Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

   rádi bychom Vás pozvali na XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 12. - 15. května 2019, jako tradičně v Brně. Odborná část sjezdu bude velmi intenzivní a program bude složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními účastníků.

   V programu by se mělo objevit mnoho interaktivních sekcí, debat pro a proti a osvědčené edukační bloky, včetně bohatých sekcí určených především pro mladé kardiologii v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí. Nosnými tématy sjezdu budou kardiomyopatie a vzácná onemocnění v kardiologii, stratifikace rizika náhlé srdeční smrti a téma současnosti i budoucnosti nekoronárních intervencí. 

  Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně, jako v loňském roce připravíme přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

  Sjezd bude rovněž prezentací dialogu ČKS s Ministerstvem zdravotnictví, plátci zdravotní péče, dalšími odbornými společnostmi a poprvé bude výrazně akcentována digitální podoba edukačních programů

 Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof_Linhart

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru

Místo konání

Areál Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
pavilony A a E

 

S ohledem na souběžně probíhající Národohospodářský veletrh zvířat (koná se v zadních pavilonech P a V) bude vstup do pavilonu E rozdělen pro účastníky kardio kongresu (levá část vstupu) a pro ostatní návštěvníky kongresu (pravá část s pokladnami). Prosím, dodržujte navigační pokyny, aby byl zajištěn hladký průchod všech návštěvníků výstaviště. Děkujeme.

foto_vystaviste.jpg


Pavilon A

 • sály Rotunda, Morava
 • Agora Hub
 • firemní expozice
 • jídelna pro výdej obědů a coffee breaků (galerie nad firemními expozicemi)
 • VIP club
 • Kavárna
 • coffee break
 • Slide-room (Central Speaker´s Service Center) - vedle sálu Morava

Pavilon E

 • REGISTRACE
 • sály Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, posterová lékařská sekce, posterová sesterská sekce a posterová sekce technická
 • centrální jídelna pro výdej obědů (přízemí pav. E)
 • kavárna - foyer sálu Praha
 • coffee break (přízemí pav. E)
 • Slide-room

Parkování

 • Expoparking - krytá garážová stání naproti hotelu Holiday Inn, cena za celou dobu sjezdu - 420,- Kč. Parkovací lístek si vyměňte v registraci sjezdu za permanentní lístek, který Vám umožní opakovaně opouštět garážová stání po celou dobu sjezdu. V případě kratšího parkování je výhodnější uhradit hodinovou sazbu (15,-Kč/hodinu) přímo v parkingu. Pro účastníky kongresu je vyhrazených 80 parkovacích míst v mezipatře parkingu, vjíždějte prosím prostředním vjezdem do garáží (bude označeno logem ČKS) a přítomnému hlídači sdělte, že jste účastníkem Kardio kongresu a budete nasměrování na rezervované parkování. 
  Zde si můžete stáhnout video, které upřeňuje místo vjezdu do garáží. 
 • Na ostatních plochách kolem výstaviště, která jsou v majetku magistrátu města Brna, je oprávněno město vybírat poplatek ve výši 150,- Kč /den. 

Volný vjezd do areálu výstaviště
(kartu je možné objednat a uhradit předem - bude zaslána poštou nebo zakoupit na místě v registraci)

 • Celosjezdový - 650,- Kč (umožňuje vjezd do areálu na dobu sjezdu, přes noc musí být auto mimo areál)
 • Jednodenní - 350,- Kč

 

Wifi připojení

V pavilonu E je možné se připojit v REGISTRACI (II. patro) k síti KARDIO2019, heslo „cksregistrace

v ostatních prostorách sjezdu pak k síti: KARDIO2019, heslo „kongreskardio