Program 15.05.2023

    ROTUNDA (pavilon A)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  Česká společnost pro hypertenziBlok České společnosti pro hypertenzi Předsedající: J. Widimský, M. Souček (Praha, Brno)
 8:00360. ROLE DOMÁCÍHO MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V KONTROLE HYPERTENZE J. Filipovský (Plzeň) (UID: 569)
 8:15361. JAKÉ HLAVNÍ ZMĚNY PŘINÁŠEJÍ NOVÁ DOPORUČENÍ? J. Widimský (Praha) (UID: 570)
 8:30362. KDY MÁME PODÁVAT ANTIHYPERTENZIVA? R. Cífková (Praha) (UID: 571)
 8:45363. BLOKÁTORY MINERALOKORTIKOIDNÍCH RECEPTORŮ V LÉČBĚ HYPERTENZE H. Rosolová (Plzeň) (UID: 572)
 9:00364. LÉČBA HYPERTENZE ZA HOSPITALIZACE T. Zelinka (Praha) (UID: 573)
 9:15  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  PS Chorob myokardu a perikarduHypertrophic cardiomyopathy – current trends and future opportunities Předsedající: A. Linhart, I. Olivotto (Praha, Firenze, Italy)
 9:40365. UNMET NEEDS IN HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY A. Linhart (Praha) (UID: 91)
 10:00366. ALCOHOL SEPTAL ABLATION – WHERE DO WE STAND D. Zemánek (Praha) (UID: 92)
 10:20367. CARDIAC MYOSIN INHIBITORS:CURRENT ROLE AND FUTURE PERSPECTIVES I. Olivotto (Firenze, Italy) (UID: 93)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Spolupráce ČKS a Mayo Clinic - nová dimenze kardiovaskulární medicíny v ČR Předsedající: A. Linhart, M. Táborský, P. Ošťádal, M. Vrablík (Praha, Olomouc)
 11:10368. ZAHÁJENÍ SYMPOSIA A PŘIVÍTÁNÍ A. Linhart, M. Táborský (Praha, Olomouc) (UID: 994)
 11:12369. MAYO CLINIC DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR MEDICINE IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: HISTORY, PRESENT AND FUTURE (VIDEO-PRESENTATION) P. Friedman (Rochester, Minnesota, United States) (UID: 995)
 11:27370. MAYO ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY FOR DETECTION OF CARDIOVASCULAR RISK AND SLEEP APNEA USING THE STANDARD 12-LEAD ECG V. Somers (Rochester, United States) (UID: 996)
 11:45371. LIVE YOUNGER LONGER – 6 STEPS TO PREVENT HEART DISEASE, CANCER, ALZHEIMER’S, DIABETES AND MORE S. Kopecky (Rochester, Minnesota, United States) (UID: 997)
 12:03372. MAYO CLINIC PROJECTS TO REDUCE CARDIOVASCULAR MORTALITY AND MORBIDITY IN THE USA: GREAT INSPIRATION FOR CZECH CARDIOLOGY A. Linhart (Praha) (UID: 998)
 12:13373. COLLABORATION OF CZECH SOCIETY OF CARDIOLOGY AND MAYO CLINIC DEPARTMENT OF CARDIOVASCULAR MEDICINE: NEW PROJECTS ON THE BLOCK T. Kára (Brno) (UID: 999)
 12:23374. PANELOVÁ DISKUSE   (UID: 1001)
 12:28375. SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY „JAK ŽÍT DÉLE A CÍTIT SE MLADŠÍ – 6 KROKŮ PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ, RAKOVINY, ALZHEIMEROVY CHOROBY, CUKROVKY A DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ“ S. Kopecky, T. Kára, A. Linhart, P. Ošťádal, M. Souček, M. Táborský, M. Vrablík (Rochester, Minnesota, United States, Brno, Praha, Olomouc) (UID: 1002)
 12:38376. ZAKONČENÍ SYMPOSIA P. Ošťádal, M. Vrablík (Praha) (UID: 1003)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká asociace intervenční kardiologie"Intervenční" Hotlines 2022 Předsedající: P. Kala, P. Toušek, K. Kopřiva (Brno, Praha)
 13:30377. STRUKTURÁLNÍ POSTIŽENÍ TRANSKATETROVÝCH SAMOEXPANDIBILNÍCH A CHIRURGICKÝCH BIOPROTÉZ - 5 LET • FOLLOW-UP COREVALVE US. PIVOTAL A SURTAVI P. Toušek (Praha) (UID: 387)
 13:37378. PROTECTED TAVR M. Mates (Praha) (UID: 388)
 13:44379. SPYRAL HTN ON M. Poloczek (Brno) (UID: 389)
 13:51380. REVIVED T. Kovárník (Praha) (UID: 390)
 13:58381. FAME3 P. Kala (Brno) (UID: 391)
 14:05382. MASTER-DAPT I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 392)
 14:12  Diskuze  
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o.SRDEČNÍ SELHÁNÍ PRO PRAXI Předsedající: V. Melenovský (Praha)
 15:00383. PANELOVÁ DISKUSE F. Málek, J. Bělohlávek, J. Krejčí, J. Václavík (Praha, Brno, Ostrava) (UID: 926)
 16:00  Konec programu  


    MORAVA (pavilon A)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  Volná sdělení - sekundární prevence Předsedající: V. Tuka, O. Toman (Praha, Brno)
 8:00384. PREVALENCE HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012-2021 J. Václavík, J. Jarkovský, R. Pohlová, J. Jírová, A. Zouharová (Ostrava, Brno, Praha) (UID: 481)
 8:09385. 6 MINUT PRO ZDRAVÍ- PILOTNÍ PROJEKT VYUŽITÍ TESTU ŠESTIMINUTOVÉ CHŮZE VE VEŘEJNÉM PROSTORU KE ZLEPŠENÍ ADHERENCE K LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A JAKO PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB I. Petrová, L. Palubová (Ústí nad Labem) (UID: 429)
 8:18386. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VZORCŮ PRO STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z AMBULANCÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE O. Jiravský, B. Jiravská Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, E. Sovová (Třinec, Třinec Podlesí, Olomouc) (UID: 354)
 8:27387. RODINNÁ ANAMNÉZA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA B. Jiravská-Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana , E. Sovova, O. Jiravský (Karviná, Třinec Podlesí, Olomouc) (UID: 213)
 8:36388. BEDREST AND CARDIOVASCULAR DISEASES N. Goswami (Graz, Austria) (UID: 239)
 8:45389. ATTENUATION OF HYPOCRETIN/OREXIN SIGNALING IS ASSOCIATED WITH INCREASED MORTALITY RISK AFTER MYOCARDIAL INFARCTION P. Wohlfahrt, V. Melenovský, P. Jarolím, M. Kotrč, D. Jenča, D. Dlouhá, M. Šramko, M. Kotrč, J. Mrázková, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha, Boston, United States) (UID: 214)
 8:54390. SPORTOVEC V CENTRU SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE: JSOU ROZDÍLY MEZI POHLAVÍMI? B. Jiravská-Godula, P. Pešová, D. Krausová, M. Pleva, M. Pirchala, J. Smýkal, R. Špaček, A. Táborská, D. Hreňo, L. Škňouřil, P. Zajíček, I. Rašková, O. Jiravský (Karviná, Třinec Podlesí, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Třinec) (UID: 196)
 9:03391. PROČ PRÁVĚ JÁ KDYŽ JSEM SPORTOVEC? D. Krausová, O. Jiravský, B. Jiravská-Godula, P. Pešová (Třinec) (UID: 145)
 9:12392. EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE A VARIABILITA KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU A. Havelková, L. Mífková, J. Siegelová, P. Dobšák (Brno) (UID: 42)
 9:21393. ROZDÍLY MEZI ADOLESCENTNÍMI A DOSPĚLÝMI SPORTOVCI: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE O. Jiravský, J. Smýkal, B. Jiravská Godula, P. Pešová , R. Špaček, D. Krausová, T. Štěrbová, M. Pirchala, D. Hreňo, P. Zajíček, L. Škňouřil (Třinec, Přerov, Třinec Podlesí, Havířov, Frýdek Místek, Valašské Meziříčí) (UID: 347)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace preventivní kardiologieCo trápí ženy? Předsedající: R. Cífková, M. Vrablík (Praha)
 9:40394. LÉČBA NEPLODNOSTI, KOMPLIKACE TĚHOTENSTVÍ A NÁSLEDNÉ KV RIZIKO R. Cífková (Praha) (UID: 270)
 9:55  Diskuze  
 10:00395. PERIPETIE NA CESTĚ ZA VYTOUŽENÝM DÍTĚTEM (POHLED GYNEKOLOGA) M. Novotná (Brno) (UID: 272)
 10:15  Diskuze  
 10:20396. VZESTUP KREVNÍHO TLAKU A METABOLICKÝCH PARAMETRŮ SPOJENÝ S MENOPAUZOU P. Vysočanová (Brno) (UID: 275)
 10:35  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistiky z běžné praxe kardiologické ambulance Předsedající: V. Danzig, R. Jirmář, J. Veselý (Praha, Náchod)
 11:10397. ASYMPTOMATICKÁ PACIENTKA S DISKRÉTNÍMI ZMĚNAMI NA EKG B. Aldhoon (Praha) (UID: 128)
 11:19398. KOMPLEXNÍ MULTIOBOROVÁ LÉČBA NEMOCNÉHO SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM P. Franc, J. Krupička, R. Králík (Brandýs nad Labem) (UID: 129)
 11:28399. JE TENTO PACIENT ZPŮSOBILÝ PRO PROFESIONÁLNÍ ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL? R. Jirmář (Praha) (UID: 130)
 11:37400. COVID-19: POSTVAKCINAČNÍ MYOKARDITIDA? ZKUŠENOST Z AMBULANTNÍ PRAXE KARDIOLOGA. R. Králík, J. Krupička, P. Franc (Brandýs nad Labem) (UID: 319)
 11:46401. PLICNÍ EMBOLIE JAKO MANIFESTACE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ - NEMOCNIČNÍ A AMBULANTNÍ ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA. A. Novák (Ústí nad Labem) (UID: 132)
 11:55402. MŮŽEME NALÉZT (TÉMĚŘ) SMRTÍCÍ TRIAS I V KARDIOLOGII? J. Píšová (Hradec Králové) (UID: 133)
 12:04403. ÚSPĚCH KARDIOCHIRURGICKÉ INTERVENCE Z POHLEDU PACIENTA - KDY JEJ HODNOTIT. M. Polášková, J. Veselý (Náchod) (UID: 134)
 12:13404. PŘÍBĚH SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ANEB NIKDY TO NEVZDÁVEJ. V. Řezníček, O. Šmíd (Praha) (UID: 135)
 12:22405. OD LAZARA K DŘEVORUBCI - ALESPOŇ NA ČAS. T. Švarcová, J. Veselý (Náchod) (UID: 136)
 12:31406. EOSINOFILNÍ MYOKARDITIDA. V. Vejtasová, M. Hoňková (Praha) (UID: 137)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  PS Kardiovaskulární rehabilitaceZÁTĚŽOVÉ TESTY 2023, UP TO DATE Předsedající: R. Pudil, H. Skalická (Hradec Králové, Praha)
 13:30407. ERGOMETRIE KDY A PRO KOHO, DO JAKÉ MÍRY JSOU ZÁTĚŽOVÉ TESTY NAHRAZOVÁNY JINÝMI METODAMI NAPŘ. SPECT? V. Tuka (Praha) (UID: 241)
 13:55408. SPIROERGOMETRIE DO KARDIOCENTER I DO KARDIOLOGICKÝCH AMBULANCÍ – POKUD ANO JAKÝ PŘÍNOS. CO STOJÍ PROTI ROZŠÍŘENÍ – PLATBY OD POJIŠŤOVEN? E. Sovová, J. Radvanský (Olomouc, Praha) (UID: 242)
 14:20409. LZE VYUŽÍT ERGOMETR PRO REHABILITACI KARDIAKŮ – ZA JAKÝCH PODMÍNEK (PŘI NEDOSTATKU PRACOVIŠŤ AMBULANTNÍ KARDIOLOGIE) H. Skalická (Praha) (UID: 243)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium Sanofi s.r.o.Sekundární prevence po AKS: Co můžeme zlepšit? Předsedající: P. Ošťádal (Praha)
 15:00410. STRATEGIE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PO AKS P. Ošťádal (Praha) (UID: 671)
 15:20411. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE, CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NA CO ZAPOMÍNÁME? M. Vrablík (Praha) (UID: 672)
 15:40412. DIGITÁLNÍ EDUKACE LÉKAŘŮ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ MODERNÍ MEDICÍNY 3. TISÍCILETÍ (INTERAKTIVNÍ PREZENTACE) M. Táborský (Olomouc) (UID: 673)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - intervenční kardiologie 2 Předsedající: T. Kovárník, P. Toušek (Praha)
 16:10413. VZÁJEMNÁ KOMBINACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VEDOUCÍ K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI U PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ M. Sluka, R. Nykl, J. Ostřanský, M. Špaček (Olomouc) (UID: 511)
 16:20414. PCI CTO HYBRIDNÍM PŘÍSTUPEM V LETECH 2021-2022 R. Surovčík, M. Erbrt, M. Lindovská, S. Šimek (Praha) (UID: 487)
 16:30415. NOVÉ POZNATKY V PREVENCI KONTRASTEM INDUKOVANÉ NEFROPATIE V KARDIOLOGICKÉ PÉČI M. Sůva, V. Brázdil, M. Hudec, J. Kaňovský , M. Poloczek , R. Štípal , P. Kala (Brno) (UID: 478)
 16:40416. DLOUHODOBÝ REGISTR CTO PCI V PARDUBICÍCH - OD INDIKACE K VÝSLEDKŮM V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák, M. Plíva, J. Matějka, P. Zdráhal (Pardubice) (UID: 451)
 16:50417. TERAPIE IN-STENT RESTENÓZ 2 (STUDIE TIS 2) L. Pleva, P. Kukla, T. Kovárník, M. Paďour (Ostrava, Praha) (UID: 436)
 17:00418. VLIV REZIDUÁLNÍCH ZKRATŮ PO UZÁVĚRU PFO OCCLUDEREM NA VZNIK KARDIOEMBOLIZAČNÍ MOZKOVÉ ISCHÉMIE NEBO PERIFERNÍ PARADOXNÍ EMBOLIZACE L. Gajdušek, J. Januška, M. Hudec, O. Jiravský, L. Škňouřil, P. Pešová, M. Dorda (Třinec) (UID: 291)
 17:10  Konec programu  


    PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  Nefarmakologická HOT LINESspolečný blok ČAAK, ČASR a ČAIK Předsedající: P. Ošťádal, P. Kala (Praha, Brno)
 8:00419. DOSE-VF M. Pazderník (Praha) (UID: 604)
 8:10420. INCEPTION J. Bělohlávek (Praha) (UID: 605)
 8:20421. ECMO-CS P. Ošťádal (Praha) (UID: 606)
 8:30422. PROGRESSIVE-AF Š. Havránek (Praha) (UID: 607)
 8:40423. MANIFEST AF P. Neužil (Praha) (UID: 608)
 8:50424. ROMAN TRIAL D. Wichterle (Praha) (UID: 609)
 9:00425. SYMPLICITY HTN-3 FINAL FOLLOW UP P. Kala (Brno) (UID: 610)
 9:10426. CHOICE CLOSURE M. Mates (Praha) (UID: 611)
 9:20427. CLASP IID T. Kovárník (Praha) (UID: 612)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace akutní kardiologieAkutní infarkt myokarduAkutní infarkt myokardu Předsedající: D. Vondráková, M. Pazderník (Praha)
 9:40428. ANTIAGREGAČNÍ LÉČBA J. Přeček (Olomouc) (UID: 184)
 9:55429. STRATEGIE INTERVENČNÍ LÉČBY M. Želízko (Praha) (UID: 185)
 10:10430. STRATEGIE LÉČBY MECHANICKÝCH KOMPLIKACÍ P. Ošťádal (Praha) (UID: 186)
 10:25431. NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA J. Ulman (Praha) (UID: 187)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace srdečního selháníCo hýbe srdečním selhánímAktuální problémy v léčbě SS Předsedající: F. Málek, V. Melenovský (Praha)
 11:10432. REVASKULARIZACE MYOKARDU U ISCHEMICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V. Melenovský (Praha) (UID: 78)
 11:28433. SEKVENČNÍ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA HFREF L. Špinarová (Brno) (UID: 79)
 11:46434. ARNI PRO VŠECHNY PACIENTY S HFREF? R. Pudil (Hradec Králové) (UID: 80)
 12:04435. GLIFLOZINY PRO VŠECHNY PACIENTY SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM? F. Málek (Praha) (UID: 81)
 12:22436. SILDENAFIL V LÉČBĚ PACIENTŮ S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM I. Málek (Praha) (UID: 82)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká asociace pro srdeční rytmusInteraktivní EKG kazuistiky Předsedající: J. Kautzner, L. Haman (Praha, Hradec Králové)
 13:30437. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ÚZKOKOMPLEXOVÝCH TACHYKARDIÍ Š. Havránek (Praha) (UID: 172)
 13:50438. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ŠIROKOKOMPLEXOVÝCH TACHYKARDIÍ L. Haman (Hradec Králové) (UID: 173)
 14:10439. EKG OBRAZY ASOCIOVANÉ S NÁHLOU SRDEČNÍ SMRTÍ P. Peichl (Prague) (UID: 174)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Jsme schopni zvrátit trend aneb Rostoucí epidemiologická zátěž kardiovaskulárních onemocnění v ČR? Předsedající: A. Linhart (Praha)
 15:00440. SOUČASNÉ VÝZVY V KV PREVENCI A. Linhart (Praha) (UID: 624)
 15:30441. INTERVENCE NEJČASTĚJŠÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ - JAK ZMĚNIT TREND? J. Piťha (Praha) (UID: 625)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Novartis s.r.o.Příběh přípravku Entresto – účinnost, které můžete věřitspolupráce: Česká asociace srdečního selhání Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 16:10442. PROGRAM VZP PLUS – SRDEČNÍ SELHÁNÍ: MOTIVACE PRO VŠECHNY … M. Táborský (Olomouc) (UID: 594)
 16:25443. EFEKTIVNÍ LÉČBA PACIENTŮ S CHSS F. Málek (Praha) (UID: 595)
 16:40444. 6 LET PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ S ENTRESTEM J. Krejčí (Brno) (UID: 596)
 16:55445. SPOLEČNÁ DISKUSE   (UID: 597)
 17:10  Konec programu  


    BRNO (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodJaké máme možnosti v neinvazivní diagnostice koronární nemoci? Předsedající: H. Línková, M. Špaček (Praha, Olomouc)
 8:00446. ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE K. Mědílek (Hradec Králové) (UID: 444)
 8:20447. CT P. Kuchynka (Praha) (UID: 445)
 8:40448. ZÁTĚŽOVÝ SPECT MYOKARDU V. Kincl (Brno) (UID: 446)
 9:00449. ZÁTĚŽOVÁ MR R. Kočková (Praha) (UID: 447)
 9:20450. PANELOVÁ DISKUZE H. Línková, T. Adla, K. Mědílek, P. Kuchynka, V. Kincl, R. Kočková (Praha, Hradec Králové, Brno) (UID: 464)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace ambulantních kardiologůspolupráce: sekce Geriatrická kardiologieSrdeční selhání u geriatrických pacientů Předsedající: O. Ludka, R. Pudil (Brno, Hradec Králové)
 9:40451. SRDEČNÍ SELHÁNÍ U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ - POHLED KARDIOLOGA O. Ludka (Brno) (UID: 117)
 9:55452. SRDEČNÍ SELHÁNÍ U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ – POHLED GERIATRA Z. Danzigová (Třebotov) (UID: 118)
 10:10453. SRDEČNÍ SELHÁNÍ U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ - POHLED INTERNISTY Z. Monhart (Znojmo) (UID: 119)
 10:25454. SRDEČNÍ SELHÁNÍ U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ - POHLED PRAKTICKÉHO LÉKAŘE E. Fernandová (Brno) (UID: 120)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  PS Kardiovaskulární farmakoterapieSložité situace ve farmakoterapii KV chorob Předsedající: J. Vítovec, Z. Moťovská (Brno, Praha)
 11:10455. FARMAKOTERAPIE KV CHOROB U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ O. Ludka (Brno) (UID: 45)
 11:30  Diskuze  
 11:32456. SLOŽITÉ SITUACE V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ J. Václavík (Ostrava) (UID: 46)
 11:52  Diskuze  
 11:54457. JAKÁ JE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PREVENCE REINFARKTU? Z. Moťovská (Praha) (UID: 47)
 12:14  Diskuze  
 12:16458. KONTROVERZE BETABLOKÁTORŮ V LÉČBĚ AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU, SRDEČNÍHO SELHÁNÍ A HYPERTENZE J. Vítovec (Brno) (UID: 51)
 12:36  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká internistická společnostSrdce a ... Předsedající: R. Češka, J. Václavík (Praha, Ostrava)
 13:30459. SRDCE A INZULÍNOVÁ REZISTENCE H. Rosolová (Plzeň) (UID: 536)
 13:45  Diskuze  
 13:50460. SRDCE A LEDVINY J. Widimský (Praha) (UID: 538)
 14:05  Diskuze  
 14:10461. SRDCE A JÁTRA A. Vašura (Ostrava) (UID: 540)
 14:25  Diskuze  
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.Nové perspektivy v léčbě chlopenních vadspolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie Předsedající: P. Kala, J. Šťásek, M. Mates, M. Želízko (Brno, Hradec Králové, Praha)
 15:00462. AORTÁLNÍ BIOPROTÉZA V MLADŠÍM VĚKU – TRVANLIVOST NEBO I NĚCO VÍCE? P. Fila (Brno) (UID: 964)
 15:15463. KATETRIZAČNÍ LÉČBA AORTÁLNÍ STENÓZY U “LOW RISK” PACIENTŮ P. Kala (Brno) (UID: 965)
 15:30464. TAVI – NOVÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ CHLOPENNÍCH VAD M. Želízko (Praha) (UID: 966)
 15:45465. KATETRIZAČNÍ PLASTIKA MITRÁLNÍ A TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ - CO JE NOVÉHO? D. Zemánek (Praha) (UID: 967)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Novo Nordisk s.r.o.Přínosy perorálního semaglutidu optikou kardiologa a diabetologa Předsedající: A. Linhart (Praha)
 16:10466. PERORÁLNÍ SEMAGLUTID Z POHLEDU DIABETOLOGA M. Haluzík (Praha) (UID: 694)
 16:25467. PERORÁLNÍ SEMAGLUTID Z POHLEDU KARDIOLOGA A. Linhart (Praha) (UID: 695)
 16:40468. PANELOVÁ DISKUSE A. Linhart, M. Haluzík , J. Šoupal (Praha, Pardubice) (UID: 696)
 17:10  Konec programu  


    OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 7:50 - 9:30  Volná sdělení - arytmologie 2 Předsedající: P. Peichl, M. Fiala (Praha, Brno)
 7:50469. TACHYKARDII INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE -MECHANIZMUS, ETIOLOGIE, LÉČBA J. Plášek (Ostrava) (UID: 941)
 8:00470. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA ZPŮSOBU RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM – VÝSLEDKY JEDNOHO CENTRA K. Čurila (Praha) (UID: 440)
 8:10471. ÚSPĚŠNOST STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ – NEJNOVĚJŠÍ UPDATE VÝSLEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE J. Hašková, D. Wichterle, J. Kautzner, P. Peichl, M. Šramko, L. Knybel, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Cvek (Praha, Ostrava, Třinec) (UID: 288)
 8:20472. BIORESORBOVATELNÁ KARDIOSTIMULAČNÍ TECHNIKA D. Pospíšil, T. Novotný, P. Kala (Brno) (UID: 273)
 8:30473. STEREOTAKTICKÁ RADIOTERAPIE PRO KOMOROVÉ TACHYKARDIE VEDE K PRODLOUŽENÍ DÉLKY CYKLU ARYTMIE P. Peichl, D. Wichterle, J. Hašková, J. Cvek, P. Stojadinović, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, Ostrava) (UID: 228)
 8:40474. BEZPEČNOST STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ – ZKUŠENOSTI Z ČESKÉ REPUBLIKY J. Hašková, D. Wichterle, P. Peichl, M. Šramko, L. Knybel, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Cvek, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec) (UID: 286)
 8:50475. KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KONKURENCE ANTIKOAGULACE? TÉMĚŘ 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan) (UID: 224)
 9:00476. OXID DUSNATÝ UVOLŇUJÍCÍ MATERIÁLY V PREVENCI INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ STIMULAČNÍCH ELEKTROD P. Hála, O. Lautner-Csorba, R. Gorur, V. Somaya, D. Janák, M. Mlček, P. Neuzil, O. Kittnar, T. Major, R. Bartlett, M. Meyerhoff (Praha, Ann Arbor, United States, Ann Arbor) (UID: 219)
 9:10477. REVERZNÍ REMODELACE U PACIENTŮ LÉČENÝCH BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ J. Lipoldová, M. Matejková, A. Nagy, P. Leinveber, P. Jurák, F. Plešinger, M. Novák (Brno) (UID: 215)
 9:20478. REGISTR REPACE: ANALÝZA DAT DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S TRVALOU KARDIOSTIMULACÍ. M. Táborský, J. Kautzner, T. Skála, M. Fedorco, J. Jarkovský, J. Daněk, D. Klimeš, P. Rohánek (Olomouc, Praha) (UID: 18)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Volná sdělení - arytmologie 3 Předsedající: D. Wichterle, L. Haman (Praha, Hradec Králové)
 9:40479. SUBKUTÁNNÍ IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR (S- ICD) – OBSERVAČNÍ STUDIE JEDNOHO CENTRA P. Neužil, M. Chovanec, J. Petrů, L. Šedivá, J. Šimon, L. Dujka, M. Janotka, J. Baroch, P. Moučka, M. Mudroch, M. Mráček (Praha) (UID: 502)
 9:50480. ARYTMIE ZACHYCENÉ VE VŠEOBECNÉ POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA V. Bulková, J. Brada, R. Kozubík, F. Plesinger, J. Gandalovičová, M. Černošek, M. Fiala (Brno, Praha) (UID: 483)
 10:00481. KANYLACE JUGULÁRNÍCH ŽIL PRO STIMULACI N. VAGUS PŘI KARDIONEUROABLACI – PROCEDURÁLNÍ ASPEKTY P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha) (UID: 482)
 10:10482. PULSED FIELD ABLATION FOR PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION USING AN OPTIMIZED BIPHASIC WAVEFORM: SINGLE CENTER OBSERVATIONAL STUDY P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka, M. Funasako, J. Škoda, P. Hála, L. Dujka (Praha) (UID: 501)
 10:20483. ZDROJE RECIDIVUJÍCÍCH ARYTMIÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO FIBRILACI SÍNÍ F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno) (UID: 475)
 10:30484. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ MAPOVÁNÍ MULTIPOLÁRNÍM VS. ČTYŘPOLÁRNÍM ABLAČNÍM KATÉTREM M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, F. Lehár, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 473)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Volná sdělení - arytmologie 4 Předsedající: A. Bulava, Š. Havránek (České Budějovice, Praha)
 11:10485. PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 477)
 11:19486. IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha) (UID: 350)
 11:28487. PROSTOROVÁ DISTRIBUCE FIBRÓZY MYOKARDU LEVÉ SÍNĚ A JEJÍ VLIV NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL: DÍLČÍ STUDIE AF WAVE-MAP PROJEKTU Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, M. Pešl, I. Jordánová, A. Širůčková, E. Kubalová, J. Krejčí (Brno) (UID: 342)
 11:37488. ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO VŠECHNY TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE: ZKUŠENOSTI S INDIVIDUALIZOVANÝM PŘÍSTUPEM U 300 PACIENTŮ M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, J. Bahník, L. Rybka, T. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 471)
 11:46489. VÝSKYT VÝZNAMNÝCH CÉVNÍCH KOMPLIKACÍ PŘI ABLACI KOMOROVÝCH ARYTMIÍ VE VELKOOBJEMOVÉM EXPERTNÍM CENTRU J. Kautzner, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Hašková, E. Borišincová, P. Štiavnický, A. Ševčík, E. Sinčiaková, V. Kotyza, R. Čihák, D. Wichterle (Praha) (UID: 326)
 11:55490. „IDIOPATICKÁ“ FIBRILACE KOMOR – PRVOTNÍ ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S. Lietava, T. Novotný, M. Sepši, I. Synková, J. Zídková, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 325)
 12:04491. IMPLANTABILNÍ EKG ZÁZNAMNÍKY - ZKUŠENOST KARDIOCENTRA NNH L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, J. Šimon, M. Mudroch, P. Neužil (Praha) (UID: 317)
 12:13492. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ADRENERGNĚ ZÁVISLÝCH POLYMORFNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ D. Kučerová, T. Novotný, I. Andršová, T. Chlupová, A. Floriánová, P. Kala (Brno, Česká republika) (UID: 307)
 12:22493. POROVNÁNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ HYBRIDNÍ LÉČBU FIBRILACE SÍNÍ VS PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ KATETRIZAČNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL. D. Heřman, A. Javůrková, J. Raudenská, P. Budera, V. Rizov, P. Kačer, T. Peisker, M. Malý, P. Osmančík (Praha, Praha 10) (UID: 301)
 12:31494. ABLACE PERSISTENTNÍ FS PULSNÍM POLEM, ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA L. Šedivá, J. Petrů, M. Funasako, J. Škoda, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan) (UID: 138)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  PS KardioTechMožnosti sledování pacientů se srdečním selhání v kombinaci ambulantní kontrol a telemedicíny Předsedající: V. Bulková, D. Pospíšil (Brno)
 13:30495. DOPORUČENÉ POSTUPY SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Vyskočilová (Brno) (UID: 333)
 13:48  Diskuze  
 13:50496. TELEMEDICÍNA V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ D. Jenča (Praha) (UID: 335)
 14:08  Diskuze  
 14:10497. PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍMI IMPLANTÁTY V TERMINÁLNÍ FÁZI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ L. Nečasová (Praha) (UID: 337)
 14:28  Diskuze  
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:10  Volná sdělení - technická sekce Předsedající: V. Bulková, D. Pospíšil (Brno)
 15:00498. VYUŽITÍ INTEGRACE CT MODELU DO RTG SYSTÉMU PŘI ABLACI PERZISTENTNÍ FIS POMOCÍ PULZNÍHO POLE. F. Müller, M. Mudroch, M. Hrachovina, S. Kralovec, J. Baroch, J. Brada, T. Gabera-Drtina, P. Neuzil, J. Petru (Praha) (UID: 510)
 15:10499. ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMEM FARAPULSE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI M. Hrachovina, Š. Královec, M. Mudroch, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 484)
 15:20500. PREDIKCE DEKOMPENZACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM SRDEČNÍM PŘÍSTROJEM SE ZAVEDENOU DÁLKOVOU MONITORACÍ L. Nečasová, S. Vogeltanzová, P. Bílek, M. Segeťová (Praha) (UID: 480)
 15:30501. NAKLÁDÁNÍ S IMPLANTABILNÍMI SRDEČNÍMI PŘÍSTROJI PO SMRTI PACIENTA H. Myšáková, K. Vieweghová, H. Wünschová (Praha) (UID: 357)
 15:40502. STRUKTURACE TEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRO REAL TIME SLEDOVÁNÍ FAKTORŮ V NEMOCNIČNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMU. M. Kantor, M. Bílka, O. Jiravský, J. Hečko, R. Neuwirth, J. Chovančík (Třinec) (UID: 352)
 15:50503. PERIOPERAČNÍ PODPORA POMOCÍ MIXOVÁNÉ REALITY PŘI KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH A NEKORONÁRNÍCH INTERVENCÍCH J. Hečko, O. Jiravský, J. Januška, J. Chovančík, T. Štěrbová, T. Kubát, M. Kantor, R. Neuwirth (Třinec) (UID: 329)
 16:00504. LÉČBA PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU METODOU KARDIONEUROABLACE U PACIENTŮ S IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM M. Mudroch, M. Hrachovina, T. Gabera Drtina, M. Mráček, F. Müller, J. Baroch, J. Brada, Š. Kralovec, J. Petrů, P. Neužil (Praha) (UID: 218)
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - vrozené vady, plicní hypertenze, varia Předsedající: J. Rubáčková Popelová, T. Zatočil (Praha, Brno)
 16:10505. HISTORIE A SOUČASNOST NEUROKARDIOLOGIE J. Galuszka (Olomouc) (UID: 494)
 16:20506. MÉNĚ ČASTÁ PŘÍČINA DUŠNOSTI, HYPOXÉMIE A POLYCYTÉMIE: VROZENÁ CÉVNÍ ANOMÁLIE - ANOMÁLNÍ VĚTEV PLICNICE ÚSTÍCÍ DO LEVÉ SÍNĚ. M. Kamasová, M. Hutyra, K. Indrák, M. Köcher, Z. Tüdös, J. Přeček , J. Látal, M. Táborský (Olomouc) (UID: 485)
 16:30507. ULTRAZVUKOVĚ NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLIA STELLATUM V KARDIOLOGICKÝCH INDIKACÍCH: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ JEDNOHO CENTRA O. Jiravský, R. Špaček, J. Chovančík, L. Škňouřil (Třinec, Třinec Podlesí) (UID: 465)
 16:40508. TELEMEDICÍNA U PACIENTŮ S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ J. Přeček, M. Štýbnar, D. Hetclová, K. Kubová, M. Hutyra (Olomouc) (UID: 435)
 16:50509. KOREKCE ANOMÁLNÍHO ODSTUPU LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PLICNICE U STARŠÍ PACIENTKY – KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ A. Suchá, L. Škňouřil, P. Branny, M. Urban, M. Pleva (Třinec) (UID: 371)
 17:00510. VYSOKÝ VÝSKYT AKUTNÍCH A SUBAKUTNÍCH ISCHEMICKÝCH LOŽISEK PŘI VYŠETŘENÍ MOZKU MAGNETICKOU REZONANCÍ U PACIENTŮ S DIAGNOSOU AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A POTVRZENÝM PATENTNÍM FORAMEN OVALE R. Nykl, M. Hutyra, J. Přeček, D. Vindiš, D. Richter, M. Táborský (Olomouc) (UID: 8)
 17:10  Konec programu  


    HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00 - 9:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostispolupráce: PS Pediatrická kardiologieDlouhodobé problémy po intervenční léčbě vrozených srdečních vad. Předsedající: J. Rubáčková Popelová, J. Janoušek (Praha)
 8:00511. FALLOTOVA TETRALOGIE – OPRAVENA ANO, VYLÉČENA NE. R. Gebauer (Praha) (UID: 96)
 8:15512. VROZENÁ AORTÁLNÍ STENÓZA – CO ČEKAT OD PACIENTŮ LÉČENÝCH V DĚTSTVÍ? O. Materna (Praha) (UID: 97)
 8:30513. TRANSPOZICE VELKÝCH TEPEN PO FYZIOLOGICKÉ A ANATOMICKÉ KOREKCI (MUS A SEN) P. Antonová (Praha) (UID: 98)
 8:38514. TRANSPOZICE VELKÝCH TEPEN PO FYZIOLOGICKÉ A ANATOMICKÉ KOREKCI (SWITCH) K. Koubský (Praha) (UID: 99)
 8:46515. JEDNOKOMOROVÁ CIRKULACE – TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH ŠPATNÝCH MOŽNOSTÍ. J. Rubáčková Popelová (Praha) (UID: 100)
 9:01516. MĚLI BY SE PACIENTI S VSV BÁT "CIVILIZAČNÍCH" NEMOCÍ? T. Zatočil (Brno) (UID: 101)
 9:16  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace intervenční kardiologieMýty a realita intervenční kardiologie Předsedající: P. Červinka, V. Kočka, M. Branny (Hradec Králové, Praha, Ostrava)
 9:40517. STENT JAKO PREVENCE INFARKTU MYOKARDU O. Hlinomaz (Brno) (UID: 395)
 9:48518. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JEN PŘI KONTRAINDIKACI AK LÉČBY B. Janek (Praha) (UID: 396)
 9:56519. FUNKČNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE JE DOMÉNOU KARDIOCHIRURGIE J. Januška (Třinec) (UID: 397)
 10:04520. CT KORONAROGRAFIE INDIKUJE REVASKULARIZACI M. Sluka (Olomouc) (UID: 398)
 10:12521. PLICNÍ EMBOLII JE MOŽNÉ LÉČIT POUZE FARMAKOLOGICKY V. Kočka (Praha) (UID: 399)
 10:20522. PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY JE KONTRANDIKOVÁNO U PACIENTŮ S POKROČILOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ M. Porzer (Ostrava) (UID: 400)
 10:28  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace intervenční kardiologieJak správně sledovat pacienty po strukturální katetrizační intervenci Předsedající: M. Mates, P. Kala, T. Kovárník (Praha, Brno)
 11:10523. KAZUISTIKA V. Kočka (Praha) (UID: 375)
 11:15524. ...PO TAVI M. Branny (Ostrava) (UID: 376)
 11:25525. KAZUISTIKA - TEER D. Zemánek (Praha) (UID: 377)
 11:30526. KAZUISTIKA - TENDYNE R. Špaček (Ústí n. Labem) (UID: 378)
 11:35527. ...PO KATETRIZAČNÍ PLASTICE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ M. Želízko (Praha) (UID: 379)
 11:45528. KAZUISTIKA - ASD/PFO K. Kopřiva (Praha) (UID: 380)
 11:50529. ...PO UZÁVĚRU ASD/PFO J. Bis (Hradec Králové) (UID: 381)
 12:00530. KAZUISTIKA - LAA I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 383)
 12:05531. ...PO UZÁVĚRU LAA B. Janek (Praha) (UID: 384)
 12:15  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká asociace srdečního selháníspolupráce: PS Kardiovaskulární farmakoterapieFarmakoterapie srdečního selhání: Pro a proti Předsedající: J. Krejčí, A. Linhart (Brno, Praha)
 13:30532. DIGOXIN V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - PRO J. Krejčí (Brno) (UID: 53)
 13:45533. DIGOXIN V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - PROTI A. Linhart (Praha) (UID: 55)
 14:00534. BETABLOKÁTORY V TERAPII HFPEF - PRO J. Vítovec (Brno) (UID: 57)
 14:15535. BETABLOKÁTORY V TERAPII HFPEF - PROTI J. Veselý (Náchod) (UID: 58)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  10 let endovaskulární léčby iktů ve FNKV: příklad interdisciplinární spolupráce neurologů, kardiologů a radiologů Předsedající: P. Toušek, H. Malíková (Praha)
 15:00536. DIAGNOSTIKA ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD H. Malíková (Praha) (UID: 543)
 15:06  Diskuze  
 15:12537. KDY POUŽÍT K LÉČBĚ IKTU TROMBOLÝZU, KDY TROMBEKTOMII A KDY OBOJE T. Peisker (Praha) (UID: 545)
 15:18  Diskuze  
 15:24538. JAK SE PROVÁDÍ TROMBEKTOMIE PŘI AKUTNÍM ISCHEMICKÉM IKTU? D. Kučera (Praha) (UID: 547)
 15:30  Diskuze  
 15:36539. VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO REGISTRU PRAGUE-16 ZA OBDOBÍ 2012-2022 J. Sulženko (Praha) (UID: 549)
 15:42  Diskuze  
 15:48540. ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PO CMP: ANTIKOAGULANCIA ČI ANTIAGREGANCIA? P. Widimský (Praha) (UID: 551)
 15:54  Diskuze  
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Volná sdělení - arytmologie 5 Předsedající: P. Neužil, J. Kautzner (Praha)
 16:10541. KOMBINACE RF/PF ENERGIE MŘÍŽKOVÝM KATETREM SPHERE-9 PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ, JEDNOROČNÍ VÝSLEDKY Z JEDNOHO CENTRA J. Škoda, V. Reddy, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, New York, United States) (UID: 518)
 16:20542. DUAL CARDIOMYOCYTE CLUSTER DETECTION OF THE DIFFERENT TYPES OF ARRHYTHMOGENIC POTENTIAL OF DRUGS M. Pešl, R. Pivato, Š. Klimovič, D. Kabanov, F. Svěrák, J. Přibyl, J. Krejčí, Z. Stárek, V. Rotrekl (Brno, Rosice) (UID: 517)
 16:30543. ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO REZISTENTNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO PŘEDCHOZÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno) (UID: 467)
 16:40544. KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ LASER BALONOVÝM KATÉTREM – UŽITEČNÁ ALTERNATIVA M. Černošek, V. Bulková, M. Funasako, F. Lehar, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno) (UID: 437)
 16:50545. EKG V PREDIKCI POOPERAČNÍ MORTALITY B. Čapek, J. Václavík, K. Benešová, J. Jarkovský (Krnov, Ostrava, Brno) (UID: 348)
 17:00546. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ÚČINNOSŤ LIEČBY PRIAMYMI ORÁLNYMI ANTIKOAGULANCIAMI (DOAK) U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ - NAŠE SKÚSENOSTI T. Bolek, M. Samoš, I. Škorňová, J. Staško, M. Mokáň (Martin, SR, Martin) (UID: 140)
 17:10  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ (foyer E I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - lékařská

  254. NÁHODNÁ DIAGNÓZA CHRONICKÉ DISEKCE TYPU B V KOINCIDENCI MARFANOVA SYNDROMU A PRAVOSTRANNÉHO OBLOUKU AORTY P. Lang, D. Němec (Jablonec nad Nisou) (UID: 714)
  255. NÁHLÁ KARDIÁLNÍ ZÁSTAVA U MLADÉ ZDRAVÉ PACIENTKY NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ KOMOROVÉ FIBRILACE D. Weissová, A. Linhart, J. Bělohlávek, J. Hřídel, J. Burešová, B. Rácz, A. Kotková (Slaný, Praha) (UID: 715)
  256. VÝZNAMNÁ STENOSA RENÁLNÍ TEPNY PŘI FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLASII JAKO PŘÍČINA PATOLOGIE TĚHOTENSTVÍ R. Kološová, D. Hreňo, M. Válka, J. Krátký, K. Zeman (Frýdek-Místek, Ostrava) (UID: 716)
  257. IDIOPATICKÁ KOMOROVÁ TACHYKARDIE POCHÁZEJÍCÍ Z OBLASTI LATERÁLNÍHO TRIKUSPIDÁLNÍHO ANULU O. Moravec (Olomouc) (UID: 717)
  258. OBJEMNÝ ASYMPTOMATICKÝ MYXOM LEVÉ SÍNĚ M. Vícha, M. Šimek, F. Koubek, V. Hanák, P. Marcián, M. Troubil, J. Konečný, P. Šantavý (Olomouc) (UID: 718)
  259. MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY V LÉČBĚ KARDIOGENNÍHO ŠOKU PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ. M. Černohorská, J. Vojáček, P. Polanský, M. Brtko (Hradec Králové) (UID: 719)
  260. ZMĚNY PARAMETRŮ PULZOVÉ VLNY U PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ A PŘIDRUŽENÝMI PATOLOGIEMI ASCENDENTNÍ AORTY Ľ. Bartko, X. Budínská, D. Žáková, H. Bedáňová, P. Fila , V. Svízela, Z. Nováková (Brno) (UID: 720)
  261. VÝVOJ SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM PŘED A PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE L. Zikmund Galková, J. Hlásenský, L. Špinarová, J. Vítovec, P. Němec, J. Krejčí (Brno) (UID: 721)
  262. PRE-HOSPITAL DELAY, CLINICAL CHARACTERISTICS, ANGIOGRAPHIC FINDINGS, AND IN-HOSPITAL MORTALITY IN YOUNG AND MIDDLE-AGED ADULTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME: A SINGLE-CENTER REGISTRY ANALYSIS D. Bauer, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha) (UID: 722)
  263. RECIDIVUJÍCÍ STAFYLOKOKOVÁ SEPSE JAKO KOMPLIKACE IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU V. Sai, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek) (UID: 723)
  264. HUMAN EPIDYMIDIS PROTEIN 4 U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE JAKO MOŽNÝ MARKER FIBROTICKÉHO POSTIŽENÍ MYOKARDU M. Hromádka, D. Suchý , R. Miklík, O. Topolčan, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň) (UID: 724)
  265. ÚSKALÍ HODNOCENÍ DIASTOLICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY POMOCÍ MÉNĚ ČASTÝCH PARAMETRŮ U PACIENTKY S HFPEF A. Večeřová (Praha) (UID: 725)
  266. DOPAD LABORATORNÍCH HODNOT KARDIOSPECIFICKÝCH MARKERŮ A ISCHEMICKÉHO ČASU NA MORTALITU PACIENTŮ PO STEMI LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU. Z. Komorová, L. Groch (Brno) (UID: 726)
  267. DERMATOMYOSITIDOU ASOCIOVANÁ AKUTNÍ MYOKARDITIDA - KAZUISTIKA M. Wolfová, J. Hrečko (Hradec Králové) (UID: 727)
  268. PRAKTICKÝ PRŮVODCE SRDEČNÍ AMYLOIDÓZOU P. Binar (Přerov) (UID: 728)
  269. AKUTNÍ MYOKARDITIDA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM U PACIENTKY SE SARS-COV-2 PNEUMONIÍ K. Vykoupil, J. Galuszka, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc) (UID: 729)
  270. VÝSKYT REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NOVĚ VZNIKLOU NEISCHEMICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko, J. Stulík (Hradec Králové, Praha, Olomouc) (UID: 730)
  271. ANALÝZA ARYTMOLOGICKÝCH VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, J. Mikovčák, R. Neuwirth, R. Jančar, J. Hečko, J. Pindor, R. Rusnoková, K. Zeman, O. Jiravský (Třinec) (UID: 731)
  272. NAČASOVÁNÍ A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA K VELKÉMU CHIRURGICKÉMU VÝKONU U KOMPLIKOVANÉ POLYMORBIDNÍ PACIENTKY PO NEDÁVNÉM INFARKTU MYOKARDU – KAZUISTIKA T. Gistinger, R. Hluchníková, K. Zeman, V. Talafa (Frýdek-Místek) (UID: 732)
  273. SUPERAKUTNÍ FULMINANTNÍ PRŮBĚH INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY A ENDOFTALMITIDY - KAZUISTIKA T. Gistinger, K. Papugová, V. Talafa, K. Zeman (Frýdek-Místek) (UID: 733)
  274. FEOCHROMOCYTOM JAKO VZÁCNÁ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE M. Hnidka, R. Špaček, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 734)
  275. 2 ROKY A 3 MĚSÍCE MEZI KARDIOLOGICKÝMI KONTROLAMI PŘI EF 15%, KAZUISTIKA T. Gistinger, V. Talafa, K. Papugová, K. Zeman (Frýdek-Místek) (UID: 735)
  276. NUTCRACKER FENOMÉN VENA RENALIS SINISTER JAKO VEDLEJŠÍ NÁLEZ U MLADÉ HYPERTONIČKY - KAZUISTIKA Z. Ramík, J. Václavík (Ostrava) (UID: 736)
  277. KOMBINOVANÝ KARDIOGENNÍ A HEMORAGICKÝ ŠOK PO TRAUMATICKÉ RESUSCITACI A UŽITÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA - KASUISTIKA J. Pudil, T. Kovárník, D. Rob, Š. Jeřábek, J. Bělohlávek (Praha) (UID: 737)
  278. ORGÁNOVÉ POSTIŽENÍ PACIENTŮ S REZISTENTNÍ A SEKUNDÁRNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ T. Kvapil, E. Kociánová, K. Benešová, J. Jarkovský, M. Kamasová, M. Rada, M. Táborský (Olomouc, Brno) (UID: 738)
  279. TRVÁNÍ QRS KOMPLEXU A TYP PORUCHY NITROKOMOROVÉHO VEDENÍ JAKO PREDIKTOR VÝVOJE POZITIVNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NEISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ? J. Peňáz, R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko (Hradec Králové, Praha, Olomouc) (UID: 739)
  281. ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A REAKCE KREVNÍHO TLAKU NA ZÁTĚŽ U SPORTOVCŮ L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, M. Sovová, J. Václavík, B. Jiravská-Godula, O. Jiravský, P. Pešová, K. Puškašová, E. Sovová (Olomouc, Ostrava, Karvinná, Třinec) (UID: 740)
  282. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM A JEHO VÝSLEDKY V ZÁVISLOSTI NA POHLAVÍ - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, M. Hudec, L. Gajdušek, L. Škňouřil, M. Dorda, P. Pešová, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec) (UID: 741)
  283. IATROGENNÍ ARTERIOVENÓZNÍ ZKRAT JAKO RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI A PRAVOSTRANNÉ KARDIÁLNÍ DEKOMPENZACE – KAZUISTIKA. J. Obrová, M. Hutyra, D. Marek, K. Kubišová (Olomouc) (UID: 742)
  284. RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU PŘÍTOMNOSTI SPONTÁNNÍHO ECHOKONTRASTU PŘI JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFII NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI F. Souček, J. Jež , F. Lehar, M. Pešl , Z. Stárek (Brno) (UID: 743)
  285. ANEURYSMA VALSALVOVA SINU B. Řiháková, M. Horváth, J. Veselka (Praha) (UID: 744)
  286. PORUCHY KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ V. Bednárová, V. Kincl , R. Panovský, I. Rektor, M. Bočková, J. Máchal, J. Krejčí (Brno) (UID: 745)
  287. TUBERKULÓZA PERIKARDU – VZÁCNÁ DIAGNOSTICKÁ JEDNOTKA? M. Fialová, M. Oravcová, J. Šimka, J. Nový, P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 746)
  288. KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ JAKO ZÁSADNÍ PARAMETR MANIFESTACE INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU A. Smékal, M. Hutyra, M. Táborský , J. Václavík (Olomouc, Ostrava) (UID: 747)
  289. ČASNÁ ASYMPTOMATICKÁ PROGRESE KORONÁRNÍHO NÁLEZU U PACIENTA S LATERÁLNÍM STEMI A VÝZNAMNOU REZIDUÁLNÍ STENÓZOU NA NEINFARKTOVÉ TEPNĚ M. Špaček, J. Vácha, D. Richter, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc) (UID: 748)
  290. PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIE JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ T. Grézl, M. Špalek, M. Porzer (Ostrava) (UID: 749)
  291. NEČEKANÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Látal, J. Olšr, K. Vykoupil (Olomouc) (UID: 750)
  292. SCREENING NEJČETNĚJŠÍCH MUTACÍ V GENU PRO LDLR A APOB U PACIENTŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI – PRVOTNÍ VÝSLEDKY J. Petřková, L. Kocourková, J. Obrová, K. Sikorová, E. Kociánová, M. Táborský, M. Petřek (Olomouc) (UID: 751)
  293. EPIDEMIOLOGIE PLICNÍ EMBOLIE V OKRESE TÁBOR J. Adámek, R. Král (Tábor) (UID: 752)
  294. A ODEBRALI JSTE KALCIUM? V. Kubančáková, P. Branny, R. Špaček (Třinec) (UID: 753)
  295. HODNOCENÍ KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM U NEMOCNÝCH S IMPLANTABILNÍM STIMULAČNÍM SYSTÉMEM - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, M. Hudec, M. Dorda, L. Gajdušek, L. Škňouřil, P. Pešová, J. Hečko, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec) (UID: 754)
  296. AKUTNÍ VYSOCE RIZIKOVÁ PLÍCNI EMBOLIE S KPCR, ECMO, TROMBECTOMIA A.PULMONALES. E. Šušková, D. Vician, M. Janík, P. Branny (Třinec) (UID: 755)
  297. „POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY). V. Bednárová, V. Kincl , M. Pešl, R. Panovský, Z. Stárek, V. Feitová, J. Krejčí (Brno) (UID: 756)
  298. MESALAZINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU MANIFESTUJÍCÍ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM. V. Hejnová, R. Pudil, K. Mědílek, M. Tuna, L. Douda (Hradec Králové) (UID: 757)
  299. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY PŘI UZÁVĚRU ACD S VEDLEJŠÍM NÁLEZEM PÍŠTĚLE DO ARTERIA PULMONALIS P. Šulc, J. Mrózek, M. Ráchela (Ostrava) (UID: 758)
  300. BENEFIT ČASNÉHO POUŽITÍ ULTRAZVUKU SRDCE NEKARDIOLOGEM U PACIENTŮ S BOLESTÍ NA HRUDI - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE ENDEMIC P. GRENAR, M. JAKL (Hradec Králové) (UID: 759)
  301. PŘÍSPĚVEK NEDIAGNOSTICKÉHO CT K V/Q PLICNÍ SCINTIGRAFII U PACIENTŮ PO VIRÓZE COVID 19. O. Lang, V. Laskov, I. Kuníková (Praha) (UID: 760)
  302. VÝSKYT NESTABILNÍ ANGINY PECTORIS V ÉŘE VYSOCE SENZITIVNÍHO STANOVENÍ TROPONINU V. Jakubo, P. Lokaj, H. Šimáčková, A. Křivanová, M. Beňovská, T. Ondrúš, D. Zaplatilová, P. Kala, J. Pařenica (Brno) (UID: 761)
  303. IMPLANTACE TAVI PRO AORTÁLNÍ INSUFICIENCI PŘI SELHÁNÍ AORTÁLNÍHO HOMOGRAFTU U MLADÉHO PACIENTA J. Hruša, P. Polanský, M. Brtko, A. Myjavec, J. Vojáček (Hradec Králové) (UID: 762)
  304. REAKCE SYSTOLICKÉHO KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT ZE DVOU CENTER P. Pešová, B. Jiravská Godula, J. Ožana, K. Moravcová, M. Sovová, E. Sovová, O. Jiravský (Třinec, Olomouc) (UID: 763)
  305. OBJEMNÝ SEPTÁLNÍ HEMATOM JAKO KOMPLIKACE RETROGRÁDNÍ REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY R. Štípal, M. Poloczek, J. Kaňovský, M. Miklíková, P. Kala (Brno) (UID: 764)
  306. PREDIKTORY PROGNÓZY PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM INICIÁLNĚ KARDIOGENNÍM ŠOKEM T. Muzafarova, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, P. Kala, M. Hromádka, J. Přeček, J. Mrozek, J. Matějka, J. Kettner, J. Bis, J. Jarkovský (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové) (UID: 765)
  307. DVĚ NEOBVYKLÉ PŘÍČINY NEADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ ICD J. Vácha, M. Špaček, M. Fedorco, O. Moravec, M. Táborský (Olomouc) (UID: 766)
  308. NOVĚ VZNIKLÉ POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY NÁSLEDKEM VÝZNAMNÉ AORTÁLNÍ REGURGITACE - KAZUISTIKA. K. Koščová, F. Málek, R. Kočková, P. Neužil, P. Formánek (Praha) (UID: 767)
  309. KATÉTROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ METODOU HPSD; NAŠE ZKUŠENOSTI J. Jež, F. Souček, A. Širůčková, I. Raková, F. Lehar, Z. Stárek, J. Krejčí (Brno) (UID: 768)
  310. DISEKCE AORTY A JEJÍ KLINICKÁ MANIFESTACE M. Rada, Z. Paulů, Š. Hudec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc) (UID: 769)
  311. PREDIKTORY PŘÍTOMNOSTI KOMOROVÉHO TROMBU U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU Š. Hudec, M. Hutyra, J. Přeček, M. Rada, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc) (UID: 770)
  312. LONG-TERM LDL-APHERESIS TREATMENT AND DYNAMICS OF CIRCULATING MIRNAS IN PATIENTS WITH SEVERE FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA D. Dlouhá, M. Bláha, P. Hucková, V. Lánská, J. Hubáček, V. Blaha (Praha, Hradec Králové) (UID: 771)
  313. HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ AL AMYLOIDÓZOU U 76LETÉ PACIENTKY E. Mázsárová, R. Aiglová, M. Kamasová (Olomouc) (UID: 772)
  314. KOGNITIVNÍ FUNKCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM V TERMINÁLNÍM STADIU V. Adámková, J. Pirk, J. Hubáček, I. Linhartová, J. Žižka (Praha) (UID: 773)
  315. EKG A JEHO DIAGNOSTICKÁ ROLE PŘI HYPOTERMII D. Ulrichová, P. Sedloň , M. Hajšl, M. Malý (Praha) (UID: 774)
  316. STUDIE PREVAL 2 PRVNÍ VÝSLEDKY – IKEM V. Adámková, K. Hejduk, J. Hubáček, Š. Vítko, I. Houšková, L. Peterková, M. Vitásková, M. Hejna, O. Kica, M. Fialová, P. Raška, D. Hamplová, L. Dušek (Praha) (UID: 775)
  317. FIBRILACE KOMOR JAKO NÁSLEDEK UŽITÍ KOMBINACE KRATOMU A KOFEINU U ADOLESCENTA J. Dodulík, J. Plášek, M. Lazárová, J. Václavík (Ostrava) (UID: 776)
  318. NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE Z. Paulů, M. Rada, Š. Hudec, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc) (UID: 777)
  319. STATINOVÁ INTOLERANCE VS. BAASTRUPŮV SYNDROM M. Vitásková, P. Fendrych, T. Jančušková, V. Adámková (Praha) (UID: 778)
  320. ALKOHOL V HLAVNÍ ROLY SPOUŠTĚČE KOMOROVÝCH ARYTMII CHARAKTERU TORSADE DE POINTES. F. Kováčik, M. Rada, J. Přeček, P. Heinc, M. Hutyra , M. Táborský (Olomouc) (UID: 779)
  321. PLICNÍ EMBOLIE JAKO PRIMOMANIFESTACE NEFROTICKÉHO SYNDROMU F. Haltuf, R. Pudil, R. Malý, M. Kadlec, A. Malá (Hradec Králové) (UID: 780)
  322. RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NONCOMPLIANTNÍHO INTRAVENÓZNÍHO NARKOMANA PO MVR J. Pavlas, J. Walder, I. Horák (Ostrava) (UID: 781)
  323. HODNOCENÍ REGULACE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BĚHEM ORTOSTATICKÉ ZÁTĚŽE U OSOB S VAZODEPRESORICKOU SYNKOPOU J. Galuszka, M. Kaiserová, J. Zapletalová, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský (Olomouc) (UID: 782)
  324. MULTIMODALITNÍ IMAGING A JEHO VÝZNAM U PACIENTA S MALIGNÍ VAZOSPASTICKOU ANGÍNOU S MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU T. Štípalová, R. Panovský, M. Rezek, V. Feitová, H. Moravcová, L. Špinarová (Brno) (UID: 783)
  325. LUETICKÁ AORTITÍDA K. Kubišová (Třinec) (UID: 784)
  326. SROVNÁNÍ MĚŘENÍ VELIKOSTI ANULU AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU PŘED TAVI POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFIE A MSCT VYŠETŘENÍM – RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ. P. Kmoníček, M. Mates, T. Mráz, F. Holý (Praha, Praha 5) (UID: 785)
  327. JAK ODLIŠIT NOČNÍ HYPERTENZI A PORUCHY SPÁNKU PŘI 24-HODINOVÉ MONITORACI KREVNÍHO TLAKU? PROTOKOL STUDIE. E. Kociánová, J. Obrová, M. Kamasová, L. Stanke, T. Vohralík, S. Genzor, M. Táborský (Olomouc) (UID: 786)
  328. VÝSLEDKY MANUÁLNÍHO MĚŘENÍ ŠÍŘE QRS KOMPLEXU PŘI MOŽNOSTI EXTRÉMNÍHO ZVĚTŠENÍ EKG KŘIVKY V. Vančura, M. Brada, V. Vejvoda, R. Rokyta (Plzeň) (UID: 787)
  329. RECIDIVUJÍCÍ TAKOTSUBO SYNDROM S ODLIŠNOU MORFOLOGICKOU PREZENTACÍ. J. Borová , M. Pleva, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 788)
  330. MOŽNOSTI INTERVENCE ROZSÁHLÉHO TROMBU U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY O. Dvořáková, M. Heczko (Ostrava) (UID: 789)
  331. KDYŽ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍ MYKOTICKÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY ZŮSTÁVÁ ZÁHADOU. J. Adámek, O. Jiravský, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 790)
  332. NEOBVYKLE LOKALIZOVANÝ PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil (Praha) (UID: 791)
  333. EASY RISK FORMULA FOR PREDICTION OF HOSPITAL MORTALITY ON COVID-19 J. Plášek, J. Dodulík, P. Gai, B. Hrstková, J. Škrha, L. Zlatohlávek, P. Danko, P. Ondráček, E. Čubová, B. Čapek, M. Kollárová, T. Fürst, J. Václavík (Ostrava, Praha, Havířov, Jílovec, Krnov, Třinec, Olomouc) (UID: 792)
  334. ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE J. Olšr, R. Aiglová, O. Moravec, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc) (UID: 793)
  335. STIMULACE OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA V KARDIOCENTRU NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ B. Szmek, J. Mikovčák, J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec) (UID: 794)
  336. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI IMITUJÍCÍ ANGINU PECTORIS J. A. Mohr, O. Dvořáková, J. Walder, I. Horák (Ostrava) (UID: 795)
  337. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ENDOKARDIÁLNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE A ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATII K. Doležalová, Z. Stárek, F. Souček, J. Jež, J. Krejčí (Brno) (UID: 796)
  338. ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTA S PROBLEMATICKÝM CÉVNÍM PŘÍSTUPEM J. Pyszko, M. Rada, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc) (UID: 797)
  339. KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD U PACIENTA S ANOMÁLIÍ DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY. M. Pecuchová, M. Branny , P. Kukla (Ostrava) (UID: 798)
  340. RESPIRAČNÉ REFLEXY A ICH ÚLOHA V TERMINÁCII SUPRAVENTRIKULÁRNYCH TACHYKARDIÍ M. Bavoľárová, M. Rašiová , M. Valiková Bavoľárová (Michalovce, SR, Košice, SR) (UID: 799)
  341. AKUTNÍ A STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY TAVR BEZ PREDILATACE S POUŽITÍM „SELF-EXPANDABLE“ CHLOPNĚ. D. Fľak, P. Červinka, R. Špaček, B. Štorchová (Ústí nad Labem) (UID: 800)
  342. PERZISTUJÍCÍ PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTA PO CHIRURGICKÉM UZÁVĚRU VELKÉHO DEFEKTU SEPTA SÍNÍ F. Koubek, M. Táborský, J. Látal, M. Hutyra (Olomouc) (UID: 801)
  343. HYPEREOZINOFILNÝ SYNDRÓM S TUMORÓZNYMI MASAMI V OBOCH KOMORÁCH SRDCA E. Teringová, P. Penz, J. Poláková Mištinová, M. Orban (Bratislava, SR, Bratislava) (UID: 802)
  344. NESPECIFICKÉ NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY S BIZARNÍM EKG J. Flašík, J. Pyszko, M. Táborský (Olomouc) (UID: 803)
  345. INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA ARYTMICKÉ BOUŘE M. Oravcová (Hradec Králové) (UID: 804)
  346. VENTRICULAR TACHYCARDIA AS THE FIRST MANIFESTATION OF GIANT CELL MYOCARDITIS I. Jurčová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha) (UID: 805)
  280. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: STANOVISKO PRACOVNÍ SKUPINY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI V ROCE 2022 J. Siegelová, G. Cornélissen, A. Havelková, J. Dušek, L. Dunklerová, M. Pohanka, P. Dobšák (Brno, Minnesota, United States) (UID: 917)
 19:00  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ - SESTERSKÁ (chodba u sálu Olomouc)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - sesterská

  347. TRANSPLANTACE SRDCE U SPORTOVCE K. Šťastná, A. Rosypalová (Olomouc) (UID: 900)
  348. ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE V. Tomalová, L. Pavlátová (Olomouc) (UID: 901)
  349. ZMAPOVANIE FAKTOROV ZVYŠUJÚCICH KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO PACIENTOV S KORONÁRNYM SYNDRÓMOM G. Bálint (Bratislava, SR) (UID: 902)
  350. NOVINKY V LÉČBĚ A DIAGNOSTICE PERIAKRIDÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ. T. Šamalíková (Olomouc) (UID: 903)
  351. JAK SE ODVYKÁ PACIENTŮM ZE ZÁVISLOSTI NA ZAHŘÍVANÉM TABÁKU-KAZUISTIKY V. Felbrová (Praha) (UID: 904)
  352. GRIP TEST JAKO ZÁTĚŽ PŘI MĚŘENÍ STŘEDNÍHO TLAKU V LEVÉ SÍNI U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ. ŠEFFLOVÁ JANA, MICHALIDESOVÁ LUCIE FN PLZEŇ, KARDIOLOGICKÁ KLINIKA CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE J. Šefflová, L. Michalidesová (Plzeň) (UID: 905)
  353. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH PACIENTŮ – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 2018-2021 P. Búřilová, K. Hájková, A. Pokorná, M. Šenkyříková (Brno - Bohunice, Brno) (UID: 906)
  354. MONITORACE HEMODYNAMIKY NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE B. Homolová , K. Švenková , A. Krüger , P. Ošťádal (Praha) (UID: 907)
 19:00  Konec programu  


    POSTEROVÁ SEKCE - TECHNICKÁ (foyer E I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - technici

  355. UKLÁDÁNÍ DAT Z KONTROL IMPLANTOVANÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň) (UID: 703)
  356. VYHODNOCENÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI VYTVÁŘENÍ 3D ELEKTROANATOMICKÝCH MAP LEVÉ SÍNĚ PŘI KATETROVÉ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ NA JEDNOM PRACOVIŠTI. M. Zahálka, V. Šebetovský, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, I. Raková, A. Širůčková, E. Kubalová, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 705)
  357. ZKUŠENOSTI A FOLLOW UP ABLAČNÍ METODY HIGH POWER SHORT DURATION I. Raková, J. Jež, Z. Stárek, F. Souček, F. Lehar, E. Kubalová, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 707)
  358. PROGRESE FIBRÓZY V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ E. Kubalová, Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, F. Lehar, I. Raková, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 709)
  359. MONITORING OF PLASMA CIRCULATING DONOR DNA REFLECTS CARDIAC GRAFT INJURY J. Mesányová, D. Dlouhá, P. Hucková, E. Rohlová, Š. Nováková, J. Vymětalová, J. Hubáček (Praha, Vestec) (UID: 711)
 19:00  Konec programu