PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

KOREKCE ANOMÁLNÍHO ODSTUPU LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z PLICNICE U STARŠÍ PACIENTKY – KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 509

Suchá A.1, Škňouřil L.1, Branny P.1, Urban M.1, Pleva M.1

1 kardiologie, Nemocnice Agel Třinec-Podlesí a.s., Třinec


Úvod: Vrozený anomální odstup levé koronární arterie z plicnice (ALCAPA), rovněž známý jako Blandův-Whiteův-Garlandův syndrom je raritní anomálie koronárních tepen, která se vyskytuje u přibližně jednoho z 300 000 živě narozených dětí. ALCAPA je nejčastější příčinou infarktu myokardu u pediatrické populace. U naprosté většiny je vada operována v dětství. Jen malá část z nich je ponechána bez chirurgické korekce do dospělosti, avšak skutečná prevalence tohoto syndromu v dospělosti není známá.

Popis případu: Prezentujeme případ ALCAPA syndromu u mírně symptomatické 65leté pacientky s lehkou systolickou dysfunkcí levé komory a střední až závažnou mitrální regurgitací ischemické etiologie. Pacientka na našem pracovišti podstoupila kardiochirurgický výkon - redirekci odstupu levé koronární tepny z plicnice do ascendentní aorty a náhradu mitrální chlopně. Časný pooperační průběh byl komplikován overwarfarinizaci a vznikem hemoperikardu s nutností dvou perikardiocentéz. Vyšetření magnetickou rezonancí po třech měsících ukázalo neočekávaný nález tkaniva suspektního z nádorového růstu v oblasti mediastina. Vyšetřování tohoto nálezu aktuálně probíhá.

Závěr: Diagnóza srdeční ischemie může mít zcela nečekanou příčinu. V tomto sdělení představujeme případ kardiochirurgického řešení ALCAPA syndromu s neočekávaným pooperačním výsledkem.