PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

RODINNÁ ANAMNÉZA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 387

Jiravská-Godula B.1, Pešová P.2, Jelínek L.3, Moravcová K.3, Ožana  J.3, Sovova E.3, Jiravský O.4

1 Centrum sportovní kardiologie, Nemocnice Agel Třinec Podlesí, Sportovní ambulance s.r.o., Karviná, 2 , Nemocnice Agel, Třinec Podlesí, 3 Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní nemocnice, Olomouc, 4 Nemocnice Agel, Třinec Podlesí


Úvod:
Náhlá srdeční smrt (SCD) je hlavní příčinou úmrtí u sportovců a rodinná anamnéza SCD a kardiovaskulárních onemocnění je známým rizikovým faktorem. Cílem této studie bylo zjistit prevalenci abnormální rodinné anamnézy u sportovců.

Cíl:
Cílem této studie bylo porovnat soubor sportovců s normální rodinnou anamnézou se souborem sportovců s abnormální rodinnou anamnézou z hlediska prevalence SCD a kardiovaskulárních úmrtí.

Metody:
Jednalo se o retrospektivní analýzu údajů ze dvou ambulancí sportovní medicíny. Studie zahrnovala celkem 13879 sportovců, přičemž 180 (1,3 %) mělo abnormální rodinnou anamnézu podle alespoň jednoho ze čtyř hlavních preparticipačních screeningových systémů (PPE-5, FIFA, AHA, ICO-Lausanne).

Výsledky:
Mezi oběma skupinami byly zjištěny významné rozdíly z hlediska pohlaví, typu sportu a klidové srdeční frekvence. Sportovkyně měly méně častěji abnormální rodinnou anamnézu než muži (13 % vs. 27 %, p <0,001), stejně jako sportovci provozující smíšené sporty na rozdíl od sportovců vytrvalců (p <0,001). Sportovci s abnormální rodinnou anamnézou mají vyšší BMI (21,5 vs 20,5 p=0,017). Sportovci s abnormální rodinnou anamnézou dosáhli vyšší maximální srdeční frekvenci (190 vs. 186 tepů za minutu, p <0,001) při zátěžovém testu. Všechny výsledky jsou sumarizovány v tabulce č. 1.
Závěr:
Tato studie zjistila, že abnormální rodinná anamnéza je častější u sportovců mužů a u těch, které se věnují vytrvalostním sportům. V kohortě s abnormálním nálezem rodinné anamnézy je statisticky vyšší BMI a maximální tepová frekvence při zátěžovém testu. Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by určil vliv abnormální rodinné anamnézy na riziko SCD a kardiovaskulárních úmrtí u sportovců.