PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

LÉČBA PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU METODOU KARDIONEUROABLACE U PACIENTŮ S IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 504
Etický kodex:
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry): Medtronic

Mudroch M.1, Hrachovina M.1, Gabera Drtina T.1, Mráček M.1, Müller F.1, Baroch J.1, Brada J.1, Kralovec Š.1, Petrů J.1, Neužil P.1

1 Kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha


Úvod:
Kardioneuroablace je rozvíjející se metoda léčby bradykardických poruch srdečního rytmu vznikajících na funkčním podkladě. V principu se jedná o endokardialní radiofrekvenční ablaci epikardiálně uložených plexů vegetativního nervového systému. Cílem je zhodnotit přínos monitorace těchto pacientů pomocí implantabilního ekg záznamníku (ILR).
Soubor a metoda:
Touto metodou léčby se na našem pracovišti zabýváme od roku 2018 a do 12/2022 jsme ji provedli u 57 pacientů (23 žen, 39,4± 10,1 let). 20 z těchto pacientů mělo před výkonem implantován ILR indikovaný z důvodu málo frekventních synkop. Díky záchytu kardioinhibiční synkopy či symptomatické bradykardie tak byli tito pacienti indikováni k ablačnímu výkonu. V příspěvku bych rád ukázal naše zkušenosti s využitím ILR při indikaci k výkonu a následném hodnocení jeho akutního i dlouhodobého efektu.
Závěr:
Kardioneuroablace je velmi efektivní metoda léčby funkčních bradykardických poruchy srdečního rytmu. Klinickou efektivitu potvrzuje i monitorace pomoci ILR.