PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO REZISTENTNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO PŘEDCHOZÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 543

Fiala M.1, Černošek M.1, Bulková V.1, Lehár F.2, Funasako T.2, Bahník J.1, Rybka L.1, Maňoušek J.1, Toman O.3, Kala P.4

1 oddělení arytmologie, Centrum kardiovaskulární péče Neuron Medical, Brno, 2 Neuron Medical, Centrum kardiovaskulární péče, Brno, 3 Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno, 4 I. Interní kardiologická klinika, FN Brno, Brno


Cíl: Cílem je prezentovat efekt ablace energií pulzního pole PFA (Farapulse) u pacientů s opakovanou ablací pro síňovou tachykardii (AT) recidivující po ablaci primárně (dlouhodobé) perzistentní FS a rezistentní k předchozí radiofrekvenční ablaci (RFA).
Metodika a výsledky: V 5-12/2022, z 25 pacientů plánovaných k PFA 20 pacientů (64±7 let, 3 ženy) podstoupilo PFA pro levosíňovou (LS) AT rezistentní k RFA při první (n=4), druhé (n=12), třetí (n=3), resp. čtvrté (n=1) opakované ablaci po dřívější RFA perzistentní FS; 5 pacientů byl přesměrováno k RFA pro nález septálního/pravosíňového zdroje (n=3), resp. nemožnost zavést přes septum sheath Faradrive (n=2). Na počátku výkonu byla AT (n=16), spontánní nebo indukovaná; nebo AT vznikla při ablaci konverzí z běžící FS (n=4). Mapovací/ablační strategie byla řízena podle aktivace v CS a entrainmentu: 1) žádné 3D mapování a přímo PFA (n=11); 2) PFA přímo po 3D mapování LS (n=6); 3) PFA následovala po RFA po předchozím 3D mapování LS (n=3). Celkem bylo nalezeno 30 typů AT (1,2, resp. 3 typy AT u 13, 4, resp. 3 pacientů). Lokalizované zdroje AT (n=16) dominovaly nad makroreentry (MR) AT (9 perimitrální, 4 roof-dependentní, 1 typický flutter). Všechny AT byly zastaveny 5±9 aplikacemi PFA v místě zdroje AT a zůstaly neinducibilní. U 3 pacientů s iniciální neefektivní RFA (6, 11, 6 minut) v tomtéž výkonu byla daná AT terminována následující 1, 4, resp. 1 aplikací PFA. Doba výkonu a skiaskopie byla 104±28 a 12±4 minut, komplikace nebyly. Bez recidivy arytmie zůstává 11 (73%) z 15 pacientů se sledováním >3 měsíce.
Závěr: PFA aplikovaná systémem Farapulse může ovlivnit komplexní/epikardiální zdroje AT rezistentní k RFA v předchozím nebo konkrétním ablačním výkonu, klinický výsledek ale může být zatížen efektem nekompletní léze jako při RFA.