PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

NAKLÁDÁNÍ S IMPLANTABILNÍMI SRDEČNÍMI PŘÍSTROJI PO SMRTI PACIENTA
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 501

Myšáková H.1, Vieweghová K.1, Wünschová H.1

1 Kardiologie, IKEM, Praha


Po úmrtí nemocného s implantovanými srdečními přístroji mohou vyvstat otázky ohledně nutnosti jejich vyjmutí a případné likvidace.


Prezentujeme souhrn aktuální legislativy platný v České republice pro nakládání s implantovanými srdečními přístroji po reimplantaci nebo po smrti pacienta a oficiální doporučení firem, které dodávají přístroje na český trh s cílem objasnit, jak by se mělo s přístroji zacházet a jak by se měly likvidovat.


Závěrem ukážeme, jak probíhá dodržování legislativy a doporučení v praxi.