PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

HISTORIE A SOUČASNOST NEUROKARDIOLOGIE
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 505

Galuszka J.1

1 I. Interní klinika - kardiologická, FN Olomouc, LF UP, Olomouc


Cíl:
Shrnutí vývoje neurokardiologie a její charakteristika
Soubor a metodika:
Souhrn literatury, zkušeností z mezinárodních konferencí a prezentace praktických příkladů.
Výsledky:
Za více než čtyřicetiletou historii má dnešní neurokardiologie svůj pevný teoretický základ, vycházející z experimentálních prací a definující hierarchii řízení srdeční činnosti a krevní oběhu, a část klinickou využívající teoretické poznatky v praxi k různým typům intervencí, převážně na podkladě modulace autonomních regulací srdeční činnosti, například ve vztahu k závažným arytmiím, či srdečnímu selhání. Samostatnou kapitolu představuje problematika cévních mozkových příhod.
Závěr:
Potřeba interdisciplinárního přístupu k řešení klinických problémů, ať již kardiocerebrálních nebo cerebrokardiálních,vyžaduje vedle úzké spolupráce neurologů a kardiologů také osvojení si moderních poznatků o řízení krevního oběhu, zejména z pohledu jeho autonomních regulací.