PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PREDIKCE DEKOMPENZACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM SRDEČNÍM PŘÍSTROJEM SE ZAVEDENOU DÁLKOVOU MONITORACÍ
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 500

Nečasová L.1, Vogeltanzová S.1, Bílek P.1, Segeťová M.1

1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


V posledních letech výrobci srdečních implantabilních přístrojů uvolnili na trh nástroje určené pro dálkové sledování pacientů se srdečním selháním. Algoritmus systému HeartInsight (HomeMonitoring, Biotronik) kombinuje více parametrů do jediného kompozitního skóre a následného poplachového hlášení s časnou identifikací rizikových nemocných.
V pilotním projektu jsme do nového systému HeartInsight zařadili 10 pacientů, u kterých jsme v předchozím období zaznamenali změny ve vybraných parametrech dálkového sledování svědčících pro hrozící či probíhající dekompenzaci srdečního selhání nebo kteří jsou zařazeni na čekací listinu k transplantaci srdce. Porovnali jsme stávající možnosti optimalizace nastavení poplachových hlášení pro konkrétní nemocné s výstupy kompozitního skóre.
Informace získané formou proaktivní péče pomocí nových algoritmů v rámci dálkového sledování jsou slibným indikátorem změny zdravotního stavu od detekce k predikci dekompenzace srdečního selhání a napomáhají předejít opakovaným hospitalizacím.