využití v klinické praxi Předsedající: P. Widimský, R. Hatala, M. Táborský (Praha, Bratislava, SR, Olomouc)
 16:10138. ATEROSKLERÓZA PROBLÉM VYŘEŠEN? A. Linhart (Praha)
 16:30139. PŘEDSTAVENÍ STUDIE COMPASS P. Widimský (Praha)
 16:50140. POHLED KARDIOLOGA NA PROBLEMATIKU ICHS – VZ. VÝSLEDKY STUDIE COMPASS SUB-ANALÝZY U PACIENTŮ S ICHS M. Táborský (Olomouc)
 17:10141. POHLED ANGIOLOGA NA PROBLEMATIKU PAD – VZ. VÝSLEDKY STUDIE COMPASS SUB-ANALÝZY U PACIENTŮ S PAD R. Malý (Hradec Králové)
 17:30  Diskuze  
 17:40  Přestávka  
 17:50 - 18:50  Ing. arch. Josef Pleskot: Analýza současného stav české architektury a výhled do budoucnosti Předsedající: M. Táborský, A. Linhart, J. Vítovec (Olomouc, Praha, Brno)
 18:50  Konec programu  


    AGORA (pavilon A2)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  Rapid Fire - srdeční selhání Předsedající: V. Melenovský, R. Pudil (Praha, Hradec Králové)
 8:30142. CHIRURGICKÁ RESEKCE PRAVÉHO VELKÉHO SPLANCHNICKÉHO NERVU V TERAPII PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY F. Málek, T. Martinča, M. Mates, A. Krüger, I. Skalský, P. Gajewski, R. Zymliński, Z. Engelman, P. Ponikowski, P. Neužil (Praha, Wroclav, Poland, New York, United States)
 8:35143. POROVNÁNÍ VÝVOJE FUNKCE LEVÉ KOMORY V ČASE U ZÁNĚTLIVÉ A NEZÁNĚTLIVÉ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE E. Pažourková, J. Krejčí , P. Hude, H. Poloczková , E. Ozábalová, J. Godava , T. Honek , V. Žampachová, I. Svobodová , L. Špinarová (Brno)
 8:40144. RESPONSE - IDENTIFIKACE PŘÍČIN SUBOPTIMÁLNÍ ODPOVĚDI NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU V KAŽDODENNÍ KLINICKÉ PRAXI P. Hájek, A. Bulava (České Budějovice)
 8:45145. AKUTNÍ BUNĚČNÁ REJEKCE U PACIENTA PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI: KORELACE HLADIN CIRKULUJÍCÍ CELL-FREE DONOR-DERIVED DNA S VÝSLEDKY ENDOMYOKARDIÁLNÍCH BIOPSIÍ T. Nováková , J. Krejčí, M. Pešl, P. Hude, J. Godava, E. Ozábalová, V. Žampachová, D. Nikulenkov Grochová , L. Špinarová (Brno)
 8:50146. OSUD NEMOCNÝCH PO IMPLANTACI MEZISÍŇOVÉ KOMUNIKACE PRO SYMPTOMATICKOU LÉČBU HFPEF-ZKUŠENOSTI NAŠEHO CENTRA F. Málek, M. Mates, K. Kopřiva, P. Kmoníček, O. Aschermann, A. Krüger, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)
 8:55147. OD INFAUSTNÍ PROGNÓZY AŽ PO NÁVRAT K PLNOHODNOTNÉMU ŽIVOTU L. Masárová, H. Bedaňová, M. Hutyra, J. Krejčí, M. Lazarová, P. Němec, R. Panovský, L. Špinarová (Brno, Olomouc)
 9:00148. JAK OVLIVŇUJE IMPLANTACE DLOUHODOBÉ LEVOSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY VÝSLEDKY PO TRANSPLANTACI SRDCE H. Bedáňová, M. Pazderník, A. Tomášek, J. Ondrášek, J. Krejčí, E. Ozábalová, I. Pařenicová, P. Němec (Brno, Praha)
 9:05149. STATE OF THE ART: SRDEČNÍ SELHÁNÍ A TRANSPLANTACE SRDCE V. Melenovský (Praha)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Rapid Fire - Česká asociace intervenční kardiologieDlouhodobá antitrombotická léčba po akutní koronární příhodě: jak komu, jak silně a jak dlouho? Předsedající: D. Horák, I. Varvařovský, M. Mates, P. Červinka, T. Kovárník (Praha, Pardubice, Ústí nad Labem)
 9:40150. STATE OF THE ART: DLOUHODOBÁ ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PO AKUTNÍ KORONÁRNÍ PŘÍHODĚ: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP I. Varvařovský (Pardubice)
 10:04151. STEMI S KARDIOGENNÍM ŠOKEM A JÍCNOVÉ KRVÁCENÍ J. Matějka (Pardubice)
 10:09152. PCI PRO NSTEMI A PROSAKUJÍCÍ ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY K. Kopřiva (Praha)
 10:14153. PCI PRO STABILNÍ AP U NEMOCNÉHO S NÍZKÝM RIZIKEM PRO NÁSLEDNOU ISCHEMICKOU I KRVÁCIVOU PŘÍHODU M. Kvašňák (Ústí nad Labem)
 10:19154. PRIMÁRNÍ FIBRILACE KOMOR A CO DÁL O. Boček (Brno)
 10:24155. NSTEMI A PLÁNOVANÁ UROLOGICKÁ OPERACE M. Plíva (Pardubice)
 10:29156. PCI A DAPT U NEMOCNÉ S CHRONICKOU ICHS A RECIDIVUJÍCÍMI IM R. Špaček (Ústí nad Labem)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  PS Kardio 35PS Kardio 35 - Tipy, triky, kvízy Předsedající: J. Honěk, M. Pazderník (Praha)
 11:10157. EKG J. Honěk (Praha)
 11:30  Diskuze  
 11:35158. ECHOKARDIOGRAFIE M. Horváth (Praha)
 11:55  Diskuze  
 12:00159. KLINICKÉ PŘÍPADY C. Štěchovský (Praha)
 12:20  Diskuze  
 12:25160. EXOTICKÉ PŘÍPADY M. Holická (Brno)
 12:37  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Rapid Fire - PS KardioTech Předsedající: J. Střítecký (Hradec Králové)
 13:30161. STATE OF THE ART: MOŽNOSTI VYUŽITIA VYSOKOFREKVENČNÉHO EKG U PACIENTOV PODSTUPUJÚCICH CRT M. Matejková, J. Lipoldová, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)
 13:55162. SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ DETEKCE SÍŇOVÉ KONTRAKCE POMOCÍ AKCELEROMETRU U BEZDRÁTOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU MICRA TPS - VÝSLEDKY STUDIE MARVEL M. Mudroch, T. Drtina Gabera, M. Mráček, J. Baroch, Š. Královec, J. Šorf, J. Petrů, L. Šedivá, L. Dujka, P. Neužil (Praha)
 14:00163. PERZISTUJÍCÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE JAKO ETIOLOGIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U MLADÉHO PACIENTA D. Klimeš, P. Bradáč, T. Skála (Olomouc)
 14:05164. VYUŽITÍ NOSITELNÉ ELEKTRONIKY PRO DETEKCI ARYTMIÍ J. Vacek, V. Vejvoda (Plzeň)
 14:10165. EXTRAKCE KARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU PRO INFEKČNÍ ENDOKARDITIDU S NÁSLEDNOU IMPLANTACÍ SYSTÉMU MICRA P. Bradáč, M. Fedorco, D. Klimeš (Olomouc)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:45  Rapid Fire - Česká asociace pro srdeční rytmus Předsedající: M. Fiala, P. Hlivák, P. Pařízek, D. Wichterle (Brno, Bratislava, SR, Hradec Králové, Praha)
 15:00166. KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ PRAVOKOMOROVOU STIMULACÍ: RESYNCHRONIZACE POMOCÍ STIMULACE HISOVA SVAZKU M. Kameník, P. Štros, D. Heřman, J. Veselá, R. Procházková, P. Osmančík, K. Čurila (Praha)
 15:07167. JAK OCHRÁNIT PACIENTA S FS PŘED ZBYTEČNOU PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ IMPLANTACÍ ICD M. Černošek, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, M. Fiala (Brno)
 15:14168. KLINICKÝ BENEFIT Z FEMORÁLNÍ VENEPUNKCE NAVIGOVANÉ ULTRAZVUKEM PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ D. Wichterle, P. Peichl, P. Stojadinovič, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)
 15:21169. CO S IMPLANTOVANÝM ICD PO ABLACI FS S ARYTMIÍ INDUKOVANOU KARDIOPATIÍ? M. Fiala, M. Černošek, J. Maňoušek, V. Bulková, L. Rybka, O. Toman (Brno)
 15:28170. REVERZNÍ RAMÉNKOVÁ REENTRY KOMOROVÁ TACHYKARDIE P. Stojadinovič, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)
 15:35171. POUHÁ IZOLACE PLICNÍCH ŽIL MŮŽE BÝT POUHÝM ALIBI ZASTÍRAJÍCÍM EXISTENCI JINÝCH VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ FS M. Fiala, M. Černošek, J. Maňoušek, V. Bulková, L. Rybka, O. Toman (Brno)
 15:42172. LZE POSOUDIT MECHANISMUS KOMOROVÝCH TACHYKARDII PŘI STRUKTURNÍM POSTIŽENÍ SRDCE MAPOVÁNÍM NA POVRCHU HRUDNÍKU? J. Kautzner, P. Peichl, D. Wichterle, R. Čihák (Praha)
 15:49173. KATETRIZAČNÍ ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍ ARYTMIE U PACIENTŮ S ABSENCÍ INTRAHEPATÁLNÍHO ÚSEKU DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY P. Peichl, D. Wichterle, R. Čihák, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)
 15:56174. DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS ACTIVITY IN ELDERLY PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: FIRST POST-MARKETING EXPERIENCES. M. Samoš, T. Bolek, I. Škorňová, B. Korpallová, F. Kovář , P. Galajda , J. Staško , M. Mokáň (Martin, SR, Martin)
 16:03175. ABLACE FIBRILACE SÍNÍ U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - DEBATA PRO VS. PRO P. Hlivák, M. Fiala (Bratislava, SR, Brno)
 16:45  Konec programu  


    MORAVA (pavilon A3)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  PS Pediatrická kardiologiespolupráce: KardiogenetikaGenetická diagnostika v dětské kardiologii Předsedající: J. Janoušek, J. Petřková (Praha, Olomouc)
 8:30176. KORELACE GENOTYP, FENOTYP U SUSPEKTNÍHO SYNDROMU DI GEORGE, DIAGNOSTIKA KROK ZA KROKEM Z POHLEDU KARDIOLOGA H. Jičínská, I. Grochova, D. Grochova (Brno)
 8:40177. KORELACE GENOTYP, FENOTYP U SUSPEKTNÍHO SYNDROMU DI GEORGE, DIAGNOSTIKA KROK ZA KROKEM Z POHLEDU GENETIKA I. Grochová, D. Grochova, Z. Dobšáková (Brno)
 8:50178. JAK INTERPRETOVAT GENETICKÉ VYŠETŘENÍ V ÉŘE SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE T. Rašpličková (Praha)
 9:00179. SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE V DIAGNOSTICE VROZENÝCH ARYTMICKÝCH SYNDROMŮ A. Krebsová (Praha)
 9:15180. MISSENSE MUTATIONS IN S6 SEGMENT OF IV DOMAIN OF SCN5A CHANNEL CAUSING A CONGENITAL LONG QT SYNDROME WITH AV BLOCK AND TORSADES DE POINTES IN TWO NONRELATED NEONATES T. Tavačová, J. Janoušek, P. Kubuš, P. Poustková - Norambuena, P. Peldová, P. Votýpka, A. Krebsová (Praha)
 9:20  Panelová diskuse  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Sympozium Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.První dekáda technologie TAVI v České republicespolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostispolupráce: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Předsedající: P. Němec, P. Kala (Brno)
 9:40  TAVI MINIINVAZIVNĚ – ČESKÝ REGISTR TAVI P. Kala (Brno)
 9:55  DESETILETÁ CESTA TAVI V ČESKÉ REPUBLICE P. Němec (Brno)
 10:10  VÝVOJ TECHNOLOGIE TAVI SPOLEČNOSTI EDWARDS LIFESCIENCES J. Šťásek (Hradec Králové)
 10:25  HYBRIDNÍ STRUKTURÁLNÍ VÝKON NA CHLOPNÍCH PRAVÉHO SRDCE M. Mates (Praha)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Sympozium CARDION s.r.o.Strukturální intervence - komu, kdy a jak?spolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie Předsedající: P. Kala, M. Želízko, M. Sluka, P. Branny, V. Kočka (Brno, Praha, Olomouc, Třinec)
 11:10181. TAVI – CO ŘÍKÁ KARDIOCHIRURG P. Branny (Třinec)
 11:22182. TAVI – CO ŘÍKÁ KARDIOLOG M. Sluka (Olomouc)
 11:34183. TAVI – CO SI O TOM MYSLÍTE ? V. Kočka (Praha)
 11:40184. UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - KOMU POMŮŽE… M. Poloczek (Brno)
 11:52185. UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – JAK TO PROBÍHÁ… B. Janek (Praha)
 12:04186. UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – CO SI O TOM MYSLÍTE? P. Kala (Brno)
 12:10187. MITRACLIP - KOMU POMŮŽE… V. Kočka (Praha)
 12:20188. MITRACLIP - JAK TO PROBÍHÁ… M. Želízko (Praha)
 12:26189. MITRACLIP - CO PROZRADÍ ULTRAZVUK… M. Kotrč (Praha)
 12:36190. MITRACLIP – CO SI O TOM MYSLÍTE? M. Želízko (Praha)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.Složitá rozhodnutí indikační komise: TAVI vs. SAVRspolupráce: Česká asociace intervenční kardiologiespolupráce: Česká asociace ambulantních kardiologů Předsedající: H. Skalická, I. Skalský, M. Mates, P. Plášil (Praha)
 13:30191. PACIENT 1 V. Kočka (Praha)
 13:50192. PACIENT 2 M. Želízko (Praha)
 14:10193. PACIENT 3 M. Branny (Třinec)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Volná sdělení - akutní koronární syndromy; varia Předsedající: T. Janota, J. Pařenica (Praha, Brno)
 15:00194. REAKTIVITA TROMBOCYTŮ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU A RANDOMIZOVANÝCH K LÉČBĚ PRASUGRELEM A TICAGRELOREM: FARMAKODYNAMICKÁ PODSTUDIE STUDIE PRAGUE-18. R. Miklík, J. Knot, R. Králík, M. Kameník, J. Jarkovský, M. Svoboda, J. Semufová, P. Kala, Z. Moťovská (Brno, Praha)
 15:07195. PROGNÓZA DIABETIKŮ A NEDIABETIKŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU A ÚČINNÝMI P2Y12 INHIBITORY. S. Šimek, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, R. Miklík, M. Hromádka, J. Knot, I. Varvařovský , J. Dušek , J. Jarkovský, P. Kala (Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové)
 15:14196. EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACE (ECPR) U REFRAKTERNÍ ZÁSTAVY OBĚHU A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)
 15:21197. POINFARKTOVÁ RUPTURA VOLNÉ STĚNY LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ - DVANÁCTILETÉ ZKUŠENOSTI. P. Kačer, J. Pirk, T. Červinková, V. Adámek, I. Houšková, V. Adámková (Praha)
 15:28198. PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PERIPROCEDURÁLNÍHO INFARKTU MYOKARDU U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU LÉČENÝM PRIMÁRNÍ PCI V ÉŘE MODERNÍ ANTITROMBOTICKÉ TERAPIE J. Dušek, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, R. Miklík, M. Hromádka, I. Varvařovský, J. Jarkovský, F. Toušek, S. Šimek, P. Widimský (Hradec Králové, Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, České Budějovice)
 15:35199. VLIV PRODLOUŽENÉHO TRANSPORTU PACIENTŮ DO CARDIAC ARREST CENTRA PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA) NA VSTUPNÍ HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY A OUTCOME J. Karásek, J. Seiner, J. Lejsek, M. Moudrý, R. Polášek, M. Renza, F. Šalanda, M. Strýček, P. Ošťádal (Liberec, Praha)
 15:42200. AUTONOMNÍ MODULACE SRDEČNÍ FREKVENCE U PACIENTŮ S CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU J. Galuszka, Z. Kvapilová, K. Vykoupil, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský, D. Šaňák, M. Král (Olomouc)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:40  Česká asociace intervenční kardiologieStrukturální intervence: nová oblast kardiologie Předsedající: M. Mates, P. Kala (Praha, Brno)
 16:10201. INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE: OD BALONKOVÉ ANGIOPLASTIKY KE STRUKTURÁLNÍM INTERVENCÍM M. Aschermann (Praha)
 16:25202. TAVI 2019: STATE OF ART M. Želízko (Praha)
 16:40203. MITRA CLIP: SOUČASNOST A BLÍZKÁ BUDOUCNOST V. Kočka (Praha)
 16:55204. SRDEČNÍ DEFEKTY: OD DIAGNOSTIKY K INTERVENCI J. Šťásek (Hradec Králové)
 17:10205. HEART – TEAM A ROLE KARDIOCHIRURGIE J. Malý (Praha)
 17:25206. BUDOUCNOST STRUKTURÁLNÍCH INTERVENCÍ M. Branny (Ostrava)
 17:40  Konec programu  


    PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  Česká asociace intervenční kardiologieKontroverze u AKS aneb jak na to. Předsedající: P. Červinka, P. Kala (Ústí nad Labem, Brno)
 8:30207. P2Y12 INHIBITORY U AKS: KTERÝ?, KDY NASADIT A KDY STOPNOUT? I. Varvařovský (Pardubice)
 8:40208. BETABLOKÁTORY U AKS V ÉŘE PCI. KOMU? KDY? JAK DLOUHO? T. Kovárník (Praha)
 8:50209. AKS S KARDIOGENNÍM ŠOKEM A ONEMOCNĚNÍM VÍCE TEPEN V ÉŘE PCI. PCI NEBO AKB? PCI JEN „CULPRIT“ LÉZE NEBO VŠECH VÝZNAMNÝCH LÉZÍ? V. Hraboš (Ústí nad Labem)
 9:00210. KAZUISTIKA 1 Z. Šembera (Ústí nad Labem)
 9:05211. AKS U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ R. Štípal jr. (Brno)
 9:15212. KAZUISTIKA 2 L. Koc (Brno)
 9:20  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace akutní kardiologieBlok guidelines – Česká asociace akutní kardiologie Předsedající: P. Ošťádal, M. Hutyra (Praha, Olomouc)
 9:40213. GUIDELINES ESC: 4. UNIVERZÁLNÍ DEFINICE INFARKTU MYOKARDU R. Rokyta (Plzeň)
 9:55214. GUIDELINES ESC REVASKULARIZACE MYOKARDU M. Želízko (Praha)
 10:10215. GUIDELINES ESC: EMERGENTNÍ HYPERTENZNÍ STAVY T. Janota (Praha)
 10:25216. GUIDELINES ESC: KARDIOVASKULÁRNÍ NEMOCI V TĚHOTENSTVÍ – AKUTNÍ STAVY Z. Moťovská (Praha)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Antikoagulovaný pacient s FS – jak postupovat v praxi Předsedající: J. Plášek, R. Miklík, M. Škorňa, J. Orság (Ostrava, Brno, Olomouc)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Sympozium SERVIER s.r.o.Jak zjednodušit život sobě i našim pacientům. A lze to? Předsedající: A. Linhart, J. Filipovský (Praha, Plzeň)
 13:30217. GUIDELINES JAKO PRAKTICKÝ NÁVOD PRO LEPŠÍ A JEDNODUŠŠÍ ŽIVOT PACIENTŮ A JEJICH LÉKAŘŮ? A. Linhart (Praha)
 13:50218. PŘÍKLADY Z PRAXE E. Kociánová (Olomouc)
 14:10219. PANELOVÁ DISKUZE J. Ceral (Hradec Králové)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Česká angiologická společnostCévní onemocnění ve světle recentních doporučení Předsedající: D. Karetová, K. Roztočil (Praha)
 15:00220. PÉČE O NEMOCNÉ S ANEURYSMATEM ABDOMINÁLNÍ AORTY D. Kučera (Ostrava)
 15:20221. JAK SLEDOVAT A LÉČIT PACIENTY PO PERIFERNÍCH TEPENNÝCH REVASKULARIZACÍCH D. Karetová (Praha)
 15:40222. OHROŽENÁ KONČETINA – RIZIKOVÁ STRATIFIKACE NA ZÁKLADĚ MÍRY ISCHÉMIE, ROZSAHU GANGRÉNY A PŘÍTOMNOSTI INFEKCE (WIFI KLASIFIKACE) J. Lubanda (Praha)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:40  PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT LINES Předsedající: L. Špinarová, P. Janský (Brno, Praha)
 16:10223. DECLARE J. Špinar (Brno)
 16:19224. TRANSITION A PIONEER HF J. Bělohlávek (Praha)
 16:28225. ARRIVE+ASCEND+ASPIRE P. Janský (Praha)
 16:37226. REDUCE-IT J. Hradec (Praha)
 16:46227. COMPASS-PANTOPRAZOLOVÁ VĚTEV J. Bultas (Praha)
 16:55228. MARINER L. Špinarová (Brno)
 17:04229. COMANDER J. Vítovec (Brno)
 17:13230. ATTR-ACT T. Paleček (Praha)
 17:22231. TRED-HF J. Krejčí (Brno)
 17:31232. STOPDAPT-2 L. Groch (Brno)
 17:40  Konec programu  


    BRNO (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  PS Chorob myokardu a perikarduCo nového u dilatační kardiomyopatie? Předsedající: J. Krejčí, P. Kuchynka (Brno, Praha)
 8:30233. CO NÁM PŘINESE GENETICKÉ VYŠETŘENÍ? M. Kubánek (Praha)
 8:42234. CO NÁM PŘINESOU ZOBRAZOVACÍ METODY? P. Kuchynka (Praha)
 8:54235. CO NÁM PŘINESE EMB? J. Krejčí (Brno)
 9:06236. ...A CO LÉČBA? F. Málek (Praha)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká společnost pro aterosklerózuCo je nutné vědět o lipidech v roce 2019? Předsedající: R. Cífková, M. Vrablík (Praha)
 9:40237. HDL-CHOLESTEROL NENÍ VŽDY "HODNÝ" H. Rosolová (Plzeň)
 10:00238. CÍLOVÉ HODNOTY LDL-CHOLESTEROLU: PLATÍ JEŠTĚ? V. Soška (Brno)
 10:20239. ÚSKALÍ HYPOLIPIDEMICKÉ LÉČBY SE ZAMĚŘENÍM NA MYOPATIE H. Mann (Praha)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Sympozium Herbacos Recordati, s.r.o.Betablokátory a Ca antagonisté moderním pohledem Předsedající: M. Táborský, R. Cífková (Olomouc, Praha)
 11:10240. ÚVOD R. Cífková (Praha)
 11:15241. 2018 ESC/ESH GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION - FOCUSED ON CURRENT POSITION OF BETABLOCKERS G. Mancia (Milano, Italy)
 11:40242. BETABLOKÁTORY V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ R. Pudil (Hradec Králové)
 12:05243. CA ANTAGONISTÉ – VÝZNAM MEZIGENERAČNÍCH ROZDÍLŮ Z KLINICKÉHO POHLEDU M. Vrablík (Praha)
 12:30  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Sympozium Roche s.r.o., Diagnostics DivisionDalší využití kardiálních markerůspolupráce: Česká internistická společnost Předsedající: H. Rosolová (Plzeň)
 13:30244. DIAGNOSTIKA KARDIOTOXICITY V 21. STOLETÍ (PRACOVNÍ NÁZEV) R. Pudil (Hradec králové)
 14:00245. PROGNOSTICKÉ SKÓROVACÍ SYSTÉMY A KARDIOMARKERY (PRACOVNÍ NÁZEV) J. Pařenica, P. Lokaj (Brno, FN Brno)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Česká internistická společnostAktuality ČIS pro kardiologickou praxi Předsedající: R. Češka, R. Prymula (Praha, Hradec Králové)
 15:00246. PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ POLYMORBIDNÍHO KARDIAKA NAD 75 LET L. Kotík (Praha)
 15:20247. OČKOVÁNÍ KARDIAKA KDY ANO A KDY NE R. Prymula (Hradec Králové)
 15:40248. NOVINKY INTERNY 2019 J. Václavík (Olomouc)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:40  Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistiky v ambulantní praxi Předsedající: P. Svítil, Z. Jojko, I. Karel (Jihlava, Praha)
 16:10249. TRPĚLIVOST JE NEJLEPŠÍ PROSTŘEDEK PROTI VŠEM POTÍŽÍM (TITUS) J. Píšová (Hradec Králové)
 16:19250. FIBRILACE SÍNÍ A MITRÁLNÍ REGURGITACE L. Goláň (Praha)
 16:28251. A CO TI NAŠI PACIENTI S THYREOPATIÍ ? M. Krutský (Praha)
 16:37252. KRITICKÁ STENOZA LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY JAKO POZDNÍ NÁSLEDEK ÚSPĚŠNÉ ONKOLOGICKÉ TERAPIE M. Matyášek, I. Matyášek (Ostrava)
 16:46253. FLEBITIS MIGRANS JAKO PARAINFEKČNÍ PROJEV PO PRODĚLANÉM ZÁNĚTU STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU A. Lorenzová, K. Vondrák (Praha)
 16:55254. SPADL MU KÁMEN ZE SRDCE J. Václavík, J. Kultan, M. Tüdös (Olomouc)
 17:04255. DISEKCE HRUDNÍ AORTY TYPU STANFORD A - CO NÁS MŮŽE PŘEKVAPIT? D. Hejčová (Jihlava)
 17:13256. PŘEKVAPENÍ V AMBULANCI KARDIOLOGA III G. Dostálová (Praha)
 17:22257. CMP BEZ PRŮKAZU FIBRILACE SÍNÍ - MŮŽE BÝT LÉČBA NOAK VHODNÝM POSTUPEM? J. Veselý (Broumov)
 17:31258. SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE: PŘI STEJNÝCH VÝSLEDCÍCH ODLIŠNÉ POSTUPY? L. Berka, S. Krajíčková, V. Kunkelová, P. Freimann (Jindřichův Hradec)
 17:40  Konec programu  


    HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  PS Kardiovaskulární farmakoterapieFarmakoterapie u metabolického syndromu Předsedající: J. Vítovec, O. Ludka (Brno)
 8:30259. PERORÁLNÍ ANTIDIABETIKA J. Špinar (Brno)
 8:50260. HYPOLIPIDEMIKA P. Janský (Praha)
 9:10261. ANTIHYPERTENZIVA U PACIENTŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM M. Souček (Brno)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiNemoci aorty a její chlopně ve světle současných patofyziologických poznatků a genetiky Předsedající: D. Marek, K. Linhartová (Přerov, Plzeň)
 9:40262. NEMOCI POJIVA A AORTOPATIE T. Novotný (Brno)
 10:00263. ATYPICKÉ AORTÁLNÍ ANATOMIE S. Kovalová (Brno)
 10:20264. ATEROSKLEROSA AORTY A AORTÁLNÍ CHLOPNĚ H. Rosolová (Plzeň)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Sympozium Novartis s.r.o.Entresto v léčbě HFrEF v roce 2019 Předsedající: J. Krejčí (Brno)
 11:10265. ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ T. Paleček (Praha)
 11:30266. STABILITA SYMPTOMŮ NEBO STABILITA ONEMOCNĚNÍ? J. Krejčí (Brno)
 11:50267. NÁHLÁ SMRT U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP V. Vančura (Plzeň)
 12:10268. DÉLKA ČI KVALITA ŽIVOTA? MUSÍME SI VYBÍRAT? F. Málek (Praha)
 12:30269. MODEROVANÁ DISKUZE J. Krejčí (Brno)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 15:00  Sympozium sanofi-aventis, s.r.o.Jak přistupovat k managementu pacientů po infarktu myokardu ve světle současných znalostí? Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 13:30270. CO PŘINÁŠÍ STUDIE ODYSSEY OUTCOME PRO PACIENTY PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU? P. Ošťádal (Praha)
 13:50271. JAK PŘISTUPOVAT K MANAGEMENTU PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU VE SVĚTLE SOUČASNÝCH ZNALOSTÍ? M. Táborský (Olomouc)
 14:10272. STRATIFIKACE RIZIKA PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU, POUČENÍ ZE SUBANALÝZ VE STUDIÍCH M. Vrablík (Praha)
 14:30273. BIOLOGICKÁ LÉČBA PCSK9I JE I VÁŠ PROBLÉM R. Češka (Praha)
 14:50  Diskuze  
 15:00 - 16:00  Sympozium sanofi-aventis, s.r.o.Snižováním LDL-C ke snižování KV rizika: jaká je situace v Čechách a na Slovensku? Předsedající: L. Špinarová (Brno)
 15:00274. JAKÁ JE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE U PACIENTŮ PO AKS V ČECHÁCH? T. Kovárník (Praha)
 15:30275. JAKÁ JE SEKUNDARNÍ PREVENCE U PACIENTU PO AKS NA SLOVENSKU? J. Fedačko (Košice, SR)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:40  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiKomplikace chirurgicky a intervenčně implantovaných chlopenních náhrad - diagnostika a řešení Předsedající: J. Popelová Rubáčková, R. A. Gebauer (Praha)
 16:10276. TROMBÓZA CHLOPENNÍ PROTÉZY Z. Hlubocká (Praha)
 16:32277. DEGENERACE BIOPROTÉZY M. Brtko (Hradec Králové)
 16:54278. PARAPROTETICKÉ LEAKY J. Januška (Třinec)
 17:16279. PATIENT-PROSTHESIS MISMATCH P. Němec (Brno)
 17:40  Konec programu  


    PLZEŇ (pavilon E - II. patro)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  Volná sdělení - rehabilitace a hypertenze Předsedající: J. Václavík, J. Widimský jr. (Olomouc, Praha)
 8:30280. PROGRAMOVATLENÁ LÉČBA ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K DVOUDUTINOVÉ KARDIOSTIMULACI P. Neužil, F. Málek, L. Dujka, J. Petrů, S. Michálková, M. Chovanec, T. Mráz (Praha)
 8:37281. JAKÝ JE VZTAH ALBUMINURIE A ADHERENCE U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ? E. Kociánová, J. Václavík, M. Kamasová, L. Jelínek, K. Vykoupil, J. Jarkovský, K. Benešová, T. Kvapil, T. Václavík, M. Táborský (Olomouc, Brno, Praha)
 8:44282. TELEMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO KOMBINOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A FYZICKÉ AKTIVITY J. Peleška, J. Mužík, R. Čamek, M. Doksanský, T. Kučera, A. Holubová , D. Fiala, P. Jedličková, D. Gillar, V. Caithaml (Praha)
 8:51283. VÝSKYT NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ SPIRONOLAKTONU PŘI DLOUHODOBÉ LÉČBĚ REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE J. Václavík, L. Jelínek , J. Jarkovský, K. Benešová, D. Tavačová, E. Kociánová, M. Kamasová, K. Vykoupil (Olomouc, Brno)
 8:58284. JSOU KONFIRMAČNÍ TESTY NUTNÉ U VŠECH PACIENTŮ S POZITIVNÍM SCREENINGOVÝM TESTEM PRO PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS? J. Václavík, M. Křístková, T. Opršalová, E. Kociánová, M. Kamasová, J. Jarkovský, K. Benešová, L. Jelínek , K. Vykoupil (Olomouc, Brno)
 9:05285. NOVÉ VZORCE PRO VÝPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY KYSLÍKU PŘI ZÁTĚŽOVÝCH TESTECH PODLE REGISTRU FRIEND E. Sovová, M. Sovová, K. Moravcová (Olomouc)
 9:12286. THE EFFECT OF AGING PROCESS AND BED REST AND IMMOBILIZATION IS THE OPPOSITE OF CARDIOVASCULAR REHABILITATION N. Goswami (Graz, Austria)
 9:19287. KREVNÍ TLAK U ZDRAVOTNÍCH SESTER V TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU J. Siegelová, A. Havelková, M. Krábková , J. Dušek, M. Pohanka, L. Dunklerová, P. Dobšák, G. Cornélissen (Brno, Minnesota, United States)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  PS KardioTechSvět technické kardiologie Předsedající: D. Pospíšil, V. Bulková (Brno)
 9:40288. ÚVODNÍ SLOVO D. Pospíšil (Brno)
 9:45289. BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII F. Holý (Praha)
 9:55290. SRDEČNÍ PODPORY V ARYTMOLOGII P. Ošťádal (Praha)
 10:10291. POKROČILÉ STIMULAČNÍ ALGORITMY A JEJICH NÁLEZY V KLINICKÉ PRAXI J. Střítecký, V. Bulková (Brno)
 10:25292. HISOVSKÁ STIMULACE K. Čurila (Praha)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:10  Volná sdělení - technici Předsedající: M. Mudroch, L. Nečasová (Praha)
 11:10293. MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA DĚDIČNÝCH SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ. J. Kadlecová, D. Nikulenkov Grochová, M. Matyášová, M. Hiemerová, Z. Dobšáková, E. Svobodová, I. Grochová , P. Vlašín (Brno)
 11:22294. PRVNÍ ZKUŠENOSTI S RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ HYPERTROFICKÉ OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIE T. Kulík, F. Lehar, Z. Stárek, J. Jež, J. Wolf, Z. Svánovská (Brno)
 11:34295. IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE - NOVĚ POUŽITÁ ENERGIE U ABLACÍ SRDEČNÍCH ARYTMIÍ Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Mráček, M. Hrachovina, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
 11:46296. NON-INVASIVE ELECTROMECHANICAL CELL-BASED BIOSENSORS FOR IMPROVED INVESTIGATION OF 3D CARDIAC MODELS G. Caluori, J. Přibyl, M. Pešl, S. Jelinkova, V. Rotrekl, P. Skladal, R. Raiteri (Brno, Genoa, Italy)
 11:58297. ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA NA SÁLE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE L. Drvota, M. Kohoutová, I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň)
 12:10  Přestávka  
 13:30 - 14:30  To nejlepší z české kardiologie Předsedající: P. Widimský, J. Vítovec (Praha, Brno)
 13:30298. Early detection of cardiac allograft vasculopathy using highly automated 3-dimensional optical coherence tomography analysis M. Pazderník, Z. Chen, H. Bedáňová, J. Kautzner, V. Melenovský, V. Karmazín, I. Málek, A. Tomášek, E. Ozábalová, J. Krejčí, J. Franeková, A. Wahle, H. Zhang, T. Kovárník, M. Šonka (Praha, Iowa City, United States, Brno, Iowa, United States)
 13:40299. Skeletal Muscle Abnormalities and Iron Deficiency in Chronic Heart Failure (An Exercise 31P Magnetic Resonance Spectroscopy Study of Calf Muscle). V. Melenovský, K. Hlavatá (Praha)
 13:50300. Effects of institutional experience on outcomes of alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy J. Veselka (Praha)
 14:00301. Effect of Stenting on the Near-Infrared Spectroscopy-Derived Lipid Core Burden Index of Carotid Artery Plaque. C. Štěchovský, P. Hájek, M. Horváth, J. Veselka (Praha)
 14:10302. Long-Term Outcomes After Treatment of Bare-Metal Stent Restenosis with Paclitaxel-Coated Balloon Catheters or Everolimus-Eluting Stents. 3-Year Follow-Up of the TIS Clinical Study. L. Pleva, P. Kukla, J. Zapletalová, O. Hlinomaz (Ostrava, Olomouc, Brno)
 14:20303. The utility of the Mayo Score for predicting the yield of genetic testing in patients with hypertrophic cardiomyopathy J. Bonaventura, P. Norambuena, P. Tomašov, D. Jindrová, H. Šedivá, M. Macek Jr., J. Veselka (Praha, Liberec)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 17:45  Soutěž mladých kardiologů Předsedající: J. Veselka, P. Neužil, M. Hutyra, P. Ošťádal (Praha, Olomouc)
 15:00304. KATECHOLAMINY INDUKOVANÁ SUBKLINICKÁ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S FEOCHROMOCYTOMEM: SPECKLE – TRACKING ANALÝZA J. Kvasnička, T. Zelinka, J. Widimský jr., B. Štrauch, J. Rosa, O. Petrák, R. Holaj (Praha)
 15:07305. MYOCARDIAL IRON HOMEOSTASIS AND HEPCIDIN EXPRESSION IN A RAT MODEL OF CHRONIC HEART FAILURE AT DIFFERENT LEVELS OF DIETARY IRON INTAKE T. Havlenová, J. Petrák, M. Krijt, M. Běhounek, J. Franeková, L. Červenka, T. Pluháček , D. Vyoral, V. Melenovský (Praha, Vestec, Olomouc)
 15:14306. ECHOKARDIOGRAFICKÉ ZMĚNY U PACIENTŮ S ARTERIOVENÓZNÍM ZKRATEM PO CHIRURGICKÉ REDUKCI PRŮTOKU ZKRATEM A. Valeriánová, L. Kovářová, J. Malík (Praha)
 15:21307. ČASNÁ REFERENCE PACIENTŮ K ABLACI FIBRILACE SÍNÍ OVLIVŇUJE VÝSLEDEK VÝKONU P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)
 15:28308. FAR-REAL REGISTR – LÉČBA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM V REÁLNÉ PRAXI S. Lietava, P. Čučková, J. Špinar, P. Kala (Brno)
 15:35309. TŘÍLETÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ SE STABILNÍM CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM. DATA Z REGISTRU FAR NHL. A. Trčková, L. Špinarová, J. Špinar , J. Pařenica, F. Málek, M. Špinarová, K. Lábr, O. Ludka, J. Jarkovský, K. Benešová (Brno)
 15:42310. BEZPEČNOST A ÚČINNOST RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ ZA POUŽITÍ ABLAČNÍHO KATETRU S MĚŘENÍM SÍLY PŘÍTLAKU: NERANDOMIZOVANÁ STUDIE SROVNÁVAJÍCÍ KATETR S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ SÍLY PŘÍTLAKU SE STANDARDNÍM ABLAČNÍM KATETREM K. Doležalová, F. Lehar, Z. Svanovská, J. Jež, T. Kulík, Z. Stárek (Brno)
 15:49311. ADHERENCE K LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: REGISTR LEVEL-CHF L. Jelínek, J. Václavík, Z. Ramík, M. Kamasová, E. Kociánová, M. Lazárová, J. Pyszko, K. Benešová, J. Jarkovský, M. Táborský (Olomouc, Brno)
 15:56312. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR FORAMEN OVALE PATENS SNIŽUJE RIZIKO VZNIKU DEKOMPRESNÍ CHOROBY POTÁPĚČŮ V DLOUHODOBÉM KLINICKÉM SLEDOVÁNÍ J. Honěk, M. Šrámek, A. Tomek, L. Šefc, J. Januška, J. Fiedler, M. Horváth, Š. Novotný, T. Honěk, J. Veselka (Praha, Třinec, Kladno)
 16:03313. NATURAL HISTORY OF NON-SURGICAL COMPLETE ATRIOVENTRICULAR BLOCK IN CHILDREN AND PREDICTORS OF PACEMAKER IMPLANTATION M. Jičínský, J. Kovanda, P. Kubuš, J. Janoušek (Praha)
 16:10314. GENETICKÝ PODKLAD PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIE A JEHO KLINICKÉ KORELÁTY T. Schimerová, M. Kubánek, A. Krebsová, L. Piherová, V. Stránecký, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)
 16:17315. VLIV RESPIRACE NA INVAZIVNĚ HODNOCENÉ HEMODYNAMICKÉ POMĚRY V SÍNÍCH U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ. M. Dusík, Š. Havránek, Z. Rücklová, J. Marek, J. Šimek, A. Linhart, J. Kořínek (Praha)
 16:24316. THE IMPACT OF PROTON PUMP INHIBITION ON DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS PLASMA LEVELS IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: A PILOT PROSPECTIVE STUDY T. Bolek, M. Samoš, I. Škorňová, B. Korpallová, F. Kovář , P. Galajda , J. Staško , M. Mokáň (Martin, SR)
 16:31317. TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ VE STRATIFIKACI RIZIKA PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ H. Hnátová, T. Hnát, J. Bonaventura, J. Slesarenko, J. Veselka (Praha)
 16:38318. ETIOLOGIE A PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU PŘEDPOKLÁDANÉ KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE PŘIJATÝCH DO CENTRA PRO SRDEČNÍ ZÁSTAVY D. Rob, T. Kovárník, O. Šmíd, J. Šmalcová, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)
 16:45319. SLEDOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH ZMĚN PO KAROTICKÉM STENTINGU POMOCÍ INTRAVASKULÁRNÍHO ULTRAZVUKU A SPEKTROSKOPIE C. Štěchovský, P. Hájek, M. Horváth, T. Butta, J. Veselka (Praha)
 16:52320. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI REGADENOSONU V POROVNÁNÍ S ADENOSINEM PŘI VYŠETŘENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY ANGIOGRAFICKY HRANIČNÍCH STENÓZ KORONÁRNÍCH TEPEN M. Plíva, T. Lazarák, V. Novotný, V. Rozsíval, I. Varvařovský, J. Matějka, D. Vindiš (Pardubice)
 16:59321. ASOCIACE TROMBOSY OKLUDERU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ A SYSTÉMOVÉ EMBOLIZACE P. Hála, V. Lekešová, L. Dujka, T. Mráz, K. Molnárová, M. Prokopová, V. Reddy, P. Neužil (Praha)
 17:06322. OVLIVNĚNÍ ZOBRAZENÍ SRDCE MAGNETICKOU REZONANCÍ IMPLANTOVANÝM LEADLESS STIMULATOREM P. Hála, J. Keller, M. Mudroch, L. Dujka, J. Šimon, M. Janotka, J. Vymazal, R. Žáček, P. Neužil (Praha)
 17:13323. MÁ VLIV FIBRILACE SÍNÍ NA PROGNÓZU PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM? DATA Z 2LETÉHO SLEDOVÁNÍ FAR NHL REGISTRU. K. Lábr, J. Špinar, J. Pařenica, L. Špinarová, F. Málek, M. Špinarová, O. Ludka, J. Jarkovský, K. Benešová, R. Lábrová (Brno, Praha)
 17:20324. ROLE ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE V DIAGNOSTICE KARDIÁLNÍ AMYLOIDÓZY R. Aiglová, M. Táborský, M. Lazárová, P. Flodr, P. Flodrová, T. Tichý, Z. Tüdös (Olomouc)
 17:27325. MAYO SCORE PREDIKUJE VÝTĚŽNOST GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ J. Bonaventura, P. Norambuena, P. Tomašov, D. Jindrová, H. Šedivá, E. Polaková, M. Macek Jr., J. Veselka (Praha, Liberec)
 17:34326. POHLAVNÍ ROZDÍLY V ODPOVĚDI NA FARMAKOTERAPII SRDEČNÍHO SELHÁNÍ INDUKOVANÉHO AORTO-KAVÁLNÍ FISTULÍ U REN-2-TRANSGENÍCH HYPERTENZNÍCH POTKANŮ. P. Kala, P. Škaroupková, M. Táborský, L. Červenka (Praha, Olomouc)
 17:45  Konec programu  


    OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30 - 9:30  Volná sdělení - sesterská sekce I. Předsedající: M. Pálová, E. Zvolánková (Praha, Ostrava)
 8:30327. MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE KARDIOLOGIE A KARDIOCHIRURGIE VE FN OSTRAVA V. Funioková, J. Dudíková (Ostrava)
 8:36328. NAŠE ZKUŠENOSTI S TAVI VE FN OSTRAVA J. Dudíková, R. Pavelková (Ostrava)
 8:42329. ÚLOHA SESTRY NA KATETRIZAČNÍ SÁLE PŘI IMPLANTACI PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ M. Pálová, L. Tršová, M. Mates, K. Kopřiva, P. Neužil (Praha)
 8:48330. PŘÍPRAVA PACIENTŮ PŘED OPERACÍ SRDEČNÍ CHLOPNĚ Z POHLEDU SESTRY SPECIALIZOVANÉ V PŘEDOPERAČNÍ INDIKAČNÍ AMBULANCI (PIA) R. Urbanová, I. Skalský, Š. Černý, A. Večeřová, Z. Bačová, M. Dyntrová, M. Krejčová, L. Slavíková (Praha)
 8:54331. PÉČE O DLOUHODOBÉHO PACIENTA NA KCH JIP H. Ulrichová, K. Kupková (Olomouc)
 9:00332. PROFESE ZDRAVOTNÍ SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE VČERA, DNES A .... E. Zvolánková, D. Grymová (Ostrava)
 9:06333. PERFUZNÍ HEMOSTÁZA NA SÁLE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE H. Burdová, M. Kohoutová, Š. Jirouš, I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň)
 9:12334. PROTRAHOVANÁ PÉČE O DEKUBITUS NA KCH JIP K. Talašová, M. Kaláb (Olomouc)
 9:18335. CHRONICKÉ TOTÁLNÍ UZÁVĚRY- ÚLOHA SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE M. Lapčíková, M. Doskočilová (Pardubice)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Volná sdělení - sesterská sekce II. Předsedající: K. Skákalíková, A. Pražáková (Praha, České Budějovice)
 9:40336. KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM BEZDRÁTOVÝM KARDIOSTIMULÁTOREM (LEADLESS PACEMAKER - LP) K. Skákalíková, J. Petrů (Praha)
 9:46337. POUŽITÍ MECHANICKÉ PODPORY SRDEČNÍ IMPELLA PŘI ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE U PACIENTA SE STRUKTURÁLNÍM POSTIŽENÍM SRDCE Z POHLEDU SESTRY H. Javorská, M. Kubelková, H. Lásková, M. Glosová, P. Peichl (Praha)
 9:52338. KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE KARDIOSTIMULÁTORU VE DVOU DOBÁCH- KAZUISTIKA M. Gabrišková, P. Neužil, J. Petrů, M. Stránská, K. Skákalíková (Praha)
 9:58339. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ Z POHLEDU SESTRY L. Podlašecká, R. Barvínková, M. Janotová (Praha)
 10:04340. MLADÁ PACIENTKA S RECIDIVUJÍCÍMI SYNKOPAMI A DOKUMENTOVANOU 40 S ASYSTOLIÍ – PŘÍPAD PRO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU NEBO MÁME JIŽ DNES JINÉ ÚČINNÉ ŘEŠENÍ? A. Pražáková, P. Váchová, V. Růžičková, M. Klimešová, H. Kukrálová, J. Haniš, A. Bulava (České Budějovice)
 10:10341. POUŽITÍ V-A ECMO PŘI TRANSRADIÁLNÍ URGENTNÍ PCI U MLADÉHO PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU M. Kohoutová, H. Burdová , Š. Jirouš, I. Bernat, R. Rokyta (Plzeň)
 10:16342. MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE POMOCÍ NOSITELNÉ ELEKTRONIKY J. Šefflová, K. Široká (Plzeň)
 10:22343. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU PŘI STEMI PŘEDNÍ STĚNY LK S VYUŽITÍM V-A ECMO. J. Brahová, P. Fujanová, J. Stočesová, M. Hromádka, R. Rokyta (Plzeň)
 10:28344. COMPLIANCE PACIENTŮ PŘI VYŠETŘENÍ AMTK (AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TLAKU KREVNÍHO) S. Janíčková, H. Javorková (Brno)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíOšetřovatelství v kardiologii a kardiochirurgii Předsedající: J. Doležel, L. Klemsová, D. Hetclová, L. Šedová, J. Kovalčíková, L. Laciaková (Ostrava, Olomouc, České Budějovice, Praha)
 11:10345. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI P. Picková, L. Šedová (České Budějovice)
 11:20346. SOUČASNÝ STAV EDUKACE O VÝŽIVĚ V RÁMCI PREVENCE KVO Z POHLEDU SESTER V. Olišarová (České Budějovice)
 11:30347. SESTRA JAKO PORADCE K ÚPRAVĚ ŽIVOTOSPRÁVY U PACIENTŮ S NEMOCÍ SRDCE A CÉV L. Šedová, V. Tóthová, V. Olišarová (České Budějovice)
 11:45348. PLICNÍ EMBOLIZACE - ONEMOCNĚNÍ MNOHA TVÁŘÍ P. Škarková, D. Hetclová (Olomouc)
 11:55349. 4H A 4T REVERZIBILNÍ PŘÍČINY SRDEČNÍ ZÁSTAVY, IDENTIFIKACE, PREVENCE, LÉČBA E. Bastiani, T. Pinkasová (Praha)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Volná sdělení - sesterská sekce III. Předsedající: I. Šafaříková, Š. Kuchtová (České Budějovice, Praha)
 13:30350. POROVNÁNÍ METOD INICIÁLNÍHO ZMĚŘENÍ ARTERIÁLNÍHO KREVNÍHO TLAKU U NEMOCNÝCH NA PODPOŘE NORADRENALINEM M. Čapková, P. Tůmová, M. Hromádka, R. Rokyta (Plzeň)
 13:36351. MANAGEMENT CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: MÁ MÍT I SESTRA DVEŘE OTEVŘENÉ? I. Šafaříková, A. Bulava (České Budějovice)
 13:42352. KAZUISTIKA: SLEDOVÁNÍ PACIENTKY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ METODOU TAVI NA ODDĚLENÍ INTERMEDIÁLNÍ PÉČE P. Vejmola, H. Sedláčková, S. Misterková (Praha)
 13:48353. DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA - KAZUISTIKA M. Zelinková (Olomouc)
 13:54354. SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTA S PLICNÍM TUMOREM R. Sedláčková (Olomouc)
 14:00355. TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍ ZÁSTAVOU S VYUŽITÍM MANUÁLNÍ ČI MECHANIZOVANÉ SRDEČNÍ MASÁŽE ANEB NA KAŽDÉM KROKU ZÁLEŽÍ M. Navrátilová, P. Mataninová, T. Janota (Praha)
 14:06356. SOUČASNÉ MOŽNOSTI NEINVAZIVNÍ KARDIOLOGIE IKEM R. Langová, K. Vyskočilová, P. Moravec, O. Šimek (Praha)
 14:12357. POTENCIÁLNĚ REVERZIBILNÍ PŘÍČINY SRDEČNÍ ZÁSTAVY. IDENTIFIKACE A LÉČBA. E. Bastiani (Praha)
 14:18358. SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA A JEJÍ VLIV NA KOMPENZACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ Š. Kuchtová, D. Tisoňová (Praha)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Volná sdělení - sesterská sekce IV. Předsedající: T. Pečánková, G. Bálint (Praha, Bratislava, SR)
 15:00359. SRDEČNÍ TAMPONÁDA PŘI AKUTNÍ PERIKARDITIDĚ A SOUČASNÉ LÉČBĚ DABIGATRANEM P. Fujanová, J. Stočesová, M. Hromádka , R. Rokyta (Plzeň)
 15:06360. EDUKACE, MOTIVACE - PROČ? T. Pečánková, P. Povolná (Praha)
 15:12361. PRÁCE ZDRAVOTNÍ SESTRY V CENTRU PRO ONEMOCNĚNÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ NEMOCNICE NA HOMOLCE M. Dyntrová, I. Skalský, Š. Černý, A. Večeřová, Z. Bačová, M. Krejčová, L. Slavíková, R. Urbanová (Praha)
 15:18362. INSTITUT „DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ“ V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO OBDOBY V ZAHRANIČÍ A. Alzaydeh, E. Todtová, J. Myšková, P. Ošťádal, A. Krüger (Praha)
 15:24363. D TYP OSOBNOSTI U PACIENTOV S AKÚTNYM KORONÁRNYM SYNDRÓMOM G. Bálint (Bratislava, SR)
 15:30364. PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A TĚHOTENSTVÍ ANEB „PROTI VŠEM“ D. Hetclová, K. Kubová , M. Hutyra, J. Přeček (Olomouc)
 15:36365. PROBLEMATIKA DEMENCE U KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ P. Povolná, R. Jirmář (Praha)
 15:42366. KAZUISTIKA PACIENTKY S KARDIÁLNÍ SYNKOPOU M. Kadlecová, K. Kemzová (Praha)
 15:48367. TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A KOUŘENÍ: KAZUISTIKA Z CENTRA PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU V. Felbrová, S. Kulovaná (Praha)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - choroby myokardu a perikardu; vrozené srdeční vady Předsedající: J. Krejčí, D. Zemánek (Brno, Praha)
 16:10368. SRDEČNÍ SARKOIDÓZA - POPIS PŘÍPADU H. Poloczková, J. Krejčí, P. Hude, E. Ozábalová, J. Godava, T. Honek, L. Špinarová (Brno)
 16:16369. ORTOSTATICKÁ SYNKOPA PŘI SEKUNDÁRNÍ AUTONOMNÍ DYSFUNKCI ZPŮSOBENÉ ZÁVAŽNÝM SYSTÉMOVÝM ONEMOCNĚNÍM J. Barčák, K. Zeman, V. Mrózek (Frýdek-Místek)
 16:22370. KAZUISTIKA A MOŽNOST OPORTUNISTICKÉHO SCREENINGU U TTR AMYLOIDOZY. J. Duršpek, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň)
 16:28371. REKONSTRUKCE RVOT U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DOSPĚLOSTI - STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY D. Žáková, T. Zatočil, O. Pokorná, P. Malík, J. Ničovský, J. Ondrášek, J. Černý, P. Němec (Brno)
 16:34372. STATE OF THE ART: PRIMÁRNÍ ČI SEKUNDÁRNÍ POSTIŽENÍ MYOKARDU? DIAGNOSTIKA A LÉČBA J. Krejčí (Brno)
 17:10  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ (foyer sálu Praha, pavilon E)  -  pondělí 13.5.2019  

 8:30  Posterová sekce - lékařská I.

  41. KOMPLEXNÍ INTERVENČNÍ ŘEŠENÍ PACIENTKY S REFRAKTERNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM R. Nykl, M. Špaček, M. Sluka, J. Přeček, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)
  42. HEPARINEM INDUKOVANÁ TROMBOCYTOPENIE II. TYPU: ZÍSKANÝ HYPERKOAGULAČNÍ STAV VYŽADUJÍCÍ PROMPTNÍ INTERVENCI J. Počarovský, J. Knot , J. Ulman, F. Bednář , Z. Moťovská (Praha)
  43. ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE U TĚHOTNÉ PACIENTKY S MARFANOVÝM SYNDROMEM K. Vykoupil, J. Galuszka, P. Heinc, M. Táborský (Olomouc)
  44. AORTOEZOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚL JAKO FATÁLNÍ KOMPLIKACE DILATOVANÉ DESCENDENTNÍ AORTY V TERÉNU CHRONICKÉ AORTÁLNÍ DISEKCE K. Blechová, J. Knot, A. Szabó (Praha)
  45. DEFEKT SEPTA KOMOR U NEPENETRUJÍCÍHO TRAUMATU HRUDNÍKU S. Zahradníková, H. Línková (Praha 10)
  46. UZÁVĚR AXILOKORONÁRNÍHO BYPASSU PO 20 LETECH V. Rozsíval, J. Harrer, I. Varvařovský (Pardubice, Hradec Králové)
  47. OD BIV ICD K VVI ZA 131 DENNÍ HOSPITALIZACE - KAZUISTIKA T. Gistinger, K. Zeman, R. Kološová, L. Pohludková, K. Papugová, V. Mrózek, I. Pavlas, V. Talafa (Frýdek-Místek)
  48. SPONTÁNNÍ DISEKCE VĚNČITÉ TEPNY M. Paďour, T. Kovárník, J. Bělohlávek, A. Linhart (Praha)
  49. RECIDIVUJÍCÍ SETRVALÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE - AKUTNÍ MYOKARDITIDA NEBO “JEN” HKMP? M. Mikulcová, M. Gřiva, Z. Coufal (Zlín)
  50. TYPICKÁ 2:1 AVNRT U PACIENTA S DLOUHOU EFEKTIVNÍ REFRAKTERNÍ PERIODOU POMALÉ DRÁHY M. Hozman, A. Schee (Karlovy Vary)
  51. ROLE GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ PŘI DIAGNOSTICE PŘÍČINY OBĚHOVÉ ZÁSTAVY U MLADÉHO PACIENTA BEZ STRUKTURÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ SRDCE- KAZUISTIKA J. Naar, A. Krüger, D. Vondráková, M. Janotka, J. Šírek, P. Votýpka, A. Krebsová, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha, Příbram)
  52. IMPLANTACE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU PO EXTRAKCI TRANSVENÓZNÍHO KARDIOSTIMULÁTORU PRO INFEKČNÍ KOMPLIKACE - KAZUISTIKY Z. Marešová, J. Šimon, L. Dujka, E. Kronusová, M. Mudroch, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
  53. ZHODNOCENÍ EFEKTU SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM LÉČENÝCH NA KARDIOVASKULÁRNÍM ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA J. Vrtal, D. Šipula (Ostrava)
  54. SYNDROM HAÏSSAGUERRE - SYNDROM ČASNÉ REPOLARIZACE M. Mikulcová, Z. Coufal (Zlín)
  55. SROVNÁNÍ PACIENTŮ S TAKO-TSUBO SYNDROMEM PODLE TYPU SPOUŠTĚCÍHO MECHANISMU K. Poledníková, P. Toušek, V. Kočka, M. Kozel, J. Kroupa, M. Nováčková (Praha)
  56. PREDOMINANTNÍ SRDEČNÍ POSTIŽENÍ PŘI LAMINOPATII ZJIŠTĚNÉ V PŘEDTRANSPLANTAČNÍ DIAGNOSTICE K. Hromaniková, M. Kubánek, A. Krebsová, P. Votýpka, M. Macek, V. Melenovský , J. Kautzner (Praha)
  57. TĚHOTENSTVÍ U PACIENTEK S PREEXISTUJÍCÍ KARDIOMYOPATIÍ A PO TRANSPLANTACI SRDCE L. Vojtičková, M. Kubánek, M. Podzimková, M. Hegarová, L. Hošková, A. Krebsová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha 4)
  58. 5-TI LETÁ MORTALITA PACIENTŮ PO UPGRADE PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE NA BIVENTRIKULÁRNÍ J. Šimka, J. Jäger, M. Měšťan, J. Popelka, J. Střítecký, M. Tauchman, Z. Tušl, L. Haman, P. Pařízek (Hradec Králové)
  59. PŘEKVAPIVÝ ZDROJ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ KOMPLIKUJÍCÍHO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU P. Hájek, B. Kuta, L. Štěbra, A. Bulava (České Budějovice)
  60. "ULTRA-LOW CONTRAST" PCI U PACIENTA S RENÁLNÍM SELHÁNÍM R. Štípal, O. Boček, P. Jeřábek , M. Poloczek, J. Kaňovský, P. Kala (Brno)
  61. ROLE MIKRORNA U NEMOCNÝCH PO PRODĚLANÉM AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU – SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE-18 M. Hromádka, J. Jarkovsky , Z. Moťovská, R. Rokyta (Plzeň, Brno, Praha)
  62. SACUBITRIL-VALSARTAN V LÉČBĚ SRDEČNÍ SLABOSTI, ROČNÍ ZKUŚENOSTI A. Novák, J. Ryglová (Ústí nad Labem)
  63. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU LEVÉ KOMORY - KAZUISTIKA T. Hnát, R. Adlová, J. Fiedler, J. Veselka (Praha)
  64. REVERZNÍ TAKOTSUBO SYNDROM, VZÁCNÁ FORMA „BROKEN HEARTH“ SYNDROMU Z. Stelmach, O. Ionita, T. Buděšínský, M. Mašek, H. Línková (PRAHA, Praha)
  65. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TRANSTORAKÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE DISEKCE AORTY TYPU A M. Fialová, J. Cyrany, J. Nový (Jičín)
  66. INVAZIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V HODNOCENÍ HEMODYNAMIKY ZVÍŘECÍHO MODELU PEDIATRICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE A PRAVOSTRANNÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ P. Hála, B. Carr, C. Poling, M. Caceres, T. Johnson, M. Langley, O. Behbahani-Nejad , P. Yarramilli, A. Prater, R. Bartlett (Praha, Ann Arbor, United States)
  67. ZMĚNY VISKOELASTICITY KRVE BĚHEM ECMO TERAPIE SRDEČNÍ REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY U ZVÍŘECÍHO MODELU LÉČENÉHO TROMBOLYTIKY P. Hála, M. Caceres, A. Prater, J. VanZalen, J. Junk (Praha, Ann Arbor, United States)
  68. DETEKCE PLÁTU S EXTRÉMNÍM OBSAHEM LIPIDŮ NA NON-CULPRIT LÉZI POMOCÍ NEAR-INFRARED SPEKTROSKOPIE K. Kopřiva, M. Mates, P. Kmoníček, O. Aschermann, P. Formánek (Praha)
  69. NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S LVAD S KONTINUÁLNÍM PRŮTOKEM – KLINICKÝ PROBLÉM M. Lazárová, T. Kára, R. Aiglová, I. Továrková, H. Rakovská, J. Střítecký, P. Němec, M. Táborský (Olomouc, Brno, Hradec Králové)
  70. DLOUHODOBÁ EFEKTIVITA RADIOFREKVENČNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ HODNOCENÁ POMOCÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM O. Moravec, T. Skála, M. Táborský (Olomouc)
  71. NON-VITAMIN K ORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA (NOACS) U NON-VALVULÁRNÍ FIBRILACE SÍNÍ: JSOU STEJNĚ ÚČINNÁ A STEJNĚ BEZPEČNÁ? F. Holm (Praha)
  72. ODLOMENÍ A ZTRÁTA BALÓNKU PTCA KATÉTRU V KORONÁRNÍM ŘEČIŠTI: VZÁCNÁ KOMPLIKACE PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE. POPIS PŘÍPADU. F. Holm, V. Rohn, M. Erbrt (Praha, Praha 8)
  73. RECIDIVUJÍCÍ TACHYKARDIÍ INDUKOVANÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ ZPŮSOBENÉ PRIMÁRNĚ NEKARDIÁLNÍM ONEMOCNENÍM - EMERY-DREIFUSS SVALOVOU DYSTROFIÍ D. Buchta, M. Heczko (Ostrava)
  74. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU KOMPLIKOVANÝ RUPTUROU PAPILÁRNÍHO SVALU A GANGRENÓZNÍ CHOLECYSTITIDOU, DRAMATICKÝ PŘÍBĚH S DOBRÝM KONCEM. L. Šujaková, J. Hlásenský, M. Radvan, P. Fila, P. Kala (Brno)
  75. ANIZOTROPIE INTERVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ U PACIENTŮ INDIKOVANÝCH K SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII D. Pospíšil, M. Sepši, J. Jarkovský, T. Novotný, P. Kala (Brno)
  76. BIPOLÁRNÍ ABLACE V LÉČBĚ KOMOROVÝCH ARYTMIÍ F. Souček, M. Pešl, F. Lehar, J. Jež, Z. Stárek (Brno)
  77. 15TI-LETÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ OKLUZI OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V NEMOCNICI NA HOMOLCE V. Lekešová, P. Hála, L. Dujka, T. Mráz, M. Prokopová, J. Petrů, P. Neužil (Praha)
  78. SRDEČNÍ SELHÁNÍ S EXTRÉMNÍ DILATACÍ LEVÉ KOMORY U MLADÉHO MUŽE L. Pavlů, M. Hegarová, I. Netuka, M. Táborský, J. Petřková (Olomouc, Praha)
  79. TERAPIE IN-STENT RESTENOS 2 - PROTOKOL RANDOMIZOVANÉ STUDIE TIS 2 L. Pleva, P. Kukla, J. Zapletalová, O. Hlinomaz (Ostrava, Olomouc, Brno)
  80. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM- 7 LETÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA J. Chovančík, M. Branny, L. Gajdušek, M. Dorda, P. Kufová, L. Škňouřil (Třinec)
  81. EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE GENE EXPRESSION CHANGES IN PATIENTS WITH ADVANCED HEART FAILURE: THE IMPACT OF CARDIAC CACHEXIA V. Melenovský, P. Janovská, M. Svobodová, T. Havlenová, M. Haluzík, L. Monzo, I. Jurčová, J. Kopecký (Praha, Rome, Italy)
  82. PRAVOSTRANNÁ IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU CESTOU PERZISTUJÍCÍ LEVÉ HORNÍ DUTÉ ŽÍLY S AGENEZÍ PRAVOSTRANNÉ HORNÍ DUTÉ ŽÍLY M. Fedorco, E. Pospíšilová, Z. Coufal, M. Táborský (Olomouc, Zlín)
  83. ELEVATED PCSK9 LEVELS MAY CONTRIBUTE TO DYSLIPIDEMIA EARLY AFTER CARDIAC TRANSPLANTATION V. Melenovský, L. Hošková, J. Kovář, M. Pazderník, M. Vrablík, J. Franeková, J. Kautzner (Praha)
  84. VZÁCNÁ KANALOPATIE JAKO PŘÍČINA SETRVALÉ KOMOROVÉ TACHYKARDIE M. Vícha, T. Skála, M. Táborský (Olomouc)
  85. ZÁTĚŽOVÝ ULTRAZVUK PLIC U PACIENTŮ S NÁMAHOVOU DUŠNOSTÍ A ZACHOVALOU SYSTOLICKOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – PILOTNÍ STUDIE J. Málek, J. Večeřa, M. Kubrycht , P. Vojtíšek, J. Matějka (Pardubice)
  86. TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA INTERTAK V. Brázdil, M. Hudec, R. Štípal, O. Boček, P. Jeřábek, M. Poloczek, P. Kala (Brno)
  87. AORTÁLNÍ DISEKCE ASCENDENTNÍ AORTY - INTERMITENTNÍ BOLESTI NA HRUDI SLABÉ INTENZITY JAKO VEDOUCÍ KLINICKÝ PŘÍZNAK Š. Hudec, M. Hutyra, O. Moravec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc)
  88. SROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI RADIOFREKVENČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ MAGNETICKY NAVIGOVANÝM KATETREM A MANUÁLNĚ ŘÍZENÝM KATETREM S CONTACT-FORCE TECHNOLOGIÍ J. Jež, T. Jadczyk, F. Lehar, M. Pešl, T. Kulík , S. Bělášková, Z. Stárek (Brno, Katowice, Poland)
  89. MOBILNÍ TROMBY V HRUDNÍ AORTĚ U PACIENTKY SE SIDEROPENICKOU ANÉMIÍ - KAZUISTIKA. D. Odrážková, R. Malý, R. Praus, J. Raupach, F. Haltuf, H. Ševčíková, M. Tomková, R. Pelouch (Hradec Králové)
  90. DLOUHODOBÉ SROVNÁNÍ PACIENTŮ S HFPEF A HFREF PROPUŠTĚNÝCH Z HOSPITALIZACE PRO AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ: SUBANALÝZA Z REGISTRU AHEAD M. Miklíková, R. Miklík, R. Špaček, J. Špinar, K. Zeman, K. Benešová, M. Felšöci, J. Jarkovský, P. Kala, J. Pařenica (Brno, Frýdek-Místek)
  91. MASÍVNÍ PLICNÍ EMBOLIE ZVLÁDNUTÁ POMOCÍ METODY ECMO R. Stříbrný, T. Kvapil, O. Moravec, A. Smékal, M. Sluka, R. Nykl, M. Táborský (Olomouc)
  92. VYUŽITÍ NEUROMODULACE U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ ANGINOU PECTORIS P. Volf, D. Urgošík, P. Neužil, P. Formánek, M. Janotka (Praha)
  93. DÉLKA TRVÁNÍ EFEKTU ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM V TERAPII MALIGNÍ BOUŘE A REFRAKTERNÍ AP R. Špaček, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Fismol, M. Hudec, L. Škňouřil (Třinec)
  94. VÝSKYT RIZIKOVÝCH FAKTORŮ V POPULACÍCH PACIENTŮ SE STEMI V LETECH 2003 A 2018 V KARDIOCENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ J. Šťastný, Z. Coufal, M. Gřiva, M. Slabák, P. Kopřiva (Zlín)
  95. RECIDIVUJÍCÍ SYNKOPY S VÝRAZNOU ORTOSTATICKOU SLOŽKOU REZISTENTNÍ NA VEŠKEROU LÉČBU K. Zeman, T. Gistinger, R. Kološová, I. Pavlas, L. Pohludková, V. Mrózek (Frýdek-Místek)
  96. DRUG-ELUTING BALLOON (DEB) VE SROVNÁNÍ S DRUG-ELUTING STENT (DES) V TERAPII IN-STENT RESTENÓZY V PRIMOIMPLANTOVANÉM DES. M. Hudec, J. Kaňovský, M. Poloczek, O. Boček, P. Jeřábek, R. Štípal, V. Brázdil, P. Kala (Brno)
  97. NORMÁLNÍ KORONAROGRAFICKÝ NÁLEZ U PACIENTŮ S PODEZŘENÍM NA ICHS, CHYBNÁ DIAGNOSTIKA NEBO DŮLEŽITÁ INFORMACE? J. Shtembari, V. Klančík, P. Toušek (Praha 5, České Budějovice, Praha)
  98. DYNAMICKÁ OBSTRUKCE VÝTOKOVÉHO TRAKTU LEVÉ KOMORY A DOPŘEDNÝ POHYB PŘEDNÍHO CÍPU MITRÁLNÍ CHLOPNĚ U TAKOTSUBO SYNDROMU E. Polaková, J. Veselka (Praha 5)
  99. IMUNOSUPRESIVNÍ TERAPIE U PACIENTŮ PO OTS – POHLED JEDNOHO CENTRA E. Ozábalová, J. Krejčí, J. Godava, P. Hude, H. Poloczková, T. Honek, H. Bedáňová, P. Němec, L. Špinarová (Brno)
  100. KLINICKÉ A HUMORÁLNÍ DETERMINANTY KONGESCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM S REDUKOVANOU EJEKČNÍ FRAKCÍ I. Jurčová, L. Monzo, J. Beneš , M. Kotrč, J. Kautzner, V. Melenovský, A. Jabor, J. Kovár, P. Jarolim (Praha, Rome, Italy, Boston, United States)
  101. VLIV NÁVYKŮ NA EPITELIZACI DES STENTU U PACIENTŮ S NSTEMI J. Kaňovský, T. Nováková, T. Ondrúš, R. Miklík, M. Poloczek, P. Jeřábek, M. Hudec, P. Kala (Brno)
  102. ROZSÁHLÁ SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY PREZENTUJÍCÍ SE STEMI A ŘEŠENÁ ÚSPĚŠNOU DIREKTNÍ PCI S "FULL METAL JACKET" STENTINGEM (KAZUISTIKA) D. Richter, R. Nykl, J. Ostřanský, M. Sluka, M. Špaček, M. Táborský, R. Náplava (Olomouc)
 17:45  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ – TECHNICKÁ (u sálu Plzeň, pavilon E)  -  pondělí 13.5.2019  

 9:00  Posterová sekce - technická

  103. HODNOCENÍ PARAMETRŮ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ KATÉTRU TACTICATH QUARTZ A KATÉTRU ACT DIAMOND TEMP S ROČNÍM FOLLOW-UP Z. Svánovská, F. Lehar, Z. Stárek, J. Jež, T. Kulík, J. Wolf, I. Jordánová (Brno)
  104. RADIOTERAPIE PACIENTŮ S KARDIOSTIMULÁTORY A IMPLANTABILNÍMI KARDIOVERTERY- DEFIBRILÁTORY L. Nečasová, M. Segeťová, M. Bláhová, S. Vogeltanzová (Praha)
  105. 3D ROTAČNÍ ATRIOGRAFIE LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU; KRÁTKODOBÁ MOBILITA JÍCNU A STABILITA FÚZOVANÉHO 3D MODELU LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU BĚHEM KATÉTROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ I. Jordánová, Z. Stárek, A. Kulíková, F. Lehar, J. Jež, T. Kulík, K. Melajová, Z. Ondráčková, J. Wolf (Brno)
  106. PRINCIP MĚŘENÍ MINUTOVÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE A KVANTIFIKACE INTRAKARDIÁLNÍCH ZKRATŮ ZA VYUŽITÍ NOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO PŘÍSTROJE INNTHERM L. Jakubínský (Hradec Králové)
  107. STRATIFIKACE CT SNÍMKŮ LEVÝCH SÍNÍ NA ZÁKLADĚ KONFIGURACE PLICNÍCH ŽIL U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI FIBRILACE SÍNÍ B. Farkasová, D. Pospíšil, T. Novotný, O. Toman, L. Křikavová, P. Kala (Brno)
  108. POUŽITÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGIE K BLOKÁDĚ GANGLION STELLATUM J. Hečko, M. Hudec, O. Jiravský, R. Špaček, M. Hrošová, R. Neuwirth, L. Škňouřil, J. Cvek, J. Pindor, J. Gorzolka (Třinec, Ostrava)
  109. NEROZPOZNANÁ TRANSAORTÁLNÍ TRVALÁ KARDIOSTIMULACE P. Rohánek (Olomouc)
  110. SPRÁVNÁ DIAGNOSTIKA SVT VS. VT Z VÝPISU EPIZOD ICD – KAZUISTIKY J. Svoboda, B. Skalická, L. Nečasová (Praha)
  111. EXISTUJE OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ JEDNODUTINOVÉHO ICD? - KAZUISTIKA M. Bláhová, L. Nečasová, J. Kukla, E. Erdeneochir (Praha)
  112. SROVNÁNÍ ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ DYSSYNCHRONNÍ AKTIVACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U LBBB PACIENTŮ P. Leinveber, J. Meluzín, P. Jurák, J. Halámek, M. Matejková, J. Lipoldová, M. Novák (Brno)
 18:00  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ – SESTERSKÁ (chodba u sálu Hradec Králové, pavilon E)  -  pondělí 13.5.2019  

 9:00  Posterová sekce - sesterská

  113. DIAGNOSTICKY ZAJÍMAVÉ NÁLEZY ZOBRAZENÍ MYOKARDU PŘI ZÁTĚŽOVÉ SCINTIGRAFII POMOCÍ 201 TL I. Křivánková, M. Velichová (Brno)
  114. FARMAKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ POMOCÍ REGADENOSONU PŘI SCINTIGRAFII MYOKARDU M. Velichová, I. Křivánková (Brno)
  115. KOMPLIKACE ECMO E. Hrubá (Brno)
  116. VŘETENOBUNĚČNÝ SARKOM V PRAVÉ KOMOŘE K. Šiftová, T. Vydrová, M. Prokopová, T. Mráz (Praha)
  117. ZÁTĚŽOVÉ METODY V KARDIOLOGII V KONK IKEM - ERGOMETRIE, SPIROERGOMETRIE K. Králová, J. Štoček, P. Lišková (Praha)
  118. SPRÁVNÁ TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU - JE TO VĚDA ! H. Javorková, L. Mikšová (Brno)
  119. IMPLANTACE REMODULINOVÉ PUMPY – NOVÁ MOŽNOST LÉČBY ARTERIÁLNÍ PLICNÍ HYPERTENZE L. Stojanová, A. Kmoníčková (Olomouc)
  120. ZAŘAZENÍ ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLIA STELLATA DO EMERGENTNÍHO MANAGMENTU MALIGNÍ KOMOROVÉ BOUŘE SNIŽUJE RIZIKO RECIDIVY JAKÉKOLIV KOMOROVÉ TACHYARYTMIE O 92 % A ZCELA ELIMINUJE NUTNOST CELKOVÉ ANESTESIE R. Piwková, O. Jiravský, R. Špaček (Třinec)
  121. PODEZŘELÉ CIZÍ TĚLESO V LEVÉ SÍNI PO KATETROVÉ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ. H. Grofková, A. Kmoníčková (Olomouc)
  122. KOMPLETNĚ EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACE KARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU U PACIENTA S DEXTROKARDIÍ J. Ondrejková (Olomouc)
  123. PŘÍNOS PET CT V ARYTMOLOGII – ZKUŠENOSTI JEDNOHO KARDIOCENTRA R. Zoubková, M. Hrošová, A. Bronczková , O. Jiravský , D. Krausová, J. Chovančík, B. Szmek, L. Škňouřil, R. Neuwirth (Třinec)
  124. CELKOVÁ TROMBOLÝZA U GRAVIDNÍ PACIENTKY S JIŽ DŘÍVE IMPLANTOVANOU MECHANICKOU CHLOPNÍ. JDE TO K SOBĚ A JAKÉ JSOU NAŠE ZKUŠENOSTI? J. Nakládal (Praha)
 18:00  Konec programu