PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

6 MINUT PRO ZDRAVÍ- PILOTNÍ PROJEKT VYUŽITÍ TESTU ŠESTIMINUTOVÉ CHŮZE VE VEŘEJNÉM PROSTORU KE ZLEPŠENÍ ADHERENCE K LÉČBĚ U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM A JAKO PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 385

Petrová I.1, Palubová L.2

1 privátní ordinace, Kardiologická ambulance, Ústí nad Labem, 2 Kardiologie, Kardio cz sro, Ústí nad Labem


Sdělení představuje pilotní projekt vybudované zdravotně preventivní stezky 6 minut pro zdraví - která transformuje známou metodu -Test šestiminutové chůze do jedochuchého, samoobslužného systému - trasy s  vytyčenými milníky k měření  vzdálenosti a s možností měření času. Stezka je umístěna  v relaxačním , veřejném prostoru města, osazena  informačními panely, které umožňují vlastní vyhodnocení testu, opakované použití v čase a  aktivní zapojení pacienta do péče o vlastní zdraví. Zároveň nabízí určitou orientační informaci lékaři  o fyzické kondici svých pacientů a o efektivitě dlouhodobé léčby.

Pilotní testování ověřuje cesty k možnému zlepšení rovnocenné komunikace pacienta a lékaře, definuje možnosti, jak aktivovat pacienta na dlouhé cestě v léčbě chronických onemocnění  a edukuje dosud zdravou, avšak pasivní populaci ke zdravému životnímu stylu.

projekt se zatím rozšířil na 3 další místa v různých obcích a městech.

Dává možnost vysledovat, zda by stálo za zvážení, rozšířit jej ve standardizované podobě celoplošně.